Īsumā par visu


TNS Latvijā
Kā uzrunāt jauniešus?
Piedalies Ilgtspējas indeksā!


Mārketinga pētījumi
Klientu izpēte ar NPS
Mystery shopping
Seniori un internets


Personāla pētījumi
Darba maiņa
Nevēlama uzvedība


Mediju pētījumi
TV ar nobīdi laikā
Lielākie reklāmdevēji


Sociālie pētījumi
Brīvdienu plāni


Arhīvs


www.tns.lv


Latvijas iedzīvotāju un eiropiešu 2016.gada brīvdienu plāni

 

26.04.2016. Pavasaris ir klāt! Tātad drīz iestāsies arī vasara! Un tas savukārt nozīmē, ka arī “atvaļinājumu laiks” jau ir gandrīz klāt… Kā Latvijas iedzīvotāji plāno pavadīt savas brīvdienas? Uz šo jautājumu atbildes var sniegt TNS veiktais Eirobarometra pētījums.

 

Kopumā dažādos brīvdienu ceļojumos 2016.gadā plāno doties vairāk nekā divas trešdaļas (69%) Latvijas pilsoņu. Desmitajai daļai (12%) Latvijas iedzīvotāju vēl nav skaidru plānu attiecībā uz brīvdienu ceļojumiem, savukārt 17% aptaujāto norādījuši, ka šajā gadā nedosies brīvdienu ceļojumā.

 

Visbiežāk (44%) Latvijas iedzīvotāji šogad plāno doties kādā īsākā ceļojumā (līdz 3 naktīm pēc kārtas), savukārt trešdaļa (33%) Latvijas iedzīvotāju plāno doties garākās brīvdienās, ceļojumā pavadot no 4 līdz 13 naktīm pēc kārtas. Brīvdienās ar vairāk nekā 13 naktīm pēc kārtas plāno doties desmitā daļa (11%) Latvijas iedzīvotāju.

 

Salīdzinot ar 2015.gada pētījumu par brīvdienu ceļojumiem, vērojams, ka ievērojami pieaudzis to pilsoņu skaits (par 11 p.p. – no 33% uz 44%), kuri plāno šajā gadā doties kādā īsākā ceļojumā, savukārt nedaudz samazinājies to pilsoņu skaits, kuriem vēl nav plānu attiecībā uz brīvdienu ceļojumiem (par 3p.p. – no 15% uz 12%).

 

Eiropas Savienības dalībvalstīs kopumā dažādos brīvdienu ceļojumos šajā gadā plāno doties 71% pilsoņu. Tāpat novērojams, ka Eiropas pilsoņu vidū starp brīvdienu ceļojumu veidiem dominē brīvdienas, ceļojumā pavadot no 4 līdz 13 naktīm pēc kārtas (44%), bet garākās brīvdienās (ar vairāk nekā 13 naktīm pēc kārtas) plāno doties katrs ceturtais eiropietis (23%).

 

 

Aptaujā jautājām arī par galvenajām brīvdienām 2016.gadā jeb tām brīvdienām, kuras personīgi 2016.gadā šķiet vissvarīgākās. Latvijas iedzīvotāji visbiežāk plāno savas galvenās brīvdienas pavadīt kādā Eiropas Savienības valstī (37%). Ceturtā daļa (27%) Latvijas iedzīvotāju savas galvenās brīvdienas plāno pavadīt Latvijā, savukārt 19% Latvijas pilsoņu savas galvenās brīvdienas ieplānojuši pavadīt kādā citā valstī, ārpus Eiropas Savienības.

 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu pieaudzis to pilsoņu skaits, kuri plāno savas galvenās brīvdienas pavadīt kādā citā valstī ārpus ES (par 8p.p. – no 11% uz 19%), savukārt samazinājies to Latvijas pilsoņu skaits, kuri plāno galvenās brīvdienas pavadīt Latvijā (par 6p.p – no 33% uz 27%) vai kādā Eiropas Savienības valstī (par 4p.p. – no 41% uz 37%).

 

 

Jautāti par ekonomiskās situācijas ietekmi uz viņu 2016.gada brīvdienu plāniem, Latvijas pilsoņi kopumā ir optimistiski – 43% Latvijas pilsoņu norāda, ka ekonomiskā situācija nemainīs viņu šī gada brīvdienu plānus. Trešā daļa (30%) aptaujāto atzīst, ka ekonomiskā situācija mainīs viņu brīvdienu plānus, bet viņi tik un tā dosies ceļojumā. Savukārt 12% Latvijas pilsoņu norāda, ka šajā gadā ekonomiskās situācijas ietekmē neplāno doties brīvdienās.

 

Salīdzinot ar 2015.gadu, iespējams secināt, ka ekonomiskā situācija ir mazinājusi ietekmi uz Latvijas pilsoņu brīvdienu plāniem. Ir palielinājies to pilsoņu skaits, kuri plāno doties brīvdienās, nemainot brīvdienu plānus (par 3p.p. – no 40% uz 43%) un nedaudz samazinājies to pilsoņu skaits, kuri neplāno doties brīvdienās ekonomiskās situācijas dēļ (par 3p.p. – no 15% uz 12%).

 

Arī Eiropā kopumā vērojami uzlabojumi – salīdzinoši ar pagājušo gadu pieaudzis to eiropiešu skaits, kuri plāno doties ceļojumā, nemainot savus brīvdienu plānus (par 5p.p. – no 45% uz 50%) un attiecīgi samazinājies to eiropiešu skaits, kuri, ekonomiskās situācijas ietekmē mainīs savus brīvdienu plānus (par 4p.p. – no 32% uz 28%) vai atcels brīvdienas (par 1p.p. – no 11% uz 10%).

 

 

Ņemot vērā dažādus pēdējā laika notikumus Eiropas Savienībā un pasaulē kopumā, pastiprināta uzmanība, plānojot ceļojumus un veidojot brīvdienu plānus, tiek pievērsta arī citiem aspektiem, ne tikai ekonomiskajai situācijai. Izvērtējot savus pagājušā gada ceļojumu plānus un galamērķus, 19% Latvijas pilsoņu atzīst, ka 2015.gadā mainīja savus ceļojumu plānus un galamērķus dažādu situāciju, kuras norisinājās viņu plānotajā galamērķī, dēļ. Vairākumam (81%) Latvijas pilsoņu ceļojumu plānus neietekmēja situācija galamērķī, un viņi savus ceļojumu plānus vai galamērķus 2015.gadā nemainīja.

 

Tie Latvijas pilsoņi, kuri 2015.gadā mainījuši savus ceļojumu plānus vai galamērķus, norāda, ka viņu lēmumu ietekmēja terorisma draudi (10%), bēgļu un migrācijas krīze (9%), neseni teroristu uzbrukumi (6%), sociālā vai politiskā nestabilitāte (5%). Tāpat ceļojumu plānus ietekmējis arī citas valsts noziedzības līmenis (3%), dabas katastrofas (2%) un citi iemesli (1%).

 

Salīdzinoši ar Latvijas iedzīvotājiem, eiropieši biežāk norādījuši, ka dažādas situācijas galamērķos nav ietekmējušas viņu brīvdienu plānus (86%). Tikai desmitā daļa eiropiešu (12%) atzinuši, ka dažādas situācijas viņu izvēlētajā galamērķi ir mainījušas viņu ceļojumu plānus vai galamērķus.

 

 

Kopumā šis pētījums iezīmē divas izteiktas tendences attiecībā uz Latvijas iedzīvotāju brīvdienu plāniem – pieaug pilsoņu ekonomiskās iespējas, un mainās ceļošanas un brīvdienu paradumi.

 

TNS pētījums atklāj, ka Latvijas pilsoņu vidū pieaug plānotais brīvdienu ceļojumu ilgums, un aizvien lielāka daļa Latvijas pilsoņu atzīst, ka ekonomiskā situācija neietekmē viņu brīvdienu plānus. Tāpat samazinās to pilsoņu skaits, kuri gada laikā neplāno doties brīvdienās. Viss minētais liecina par iedzīvotāju ekonomiskā stāvokļa uzlabošanos un iespēju pieaugumu.

 

Savukārt tas, ka Latvijas pilsoņi ievērojami biežāk plāno braukt brīvdienās uz valstīm ārpus Eiropas Savienības un salīdzinoši retāk plāno pavadīt savas brīvdienas kādā Eiropas Savienības valstī, kā arī tas, ka piektā daļa Latvijas pilsoņu ir mainījuši savus brīvdienu plānus dažādu situāciju galamērķī dēļ, atklāj, ka pasaulē notiekošais ietekmē Latvijas pilsoņu izvēli attiecībā uz drošu ceļošanu un patīkamām brīvdienām.

 

Patīkamas, drošas un skaistas Jums brīvdienas 2016.gadā!

 

Par pētījumu

Eiropas Komisija sadarbībā ar TNS Opinion & Social Eirobarometra pētījumu veica no 2016.gada 18.janvāra līdz 23.janvārim, ar telefoninterviju metodi aptaujājot 30 105 Eiropas Savienības pilsoņus 28 dalībvalstīs, kā arī Turcijas Republikā, Maķedonijas Republikā, Islandes Republikā, Melnkalnes Republikā un Moldovas Republikā.

 

Latvijā Eirobarometra pētījumu veica pētījumu kompānija TNS, aptaujājot 500 Latvijas un citu Eiropas Savienības valstu pilsoņus vecumā no 15 līdz 74 gadiem, kas pastāvīgi dzīvo Latvijā un spēj sazināties latviešu vai krievu valodā.

 

Plašāk ar Eirobarometra pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Eiropas Komisijas interneta vietnē: http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/

 

Monta Podžuka

Klientu atbalsta vadītāja
Sabiedrības uzvedības pētījumu eksperte
t 67 096 300
e monta.podzuka@tns.lv


© 2024 TNS Latvia | Autortiesības