Īsumā par visu


Mārketinga pētījumi
Jauniešu vērtības
Klientu noturība
Inovāciju radīšana
Lielie dati


Personāla pētījumi
Apmierinātība ar darbu


Mediju pētījumi
Interneta patēriņš
Reklāmdevēju aktivitāte


Sociālie pētījumi
Dzīve pilsētās


Tehnoloģijas & risinājumi
Klientu serviss
ThinkTank domnīca


Arhīvs


www.tns.lv

Izmēģināta jauna pētnieciskā metode – jauniešu virtuālā domnīca ThinkTank

 

15.06.2016. Jaunā pētījumu metode ThinkTank jeb virtuālā domnīca ir iepriekš noorganizēta dalībnieku grupa, kas ļauj pētniekam komunicēt ar proaktīviem patērētājiem par jautājumiem, kas svarīgi viņu lietotajai preču vai pakalpojumu kategorijai. Tā ir virtuāla platforma patērētāju uzvedības padziļinātai izpratnei un jaunu ideju kalve zīmolu attīstībai.

 

ThinkTank ir:

 

■  kopums ar gudriem, zinātkāriem, uz nākotni orientētiem dalībniekiem, kuri ir spējīgi domāt un rīkoties, pārkāpjot tradicionālās robežas;
■  vietne, kas sniedz iespēju iegūt kodolīgu un ideju pilnu atskaiti par nozīmīgākajiem atklājumiem vizuāli pievilcīgā formātā;
■  kopiena, kura balstās uz trīs veidu iesaisti – ātru savstarpējo atbildi, dalībnieku diskusijām par būtiskiem jautājumiem un radošu uzdevumu pildīšanu, kas palīdz atklāt dalībnieku dzīvi, pieredzi un personību.

 

 

Pētījumu kompānija TNS šajā pavasarī veica jauniešu pētījumu ThinkTank pētnieciskajā platformā, kurā piedalījās 91 respondents vecumā no 13 līdz 21 gadam. Dalībnieki bija no dažādām Latvijas apdzīvotām vietām – gan pilsētām, gan lauku teritorijām. Pētījuma mērķis bija noskaidrot jauniešu ikdienas paradumus – vērtības un vajadzības.

 

Pētījuma laikā, divu nedēļu garumā jauniešiem katru dienu bija jāpilda dažādi uzdevumi, kuriem varēja pieslēgties sev ērtā laikā un vietā, kā arī dalībnieki paši varēja brīvi savā starpā komunicēt un veidot savus sarunu tematus. Līdzīgi kā tas ir sociālajos tīklos. Ikdienas darba uzdevumi bija gan publiski, gan privāti pildāmi. Pētījuma platformā varēja veidot darba uzdevumus, kas balstās gan kvalitatīvās un gan kvantitatīvās izpētes metodēs. Jaunieši varēja ļoti plaši izpausties, piemēram, izsakot savu viedokli, piedaloties kādā diskusiju grupā, pildot individuālus uzdevumus par savu ikdienu, kā arī ievietojot attēlus, audio vai video failus, kas pašus jauniešus vislabāk raksturo. Jauniešu aktivitātēm un darbību procesam varēja sekot visu laiku līdzi ThinkTank platformas pārskatā, kas bija ļoti ērti, jo dažos uzdevumos uzreiz tika izveidots gatavs datu apkopojums vai grafiks.

 

 

ThinkTank izmantošanas priekšrocības jauniešu mērķauditorijas izpētē

 

■  Alternatīva fokusgrupu organizēšanas vietne, kur dalībnieki no dažādām Latvijas vietām sev ērtā laikā un vietā var komunicēt, izteikt savu viedokli par kādu tēmu, kas ir visnozīmīgākais aspekts, jo nereti, organizējot klātienes diskusijas konkrētos laikos, nākas saskarties ar jauniešu aizņemtību (pulciņi, treniņi utt.), tādējādi ietekmējot iespēju dalībniekiem sanākt kopā vienā laikā un vietā.
■  Efektīva jauniešu sasniedzamība ilgākā laika periodā – viņiem ērtā laikā, vietā, arī reģionos u.tml., iespēja komunicēt 24/7.
■  Brīvāka atmosfēra bez laika ierobežojumiem, kur jaunieši var sniegt atbildes uz dažādiem jautājumiem vai uzdevumiem.
■  Jaunieši ir atklātāki, atbrīvotāki komunikācijā, labprāt dalās ar foto, video – var variēt gan individuālus uzdevumus, gan to, kā citi redz atbildes utt.
■  Papildus spontānās informācijas avots – dalībnieki sazinās, komunicē savā starpā pēc savas iniciatīvas – var redzēt, kas mērķa grupu interesē un kas ir aktualitātes.
■  Platforma ir ļoti efektīva, lai izveidotu bilžu grāmatas, blogus, jo apvienojumā dod ļoti vērtīgu informāciju – bildes plus teksts ar individuālu izskaidrojumu, kāpēc tieši tāda izvēle.
■  Klients var redzēt, kāda veida audio vai video materiāli ir aizraujoši un saistoši jauniešiem, kas ir papildus pievienotā vērtība patērētāju uzvedības izpratnei.
■  Veidojot nelielus ātros aptaujas jautājumus, uzreiz var iegūt gatavu rezultātu grafiku no ThinkTank platformas, kas nozīmē, ka dati nav jāapstrādā atsevišķi.
■  Moderējot pētījuma vietni, TNS moderators visu laiku ir vienā tīklā ar dalībniekiem, kas sniedz momentānu atgriezenisko saiti, jo respondenti ThinkTank platformu uztver kā sociālo tīklu, nevis kā pētniecisko rīku.

 

Izmantojot ThinkTank platformu, tiek iegūts ļoti bagātīgs rezultātu un materiālu klāsts (teksts, vizuālie materiāli, video u.c.), ko var analizēt no dažādām pusēm, kā arī aplūkot sev interesējošos un būtiskos jautājumus. TNS, apstrādājot datus un veidojot atskaites, fokusējas uz visnozīmīgākajiem materiāliem, lai atbildētu uz klienta interesējošiem jautājumiem. Tās ir kodolīgas, sniedz padziļinātu analīzi vienkāršā valodā, kā arī ir vizuāli pievilcīgas. Tāpat aktīva un prasmīga moderēšana pētījuma laikā ir atslēga ideju bagātam rezultātam.

 

 

Neskatoties uz to, ka šī pētnieciskā metode ir ļoti piemērota jauniešu auditorijai, ThinkTank platformu var izmantot arī citām vecumgrupām, lai noskaidrotu viņu atbildes uz būtiskiem ikdienas jautājumiem, kā arī veiktu citas padziļinātas atklāsmes.

 

Ja vēlaties redzēt un iepazīties plašāk, kā izskatās un darbojas pētnieciskā ThinkTank platforma, aicinām uz tās demonstrāciju, kurā tiks iekļauts reāls Latvijas piemērs, kā arī būs iespēja modelēt situācijas sev būtiskiem un aktuāliem jautājumiem!

 

Laura Vagale

Klientu atbalsta vadītāja
t 67 096 300
e laura.vagale@tns.lv


© 2023 TNS Latvia | Autortiesības