Īsumā par visu

Par Kantar TNS
Lielie reklāmdevēji arvien vairāk atgriežas pie TV reklāmām

Darbinieku un darba tirgus pētījumi
Darbinieku piesaistība Latvijā
LMT komentārs par darbinieku piesaistību uzņēmumā
“Jaunieši” darba tirgū
Kā kļūt par pievilcīgu darba devēju?
Augstskolu sniegums darba devēju gaidu piepildīšanā

Mediju pētījumi
Lielākie reklāmdevēji 2016. gadā


Arhīvs


www.tns.lv

Kā kļūt par pievilcīgu darba devēju Latvijā?


Ņemot vērā esošos izaicinājumus darba tirgū, mūsdienās uzņēmumiem arvien grūtāk piesaistīt darbiniekus. Kā nozīmīgus pēdējo gadu izaicinājumus varam minēt: iedzīvotāju skaita samazināšanos un sabiedrības novecošanos, izglītības, kandidātu prasmju un pieredzes neatbilstību vakancēm, darba ņēmēju prasību pieaugumu, gatavību mainīt pašreizējo darbu. Rezultātā tiek veicināta nozīmīga darba devēju konkurence gan jaunu darbinieku piesaistē, gan esošo darbinieku noturēšanā.


Augstas konkurences apstākļos uzņēmumiem arvien vairāk ir jāveicina pozitīvs uzņēmuma kā darba devēja tēls - tiem jākļūst pievilcīgākiem darba ņēmēju vidū. Ja ekonomiskās krīzes laikā uzņēmumiem bija lielāka izvēle un darba ņēmējam nācās sevi pierādīt, pārdodot savas prasmes un pieredzes, tad šobrīd situācija mēdz būt pretēja – darba devējs cenšas “iepatikties” darba ņēmējam, darbinieku piesaistīšana un noturēšana kļūst arvien dārgāka un laikietilpīgāka.


Kantar TNS jau 10. gadu veic darba devēju tēla pētījumu strādājošo un studentu mērķa grupās. Pētījuma mērķis ir palīdzēt uzņēmumiem kļūt pievilcīgākiem darba tirgū, veicināt sava uzņēmuma vērtību darba ņēmēju vidū.  Jāņem vērā, ka darba devēja izvēli nosaka ne tikai racionāli apsvērumi, bet arī neapzinātas emocionālās vajadzības attiecībā pret darba devēju, tāpēc šogad pētījumā papildu tiek veikta arī padziļināta emocionālo vajadzību izpēte, pielietojot Kantar TNS unikālās NeedScope™ metodoloģijas elementus.

 

Pētījumā tiek noskaidrots:


Ekspektācijas attiecībā uz darba devēju

Darba devēju izvēles kritēriji

Pievilcīgāko darba devēju Top50

Emocionālās vajadzības, izvēloties darba devēju

Uzņēmumu individuālais izvērtējums

 


Ja Jūs interesē ar darba devēja tēla vadību saistīti jautājumi vai pētījuma rezultāti, sazinieties ar mums un mēs labprāt pastāstīsim vairāk. Pētījuma rezultāti būs pieejami 2017. gada maijā.

 

Par pētījumu

Pētījumā tiek aptaujāti 1000 darba ņēmēji vecumā no 18 līdz 74 gadiem un 500 vadošo Latvijas augstskolu tiesību, ekonomikas un vadības, informācijas tehnoloģiju, tehnisko zinātņu studenti. Pētījuma rezultāti ir reprezentatīvi strādājošo un studentu mērķa grupām. Abās mērķa grupās intervijas tiek veiktas tiešsaistes veidā.


 

Kontakti

Rūta Erenfrīde
Kantar TNS klientu vadītāja
t 67 096 300

Twitter: @TNSLatvia
Facebook: @TNSLatvia


© 2024 TNS Latvia | Autortiesības