Īsumā par visu

Atklāj zīmola konkurētspēju
Globālais un lokālais konteksts
Mirkļi bez emocijām - vispārināti risinājumi

Optimizē zīmola izaugsmes iespējas
Mērķtiecīga diferencēšanās
Virši-A pieredzes stāsts zīmolvedībā
NeedScope darba grupas - ceļa kartes zīmola izaugsmei

Rīkojies drosmīgi un konsekventi
Spēcīga un pārliecinoša komunikācija ar patērētajiem
Patērētāju vajadzības mediju stratēģiju plānošanā
Emocionālās vajadzības darba devēja izvēlē


Arhīvs


www.tns.lv

Emocionālo vajadzību nozīme darba devēja un darba ņēmēja izvēlē

 

Ja ekonomiskās krīzes laikā darba devējiem bija lielāka izvēle un darba ņēmējam nācās sevi pierādīt, pārdodot savas prasmes un pieredzes, tad pašlaik situācija mēdz būt gluži pretēja – valda sīva konkurence par labākajiem speciālistiem un tādēļ darba devējs bieži vien ar dažādiem labumiem cenšas “iepatikties” darba ņēmējam un “pievilināt” viņu savam uzņēmumam/ iestādei. Bet kā panākt līdzsvaru darba devēja un darba ņēmēja attiecībās? Kā panākt to, ka gan darba devējs, gan darba ņēmējs cenšas “iepatikties” viens otram un grib veidot ilgtermiņa attiecības, kas nav balstītas tikai racionālos apsvērumos?

 

 

Skats no darba ņēmēja puses

 

 

Nenoliedzami, dažādiem racionāliem apsvērumiem kā atalgojums, darba pienākumi, dažādi labumi ir nozīme darbinieku piesaistīšanā un noturēšanā. Tomēr vienlīdz pievilcīgus racionālos aspektus spēj nodrošināt vairāki uzņēmumi. Kā lai šajā situācijā atšķiras no pārējiem darba devējiem?

 

Kā liecina Kantar TNS veiktais pētījums, domājot par vēlamo darba devēju, bez darba devēja piedāvātajiem racionālajiem ieguvumiem, lielu lomu spēlē arī darba ņēmēju emocionālās vajadzības – kādu sociālo lomu darba ņēmējs varēs realizēt uzņēmumā/ iestādē un kā viņš jutīsies savā darba vietā. Ar NeedScope™ metodoloģijas palīdzību mēs izpētījām darba ņēmēju emocionālas gaidas attiecībā pret vēlamo darba devēju un secinājām, ka neatkarīgi no dažādiem racionālajiem aspektiem, kopumā darbinieku emocionālās vajadzības var iedalīt divās lielās grupās:

 

 

Pirmā grupa ietver darbiniekus, kuriem ir vēlme dominēt un apliecināt savu individuālismu, spējas un tādēļ viņiem saistoši ir darba devēji, kuri ir vadoši, dinamiski, uz attīstību vērsti, kompetenti, spēcīgi, pašpārliecināti, bet tomēr arī nodrošina saviem darbiniekiem kaut kādus papildu labumus.

 

Otrā grupa ietver darbiniekus, kuriem ir svarīgi piederēt kādai grupai un sadarboties ar citiem. Tādēļ šiem darba ņēmējiem ir saistoši darba devēji, kuri ir gādīgi, mierīgi, uztur atvērtības, spontanitātes, vienotības un dzīvīguma atmosfēru.

 

 

Skats no darba devēja puses

 

Apzinoties atšķirības, kas valda darba ņēmēju gaidās no sava vēlamā darba devēja, uzņēmumiem/ iestādēm ir būtiski uzrunāt tos kandidātus, kuru vēlmes vislabāk saskan ar uzņēmuma/ iestādes tēlu un stratēģiju.

 

Sava uzņēmuma/ iestādes pozicionēšana atbilstoši darba ņēmēju emocionālo vajadzību segmentiem ļauj darba devējam saprast, kā viņu redz darba tirgū un kādas emocionālās vajadzības darba devējam ir jāuzsver, meklējot atbilstošākos kandidātus. Tomēr vienmēr ir jāpatur prātā uzņēmuma darba devēja tēla konsekvenci ar uzņēmuma stratēģiju un vispārīgām vērtībām – darba devēja tēls nedrīkst būt pretrunā ar uzņēmuma iekšējo kultūru, stratēģiju un mērķiem.

 


Piemērs no darba devēju emocionālo vajadzību aspektu pielietošanas darbinieku atlasē

 


Iesākumā, ņemot vērā uzņēmuma stratēģiju un biznesa vajadzības, tiek definētas potenciālā kandidāta funkcionālās jeb racionālās pazīmes, īpašības (kā piemēram, izglītība, prasmes, pieredze). Pēc tam tiek definētas emocionālās vajadzības, kuras uzņēmums spētu apmierināt gan uzņēmuma tēla līmenī (piemēram, līderis nozarē, uzticams, labs darba devējs), gan vakances līmenī (aizrautīgs komunikators, radošs ideju īstenotājs, elastīga personība).

 

Šādi, pielietojot NeedScope™ metodoloģiju, darba devēju pozicionē atbilstoši darba ņēmēju emocionālo vērtību segmentiem. Ņemot vērā uzņēmuma atbilstību konkrētam segmentam un tam atbilstošajiem emocionālajiem un racionālajiem kritērijiem, tiek izstrādāti atslēgas vārdi un piemeklēti attēli, kuri darba sludinājumā radīs atbilstošo noskaņu – sludinājums rezonēs ar tieši to kandidātu emocionālajām vēlmēm, kuru vēlamais darba devējs un amats atrodas tieši šajā emocionālo vajadzību segmentā.

 

Nenoliedzami, uz darba sludinājumiem atsaucas ļoti daudz un dažādi cilvēki, tomēr rezultātā starp visiem būs arī tādi kandidāti, kurus būs uzrunājušas ne tik daudz sludinājumā pieminētās racionālās un funkcionālās lietas, bet gan konkrētā darba emocionālie aspekti. Darba attiecību veidošana, balstoties ne tikai uz racionāliem un funkcionāliem, bet arī uz emocionāliem aspektiem, ļauj atlasīt vispiemērotākos speciālistus un ļauj darba devējam ar viņiem veidot ilgtermiņa attiecības.

 

 

Turpmākie soļi:


Lūdzu, sazinieties ar mums, ja vēlaties uzzināt, kā Jūsu uzņēmums / iestāde izskatās potenciālo darbinieku skatījumā.

 

Par pētījumu:


Pētījumu kompānija Kantar TNS jau desmito gadu pēc kārtas strādājošo un studentu mērķa grupās veica pievilcīgāko darba devēju tēla pētījumu. Šogad pētījuma metodoloģija tika papildināta ar inovatīvu pieeju - NeedScope™ metodoloģiju.

 

Pētījums tika veikts 2017. gada aprīlī. Pētījumā tika aptaujāti 1003 darba ņēmēji vecumā no 18 līdz 74 gadiem un 548 vadošo Latvijas augstskolu tiesību, ekonomikas un vadības, informācijas tehnoloģiju, tehnisko zinātņu studenti. Pētījuma rezultāti ir reprezentatīvi strādājošo un studentu mērķa grupām. Abās mērķa grupās intervijas ir veiktas tiešsaistes veidā.

 

Vairāk par to, kā kļūt par pievilcīgu darba devēju, varat izlasīt arī šeit.

 

Kontakti
Alise Lāce
Klientu vadītāja
Employee Research | Brand & Communication
t 67 096 300
e alise.lace@kantartns.com


 


 


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības