Īsumā par visu


TNS Latvijā
Kā uzrunāt jauniešus?
Piedalies Ilgtspējas indeksā!


Mārketinga pētījumi
Klientu izpēte ar NPS
Mystery shopping
Seniori un internets


Personāla pētījumi
Darba maiņa
Nevēlama uzvedība


Mediju pētījumi
TV ar nobīdi laikā
Lielākie reklāmdevēji


Sociālie pētījumi
Brīvdienu plāni


Arhīvs


www.tns.lv


TNS aicina uzņēmumus piedalīties Ilgtspējas indeksā un novērtēt savu atbildības līmeni

 

26.04.2016. Jau septīto gadu Latvijā reģistrēti uzņēmumi tiek aicināti piedalīties Ilgtspējas indeksā, izmantojot iespēju bez maksas izvērtēt savas darbības ilgtspēju un atbildības līmeni. Ilgtspējas indekss ir stratēģisks vadības instruments, kas balstīts uz starptautiski atzītu metodoloģiju, palīdzot uzņēmumiem novērtēt savas darbības ilgtspēju un korporatīvās atbildības līmeni piecās jomās - stratēģijā, tirgus attiecībās, darba vidē, vidē un sabiedrībā. Iniciatīvas partneri ir Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts (InCSR), Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un nacionālā līmeņa sadarbības partneris Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS). Pētījumu kompānija TNS ir Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta biedri un vieni no dibinātājiem, kā arī mūsu pētījumu eksperti līdzdarbojas Ilgtspējas indeksa izveidē un rekomendāciju sniegšanā uzņēmumiem par atbildīgu un ilgtspējīgu biznesa praksi.

 

Kopš šī bezmaksas novērtējuma rīka izstrādes 2009. gadā, tas ir būtiski pilnveidots un apvienots ar vairākām citām iniciatīvām, ļaujot Latvijas uzņēmumiem ne tikai iegūt analīzi savam sniegumam un ekspertu komentārus, bet arī pretendēt uz virkni dažādu apbalvojumu, piemēram, statusu Ģimenei draudzīgs komersants, Ārlietu ministrijas piešķirto Godīgas tirdzniecības balvu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas apbalvojumu Reģiona spēks u.c. Kopš 2009. gada, kad veiksmīgi tika aizsākts Ilgtspējas indeksa pilotprojekts, indeksa pašvērtējuma iespējas ir izmantojuši vairāk nekā 200 uzņēmumi. Vairākums jeb 89% no indeksa dalībniekiem turpina izvērtēt savu sniegumu katru gadu.

 

Uzņēmumu motivācija jeb galvenie iemesli dalībai Ilgtspējas indeksā

 

 

vērtīga labās prakses analīze un ieteikumi attīstības iespējām;

 

 

iespēja sekot līdzi uzņēmuma snieguma dinamikai, kā arī salīdzināt to ar citu uzņēmumu rezultātiem;

 

 

rezultātu un iegūtās atzinības izmantošana uzņēmuma komunikācijā, piemēram, Godīgas tirdzniecības balva, kuru piešķir Ārlietu ministrija par cieņā, godīgumā un atklātībā balstītu attiecību veidošanu ar darbiniekiem, klientiem, sadarbības partneriem un vietējo kopienu.

 

 

Piedaloties Ilgtspējas indeksā, uzņēmumi tiešsaistes režīmā veic pašnovērtējumu atbilstoši virknei kritēriju stratēģiskās plānošanas, vides aizsardzības, darba vides un citos būtiskos jautājumos. Maijā Ilgtspējas indeksa ekspertu komisija pārbaudīs un analizēs iesniegto informāciju, savukārt jūnija sākumā Atbildīga biznesa nedēļas ietvaros tiks paziņoti rezultāti un apbalvoti labākie uzņēmumi dažādās kategorijās.

 

TNS aicina izmantot iespēju un piedalīties Ilgtspējas indeksā!

 

 

Laura Vendele

TNS Mārketinga vadītāja
InCSR Padomes locekle un Vietējās kopienas eksperte
t 67 096 300
e laura.vendele@tns.lv


© 2024 TNS Latvia | Autortiesības