Īsumā par visu

Atklāj zīmola konkurētspēju
Globālais un lokālais konteksts
Mirkļi bez emocijām - vispārināti risinājumi

Optimizē zīmola izaugsmes iespējas
Mērķtiecīga diferencēšanās
Virši-A pieredzes stāsts zīmolvedībā
NeedScope darba grupas - ceļa kartes zīmola izaugsmei

Rīkojies drosmīgi un konsekventi
Spēcīga un pārliecinoša komunikācija ar patērētajiem
Patērētāju vajadzības mediju stratēģiju plānošanā
Emocionālās vajadzības darba devēja izvēlē


Arhīvs


www.tns.lv

NeedScope darba grupas - ceļa kartes zīmola izaugsmei

 

Kā panākt maksimālo atdevi no pētījuma? Kā ieraudzīt vienkāršību sarežģītā statistikā, metodikā? Šie ir biežāk uzdotie klientu jautājumi gan pirms, gan pēc veiktajiem pētījumiem, īpaši, ja tie ir veikti ar stratēģisku mērķi.

 

NeedScope pieeja patērētāju vajadzību segmentēšanā un stratēģijas izstrādē sniedz loģisku un pielietojamu ietvaru zīmolvedībā. Tie ir ne tikai pētījuma dati, secinājumi un ieteikumi, bet arī rīks, kas palīdz veidot neatvairāmu un konkurētspējīgu zīmolu. 

 

Neatvairāmu zīmolu stratēģiju izveidē būtiska loma ir zīmola vadības komandas neatlaidībai, saliedētībai un darbaspējām, ko palīdz īstenot stratēģiskās darba grupas jeb work-shopi.

 

NeedScope stratēģiskais work-shop ir 2-3 stundu darba sesija, kuras laikā:


  • visas iesaistītās puses (klienta komanda, pētnieki, radošās un mediju aģentūras) kopīgi izdiskutē pētījuma rezultātus un vienojas par zīmola optimālo attīstības virzienu;


 

 


  • tiek izstrādāti mērķa segmentu raksturojošie insights jeb atziņas, kas izskaidro cēloņsakarību starp patērētāju vajadzībām un iztrūkstošo piedāvājumu tirgū.


 

 


Ne velti branding jeb zīmolvedība ir darbības vārds, kas savā būtībā nozīmē, ka darbs pie zīmola izaugsmes nekad nebeidzas. Zīmola attīstības ceļā nozīmīgs palīgs ir taktiskā darba grupa – treniņš.


 
NeedScope taktiskais work-shop ir 2-3 stundu treniņš, kas palīdz: 


  • izprast pētījumā atklātā mērķa segmenta sociālās un emocionālās vajadzības, iejusties patērētāja ādā, spēt domāt un rīkoties kā mērķa segmenta pārstāvim, neļauties stereotipiem un priekšstatiem, kurus veido sabiedrības un nozares konteksts, nebūt “profesionāliem kretīniem”, bet gan patērētāju vajadzību pārstāvjiem;


 

 


  • efektīvāk izmantot emocijas zīmola komunikācijā, analizējot citu neatvairāmu zīmolu case-study (reklāmas materiālu, produktu iepakojumu, izmantoto personību, ziņu noformēšanas u.c. piemērus), atbilstoši mērķa segmentam;

 


 

  • zīmolvedības komandas jaunajiem darbiniekiem ātrāk izprast esošo zīmola stratēģiju un iekļauties taktisko darbu ritmā.

 

Stratēģiskie un taktiskie work-shopi ir radošā platforma Kantar TNS Brand builder Vadlīnijās balstītas brand-book izveidei un pilnveidošanai

 


Tomēr dzīve ir pārsteigumiem pilna un laiku pa laikam, darbojoties ar vienu zīmolu konkrētā, šaurā virzienā, mēdz iestāties rutīnas sajūta, tiek zaudēts “asums”. Mēdz teikt, ka radošums ir jātrenē. Šādiem radošiem pasākumiem noderīgi ir iedvesmojošie treniņi.

 

Tematiskie iedvesmojošie work-shopi jeb ~2,5 stundu treniņi, kuri palīdz:

  • notestēt jaunās komunikācijas ideju un materiālu (piemēram, reklāmas, koncepta, iepakojuma) atbilstību mērķa segmentam;
  • nostiprināt zīmola stratēģiju atbilstoši mērķa segmentam visos saskarsmes punktos (piemēram, klientu apkalpošanā, iekšējā korporatīvā kultūrā, sabiedriskā atbalsta projektos jeb sponsorēšanā utt.).

 

 

 

Darbs dara darītāju. Iedzīviniet savus pētījuma rezultātus zīmolvedības ikdienā!

 

Inta Priedola
Vecākā klientu vadītāja
Brand Strategy | Consulting
t 67 096 300
e inta.priedola@kantartns.com

 


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības