Īsumā par visu


TNS Latvijā
Kā uzrunāt jauniešus?
Piedalies Ilgtspējas indeksā!


Mārketinga pētījumi
Klientu izpēte ar NPS
Mystery shopping
Seniori un internets


Personāla pētījumi
Darba maiņa
Nevēlama uzvedība


Mediju pētījumi
TV ar nobīdi laikā
Lielākie reklāmdevēji


Sociālie pētījumi
Brīvdienu plāni


Arhīvs


www.tns.lv


Cik daudz un kas izmanto iespēju skatīties TV saturu ar nobīdi laikā


26.04.2016. Pēdējos gados stabilu vietu TV skatīšanās paradumos ieņem TV satura vērošana ar nobīdi laikā, tas ir, raidījumi tiek noskatīti vēlāk, nekā tie tikuši pārraidīti. Tam tiek izmantoti tādi tehnoloģiskie risinājumi, kā iespēja ierakstīt pārraides, tās attīt uz sākumu vai apturēt, vai tiek izmantots TV programmu arhīvs. Lai varētu nomērīt un analizēt TV saturu, kas tiek vērots ar nobīdi laikā mājas TV ekrānos, TNS attīstīja TV auditorijas pētījumu un ieviesa jaunu TV skatīšanās mērījumu sistēmu – “Audio Matching System”. Tehniski TV auditorijas mērījumi tiek veikti, izmantojot jauna tipa TV mērītājus – “RapidMeter”. Tā ir tehnoloģiski jauna iekārta, kas ļauj identificēt TV saturu pēc TV kanāla skaņas.

 

Uz šo brīdi jau 80% TV pētījuma paneļa mājsaimniecību ir aprīkotas ar jaunajiem mērītājiem. Šā gada laikā TNS plāno aprīkot visas atlikušās TV pētījuma mājsaimniecības ar jaunā tipa TV mērītājiem. Ieviešot jauno tehnoloģiju, TNS no 2015.gada 1.jūnija TV auditorijas pētījumā atspoguļo datus par pēdējo septiņu dienu TV kanālu satura skatīšanos ar nobīdi laikā.

 

Apkopotie dati par periodu no pagājušā gada 1.jūnija līdz šī gada 29.februārim liecina, vidējā dienas sasniegtā auditorija, kas vēroja TV saturu ar nobīdi laikā, bija 15% jeb 294,2 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju, kas vecāki par četriem gadiem.

 

TV satura vērošanai ar nobīdi laikā veltīti 4,3% no visa kopējā TV skatīšanās laika. Visvairāk laika tika veltīts kanālu TV3 un LTV1 raidījumu vērošanai ārpus to ētera laika.

 

No TV programmu vērošanas ar nobīdi laikā 62,3% veltīti to vērošanai tajā pašā dienā, kad tās tikušas pārraidītas, tikai izvēloties citu, sev ērtāku skatīšanās laiku. Savukārt 37,7% no šī laika veltīti programmu vērošanai septiņu dienu laikā pēc to pārraidīšanas.

 

TNS apkopotie dati rāda, ka TV satura vērošana ar nobīdi laikā ne vien ieņem stabilu vietu ikdienas TV skatīšanās paradumos, bet arī nedaudz pieaug. Pagājušā gada jūnijā TV programmu vērošanai ar nobīdi laikā veltīti 3,7%, savukārt šā gada februārī - 5% no visa kopējā TV skatīšanās laika.

 

 

Kas ir tie Latvijas iedzīvotāji, kuri visvairāk izmanto iespēju skatīties TV saturu ar nobīdi laikā? Lielāku skatīšanās laika daļu TV satura vērošanai ar nobīdi laikā, analizējot pēc vecuma grupām, veltījuši 4 līdz 14 gadus vecie Latvijas iedzīvotāji. Dalījumā pēc tautības salīdzinoši biežāk tie bija latvieši, savukārt dalījumā pēc nodarbinātības – skolēni, studenti un bērni, bet pēc izglītības – iedzīvotāji ar augstāko izglītību. Pētījuma dati liecina, ka salīdzinot ar citu reģionu iedzīvotājiem, Pierīgā dzīvojošie veltījuši lielāku skatīšanās laika daļu TV kanālu raidījumu vērošanai ar nobīdi laikā. Analizējot datus pēc ienākumiem, tie Latvijas iedzīvotāji, kuru mājsaimniecībās ienākumi uz vienu ģimenes locekli ir no 451 līdz 550 eiro, veltījuši lielāku skatīšanās laika daļu TV satura vērošanai ar nobīdi laikā.

 

 

TNS apkopotie dati pa laika joslām liecina, ka salīdzinoši vairāk no visa kopējā TV skatīšanās laika, TV satura vērošanai ar nobīdi laikā tiek veltīts no pulksten 10:00 līdz 13:00 dienā, kā arī vakarā no 22:00 līdz 01:00. Šajos laika posmos skatīšanās laika daļa sasniedza no 5% līdz 5,6% no visa kopējā TV skatīšanās laika.

 

 

Laikā no 2015.gada 1.jūnija līdz šī gada 29.februārim skatītākā TV programma ārpus tās pārraidīšanas laika bija ”Esam kopā, pieminot Parīzes terorakta upurus” kanālā LTV1. Otrā skatītākā bija kanālā TV3 pārraidītās filmas “Viens pats mājās ” piektā daļa, bet trešā – animācijas filma “Sapinušies” kanālā TV3.

 

Par pētījumu

Pētījumu kompānija TNS kopš 1999. gada veic televīzijas auditorijas pētījumu, izmantojot speciālu tehnisko aprīkojumu – TV mērītājus. Pētījuma mērķis ir iegūt informāciju par TV kanālu skatītāju auditoriju un to raksturojošām pazīmēm, par TV kanālu skatīšanos dažādās mērķa grupās, kā arī par reklāmas kampaņu sasniegto auditoriju.

 

TV auditorijas pētījuma izlase ir Latvijas iedzīvotāju kopumam reprezentatīvs ģimeņu panelis. Tā respondenti ir pastāvīgie Latvijas iedzīvotāji, kas vecāki par 4 gadiem, kuru mājsaimniecībās ir vismaz viens strādājošs televizors un kāds no TV pieslēgumiem (virszemes televīzija, interaktīvā televīzija, kabeļtelevīzija vai satelīttelevīzija). Laikā no 2015.gada 1.jūnija līdz 2016.gada 29.februārim, pētījumā ik dienas piedalījās vidēji 963 respondenti 409 mājsaimniecībās visā Latvijā.

 

Kristīne Skaistā

TV Metru projekta vecākā speciāliste
Televīzijas nozares pētījumu eksperte
t 67 096 300
e kristine.skaista@tns.lv

 

Iļja Morozovs

TV Metru projekta galvenais tehniskais speciālists
Televīzijas nozares pētījumu eksperts
t 67 096 300
e ilja.morozovs@tns.lv


© 2024 TNS Latvia | Autortiesības