Īsumā par visu


Par Kantar TNS
Rebrendings


Mārketinga pētījumi
Jauniešu vērtības
Reklāmas veiktspējas mērījumi


Mediju pētījumi
Iepirkšanās internetā
TV kampaņu piesātinājums
TV auditorijas pētījums


Tehnoloģijas & risinājumi
Patērētāju ilgais ceļš līdz TV
Komunikācijas paradumu maiņa


Arhīvs


www.tns.lv

Komunikācijas paradumu maiņa mobilo tehnoloģiju laikmetā


21.10.2016. Mobilās tehnoloģijas pēdējo divu dekāžu laikā ir attīstījušās ārkārtīgi strauji. Ejot līdzi tehnoloģiskajām inovācijām, mainījušies arī mūsu - tehnoloģiju lietotāju - komunikācijas paradumi.


Eurobarometer pētījuma dati atklāj, ka mobilo telefonu izmantošana pēdējo piecu gadu laikā Eiropā ir pakāpeniski un stabili pieaugusi, radot situāciju, ka jau 93% Eiropas pilsoņu vecumā no 15 līdz 74 gadiem pieder mobilais telefons. Tajā pašā laikā fiksēto telefonu izmantošana ir kritusies un pašlaik tikai 65% Eiropas pilsoņu viņu mājsaimniecībā ir pieejama fiksētā telefona līnija.


 


 

Mobilo tehnoloģiju attīstība ir ne tikai padarījusi attālināto komunikāciju daudz biežāku, bet arī radījusi iespējas dažādām jaunām komunikācijas aktivitātēm.

Domājot par dažādām komunikācijas aktivitātēm, dati atklāj, ka visbiežāk Eiropas pilsoņi vecumā no 15 līdz 74 gadiem veic vai saņem zvanus, izmantojot mobilo tālruni (93%). Nākamā komunikāciju aktivitāte pēc biežuma Eiropas pilsoņu vidū ir īsziņu sūtīšana vai saņemšana – to ar zināmu regularitāti veic trīs ceturtdaļas (75%) Eiropas pilsoņu vecumā no 15 līdz 74 gadiem.


Salīdzinoši nedaudz retāk Eiropas pilsoņi sūta e-pastus (69%), izmanto tūlītējās ziņojumapmaiņas pakalpojumu internetā (53%) vai publicē saturu tiešsaistes sociālajos medijos (46%).


Zvanīšana, izmantojot interneta lietojumprogrammas, tostarp veicot videozvanus, salīdzinoši ar iepriekšminētajām komunikācijas aktivitātēm ir Eiropas pilsoņu vidū visretāk veiktā aktivitāte (37%), tomēr vismaz reizi nedēļā šādu komunikācijas formu Eiropas Savienībā izvēlas 23% Eiropas Savienības pilsoņu vecumā no 15 līdz 74 gadiem.

 

Salīdzinot Latvijas un citu Eiropas valstu pilsoņu komunikāciju paradumus, iespējams secināt, ka:


■ Latvija ir absolūts līderis mobilo telefonu lietošanā, runājot par zvanu veikšanu un saņemšanu. Kopumā 91% Latvijas pilsoņu vecumā no 15 līdz 74 gadiem šo komunikācijas aktivitāti veic ikdienā un 99% Latvijas pilsoņu mobilo telefonu saziņai lieto regulāri.
■  Analizējot SMS pakalpojumu izmantošanas regularitāti (t.i., īsziņu sūtīšanu un saņemšanu), varam secināt, ka Latvijas pilsoņi apsteidz eiropiešus – 55% Latvijas pilsoņu vecumā no 15 līdz 74 gadiem sūta vai saņem īsziņas ikdienā, kamēr vidēji Eiropas dalībvalstu pilsoņu vidū 45% pilsoņu ikdienā sūta vai saņem īsziņas.
■  Salīdzinot e-pastu sūtīšanas regularitāti un satura publicēšanu tiešsaistes sociālajos medijos, redzams, ka Latvijas pilsoņi šīs aktivitātes veic retāk nekā eiropieši.  Kopumā 28% Latvijas pilsoņu vecumā no 15 līdz 74 gadiem ikdienā sūta e-pastus (Eiropā vidēji ikdienā 35%); satura publicēšanu tiešsaistes sociālajos medijos ikdienā veic 11% Latvijas pilsoņu, kamēr Eiropā vidēji 19% pilsoņi veic šīs komunikācijas aktivitātes ikdienā.
■  Latvijā 13% pilsoņu ikdienā sazinās, izmantojot interneta lietojumprogrammas, tostarp veicot videozvanus, kamēr salīdzinoši Eiropas pilsoņu vidū šo komunikāciju aktivitāti ikdienā veic 11% pilsoņu

.
Salīdzinot dažādas komunikāciju aktivitātes un to regularitāti, atklājas, ka vīriešu un sieviešu paradumi šajā jomā ir līdzīgi. Kopumā visi komunikāciju paradumi tiek piekopti vienlīdz bieži, vienīgās atšķirības, salīdzinot Eiropas līmeņa rezultātus, iezīmējas skatot datus par mobilo telefonu lietojumu (75% vīriešu, kamēr tikai 70% sieviešu izmanto mobilos telefonus ikdienas saziņai) un e-pastu sūtīšanu (33% vīriešu, kamēr tikai 27% sieviešu veic šo darbību ikdienā).


Ievērojamas atšķirības dažādu komunikācijas paradumu regularitātē ir redzamas, salīdzinot iedzīvotāju vecuma grupas – kopumā tieši gados jaunāki iedzīvotāji piekopj visas iepriekš minētās komunikāciju prakses daudz biežāk, kamēr gados vecāki iedzīvotāji ievērojami biežāk norāda, ka norādītās komunikācijas aktivitātes neizmanto.


Eiropas pētījuma rezultāti atkārtoti apstiprina jau vairākas zināmas patiesības par komunikācijas praksēm:
■  Komunikācijas paradumi ir “gender free” – kopumā dažādus komunikāciju veidus vienlīdz bieži piekopj kā vīrieši, tā sievietes.
■  Līdzīgi kā ar citiem paradumiem, arī inovatīvus komunikāciju paradumus straujāk pārņem un attīsta jaunākās paaudzes pārstāvji, kamēr seniori pieturas pie pārbaudītām vērtībām.
■  Latvijā mobilo telefonu lietošana saziņai ir attīstīta un ļoti pieņemama komunikāciju prakse – Latvija ir pirmajā vietā starp citām ES dalībvalstīm pēc mobilo telefonu izmantošanas zvanu veikšanai un saņemšanai.


Komunikācijas paradumu maiņa ir vairāk nekā tikai sociālā ziņā nozīmīgs fenomens, kas atklāj jaunas cilvēku savstarpējās komunikācijas mijiedarbības formas. Komunikācijas paradumu maiņa ir arī fenomens, kas ietekmē patēriņa tirgu, zīmolvedību un pat uzņēmumu reputāciju. Mainoties komunikāciju praksēm, attīstās jaunas tirgus iespējas, nišas, virzieni.


Lai noskaidrotu, kā modernās tehnoloģijas pašlaik ietekmē Jūsu uzņēmuma virzību, un apzinātu jaunas attīstības iespējas, sazinieties ar Kantar TNS!


Par pētījumu


Eiropas Komisija sadarbībā ar TNS Opinion & Social laika posmā no 2015. gada 17. oktobra līdz 26. oktobrim veica Special Eurobarometer 438 pētījumu, aptaujājot 27 822 Eiropas Savienības pilsoņus 28 dalībvalstīs. Pētījumā par aktuāliem sociāliem un politiskiem jautājumiem aptaujāti pilsoņi vecumā no 15 gadiem līdz 74 gadiem.
 
Latvijā pētījumu kompānija KANTAR TNS aptaujāja 1000 Latvijas un citu Eiropas Savienības valstu pilsoņus vecumā no 15 līdz 74 gadiem, kas pastāvīgi dzīvo Latvijā un spēj sazināties latviešu vai krievu valodā.
 
Ar plašākiem Eirobarometra pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Eiropas Komisijas interneta lapā: http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/

 

Monta Podžuka

Klientu atbalsta vadītāja
t 67 096 300
e monta.podzuka@tns.lv

 


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības