Īsumā par visu


Mārketinga pētījumi
Kultūru atšķirības
Banku reputācija
Zīmoli digitālā pasaulē


Personāla pētījumi
Darbs ar klientiem
Nevēlama uzvedība
Uzņēmumu panākumi


Mediju pētījumi
Prese un reklāmas
Reklāmas tirgus


Arhīvs


www.tns.lv


Kas ir galvenais uzņēmumu panākumu garants darba devēju un darba ņēmēju skatījumā?

 

08.12.2015. Vai darba devēju un darba ņēmēju viedoklis par galveno uzņēmuma panākumu garantu ir vienots? Jeb tas ir atšķirīgs? Kas ir vienojošais un kas atšķirīgais darba devēju un darba ņēmēju skatījumā?

 

Šī raksta mērķis ir aplūkot situāciju gan no darba devēju, gan no darba ņēmēju skatpunkta, atklājot abu mērķa grupu redzējumu un uztveri. Lai sasniegtu uzņēmuma biznesa mērķus, ir svarīgi, lai darba devēji un darba ņēmēji ietu kopsolī un ar vienotu redzējumu.

 

Darbinieki – galvenais uzņēmuma panākumu garants

 

TNS pētījuma dati liecina, ka kopumā darba devēju un darba ņēmēju viedoklis ir līdzīgs, tomēr iezīmējas arī dažas atšķirības. Kā galvenais panākumu garants gan darba devēju, gan arī darba ņēmēju skatījumā ir minēti tieši darbinieki. Abās mērķa grupās starp galvenajiem panākumu garantiem ir nosaukti arī klienti, produkti vai pakalpojumi, profesionalitāte, uzkrātā pieredze un zināšanas. Darba devēji šos panākumu garantus ir minējuši salīdzinoši biežāk nekā darba ņēmēji.

 

Jāuzsver, ka darba ņēmēji biežāk nekā darba devēji ir novērtējuši uzņēmuma ieguldījumu korporatīvajā sociālajā atbildībā, kā tā sekmīgas darbības garantu. Iezīmējas arī interesanta tendence, ka darba ņēmēji darbu valsts vai pašvaldības uzņēmumā vai iestādē jau vien uzskata par zināmu panākumu garantu. Savukārt darba devēji relatīvi biežāk ir pauduši uzskatu, ka arī kopējā ekonomiskā un politiskā situācija Latvijā un pasaulē ietekmē uzņēmuma darbību un sekojoši arī tā sniegumu.

 

Aplūkojot atbildes sociāldemogrāfiskās grupās, atklājas, ka to, ka uzņēmumu panākumu garants ir klienti, biežāk nekā vidēji ir norādījušas tieši sievietes – uzņēmumu vadītājas, bet pie atziņas, ka “visu izšķir kadri” – salīdzinoši biežāk ir nonākuši to uzņēmumu vadītāji, kuri vecāki par 50 gadiem. Produktu vai pakalpojumu kvalitātes lomu uzņēmuma veiksmīgā darbībā vidēji biežāk ir minējuši tieši ražošanas uzņēmumu vadītāji. Jāatzīmē, ka labu servisu un apkalpošanu kā uzņēmuma panākumu garantu vidēji biežāk ir uzsvēruši gados jaunāki darbinieki (18-24 g.v.), kā arī tirdzniecībā strādājošie.

 

 

Par pētījumu

Pētījumu ar mērķi noskaidrot darba ņēmēju viedokli par aktuāliem ar darbu un darba tirgu saistītiem jautājumiem pētījumu kompānija TNS veica 2014.gada oktobrī - novembrī. Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju regulārā Omnibusa ietvaros interneta aptaujas veidā visā Latvijā tika aptaujāti 635 darba ņēmēji (izlase ir reprezentatīva Latvijas darba ņēmēju ģenerālajam kopumam) un TNS Biznesa omnibusa ietvaros ar telefonaptaujas palīdzību visā Latvijā tika aptaujāti 530 uzņēmumu augstākā līmeņa vadītāji (izlase ir reprezentatīva Latvijas uzņēmumu ģenerālajam kopumam).

 

Signe Kaņējeva

TNS lielo klientu direktore
Personāla pētījumu eksperte
t 67 096 300
e signe.kanejeva@tns.lv


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības