Īsumā par visu


Par Kantar TNS
Rebrendings


Mārketinga pētījumi
Jauniešu vērtības
Reklāmas veiktspējas mērījumi


Mediju pētījumi
Iepirkšanās internetā
TV kampaņu piesātinājums
TV auditorijas pētījums


Tehnoloģijas & risinājumi
Patērētāju ilgais ceļš līdz TV
Komunikācijas paradumu maiņa


Arhīvs


www.tns.lv

Patērētāju ilgais ceļš līdz TV ekrānam

 

21.10.2016. Medijiem arvien ir bijusi nozīmīga loma zīmolu komunikācijā ar patērētajiem. Tiesa, vairākas patēriņa tirgus tendences rada arvien lielākas bažas par zīmola komunikācijas efektivitāti tradicionālajos medijos – TV, radio, prese, vide. Turklāt arvien pieaugošais interneta patēriņš un viedtālruņu izplatība palielina patērētāju fragmentāciju mediju vidē.


 

 

 

 

 

 

 

Zīmola komunikācijā nepieciešamību pēc pārmaiņām veicina arī jauniešu auditorijas (vecumā 13-21 gadi) ienākšana patēriņa tirgū. Tā ir auditorija, kura rada virkni jautājumus un diskusijas par to, kā nu būs - kas šai auditorijai ir atšķirīgs no kopējās auditorijas, un cik lielā mērā šī auditorija ir atšķirīga.

 

 

Bažas par šīs auditorijas atšķirību rada tās daudzveidīgais ekrānu patēriņš un tās intensīvā pieredze interneta satura izmantošanā. Šīs patēriņa tendences raisa nopietnus jautājumus par televīzijas skatīšanās ieradumu ilgtspējību. Vai televīzija būs dzīvotspējīga arvien pieaugošajā interneta satura daudzveidībā un mūsu ieradumos to patērēt?

 

Izmaiņas TV skatīšanās ieradumos

 

TV pieslēgumu skaitam mājsaimniecībās ir tendence samazināties (no 99% 2010. gadā līdz 94% 2016. gadā). Tomēr vienlaikus vērojams, ka mājsaimniecībās, kurās ir TV pieslēgums, pieaug televizoru skaits (36% mājsaimniecību ir divi vai vairāk televizori). Tāpat pieaug patērētāju interese par interneta TV pieslēgumiem un jaunajām piekļuves iespējām TV saturam internetā.


 


 

Televīziju piedāvātais saturs iedzīvotājiem ir aktuāls. Tomēr jāņem vērā, ka intensīvajā komunikācijas laikmetā patērētājiem ir svarīga izvēles iespēja, kad un ko skatīties no televīziju piedāvātā satura.

Iedzīvotāju ieradumi dažādu ekrānu patēriņā kopumā saglabājas stabili. Vakara stundās no plkst. 18.00 līdz 23.00 visvairāk laika iedzīvotāji pavada pie TV ekrāniem - televīzijas loma starp brīvā laika pavadīšanas iespējām saglabājas nemainīgi augsta.

 
Jauniešu TV skatīšanās un citu ekrānu patēriņa ieradumi

 

Protams, aina ir atšķirīga, ja aplūkojam jauniešu ieradumus dažādu ekrānu patēriņā. Jauniešu vidū televizora skatīšanās ir mazāk izplatīta, kamēr citu ekrānu patēriņš ir ļoti augsts. Turklāt pretstatā kopējām tendencēm vērojams, ka jaunieši “ēterā” jeb dažādos ekrānos piedāvāto saturu lieto (skatās) lielāko dienas daļu. Viņu Prime time ir no 10.00 līdz 23.00.

 

Iespējams, šie rādītāji kopā ar augstajiem interneta patēriņa rādītājiem jauniešu vidū, rosina domāt par jauniešu aizplūšanu no TV ekrāniem. Tomēr jāatzīst, ka tas zināmā mērā ir maldinoši.

Protams, ka jauniešu vidū ir vērojams ilgāks laika patēriņš pie datora vai mobilā telefona, izmantojot interneta pieslēgumu tajos. Tomēr jāatzīmē, ka nozīmīgu laika daļu šajos ekrānos jaunieši pavada, skatoties TV saturu.

 

Ekrānu patēriņa ieradumu rādītāji ļoti labi sasaistās ar to, ko atklājām šī gada aprīlī TNS veiktajā padziļinātajā jauniešu ieradumu un vērtību pētījumā ThinkTank ietvaros:
http://www.tns.lv/newsletters/2016/49/default.asp?category=tns49&id=mr_A_jauniesu_vertibas25nov


■  Jaunieši augstu vērtē personas individuālās vajadzības;
■  Vienlaikus jauniešiem ir svarīgs sociums;
       □  Tehnoloģijas, jauniešu prāt, ir būtiska panākuma atslēga: tā ir iespēja uztvert apkārt notiekošo un neatpalikt - jālasa, jāklausās un jāskatās;
■  Jaunieši ir atvērti dažādībai.


Jauniešu galvenās atšķirību iezīmes mediju un interneta patēriņā, salīdzinot ar kopējo auditoriju, ir tajā, ka jauniešiem nav konkrētu ierobežojumu priekšstatos, kuru ekrānu un kādiem satura patēriņa mērķiem izmantot. Viņi tikpat labi TV saturu ir gatavi skatīties arī mobilajā telefonā vai datorā, kā arī piekļūšanai internetam labprāt izmanto smart TV (13% jauniešu, lai piekļūtu internetam, mēdz izmantot smart TV).


Apkopojot informāciju par jauniešu ieradumiem ekrānu patēriņā un par viņiem svarīgākajām dzīves stila iezīmēm, jāsecina, ka jauniešu intensīvais viedekrānu patēriņš rada maldinošu priekšstatu par viņu aizplūšanu no televīzijas raidījumu skatīšanās. Saturs, ko patērē jaunieši ekrānos, lielā mērā pārklājas ar TV sagatavoto saturu. Atšķirība ir tikai tajā, ka jauniešos nav iesakņojies tik dziļš priekšstats par TV skatīšanos vakara stundās pie televizora kā pieaugušajiem.


Jaunieši tāpat kā mēs visi izvēlas sagatavotu TV saturu un izvēlas to skatīties TV ekrānā. Tiesa, TV ekrāns ne vienmēr nozīmē televizoru ar TV pieslēgumu, bet gan lielāko no viņiem tobrīd individuāli pieejamajiem ekrāniem.

Jauniešiem ir svarīgi, lai tiktu dota iespēja TV saturu skatīties sev ērtā laikā un ekrānā, un lai būtu ērti  piekļūt šim saturam.

 

Vairāk par jauniešu vērtībām un dzīvesstila iezīmēm aicinām iepazīties TNS jauniešu seminārā – links uz semināra programmu un reģistrēšanos:
http://www.tns.lv/?lang=lv&fullarticle=true&category=showuid&id=5036

 

Ja jūs interesē individuāla saruna par to, kā zīmolam savā komunikācijā būt atbilstošam iedzīvotāju vērtībām un kā pielāgoties mainīgajā komunikācijas pasaulē, sazinieties ar mums.

 

Inta Priedola

Vecākā klientu vadītāja
Patērētāju vajadzību izpētes eksperte
t 67 096 300
e inta.priedola@tns.lv

 


 

 

 

 


 


 


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības