Īsumā par visu


Mārketinga pētījumi
Kultūru atšķirības
Banku reputācija
Zīmoli digitālā pasaulē


Personāla pētījumi
Darbs ar klientiem
Nevēlama uzvedība
Uzņēmumu panākumi


Mediju pētījumi
Prese un reklāmas
Reklāmas tirgus


Arhīvs


www.tns.lv


Saskarsmes ar klientiem ietekme uz strādājošo apmierinātību ar darbu

 

08.12.2015. Ikkatrs no mums ir atšķirīgs – vienam ikdienā patīk aktīvi komunicēt ar cilvēkiem, savukārt citam patīk vienatne, un tāpēc viņš maksimāli cenšas izvairīties no citiem cilvēkiem. Līdzīgas iezīmes varam redzēt arī domājot par darba izvēli - vienam patīk strādāt komandā, komunicēt ar kolēģiem, sazināties ar klientiem, savukārt cits labprātāk strādā vienatnē, izvairoties no ikdienas komunikācijas ar citiem.

 

Ja mēs analizējam galvenās lietas, ko savā darbā novērtē strādājošie, kuri ikdienā saskaras ar klientiem, tad redzams, ka visbiežāk kā svarīgi aspekti tiek minēti darba apstākļi (44%), sadarbība ar kolēģiem (44%), darba saturs (42%), kā arī sociālās garantijas (32%).

 

Pozitīvi vērtējams tas, ka ceturtā daļa (24%) strādājošo, kuriem ikdienā ir saskarsme ar klientiem, kā aspektu, kas viņiem patīk darbā, ir minējuši tieši iespēju darbā komunicēt ar klientiem. Ja mēs analizējam atšķirības dažādās sociāli demogrāfiskajās grupās, tad salīdzinoši biežāk komunikāciju ar klientiem novērtē tirdzniecībā strādājošie, kā arī tie, kuri strādā mikro uzņēmumos (1-9 darbinieki). Tāpat ar klientiem strādājošie savā darbā visvairāk novērtē atalgojumu (23%), izaugsmes, attīstības iespējas (12%), kā arī citus aspektus (2%).

 

 

Vairāk nekā trešā daļa (36%) strādājošo, kuri savā ikdienas darbā saskaras ar klientiem, norādījuši, ka savā darbā ir piedzīvojuši konfliktsituācijas ar klientiem. Turklāt redzams, ka ceturtā daļa (25%) strādājošo konfliktsituācijas ar klientiem piedzīvo regulāri - vismaz reizi nedēļā (katru dienu/ gandrīz katru dienu - 6%, vismaz reizi nedēļā – 19%). Piektā daļa (21%) strādājošo konfliktus ar klientiem piedzīvo divas līdz trīs reizes mēnesī, aptuveni desmitā daļa (8%) – vismaz reizi mēnesī.

 

Savukārt salīdzinoši lielākā daļa (45%) strādājošo, kuri ikdienā saskaras ar klientiem, norādījuši, ka viņi konfliktus ar klientiem piedzīvo retāk kā reizi mēnesī.

 

 

Jāatzīmē, ka salīdzinoši lielākajā daļā (58%) uzņēmumos, kuros darbinieki ikdienā saskaras ar konfliktsituācijām ar klientiem, ir izstrādāti noteikti pasākumi, lai risinātu konfliktus, kā arī veiktu darbības, lai pēc iespējas samazinātu konfliktsituācijas.

 

Salīdzinoši biežāk kā pasākumi, lai mazinātu konfliktus ar klientiem, tiek minēti pārrunu veikšana pēc konfliktsituācijas (65%), teorētisku mācību veikšana par sadarbību ar klientiem (49%), kā arī praktiski treniņi konfliktu risināšanā (24%).

 

 

Lai arī pietiekami liela daļa darbinieku, kuri savā darbā ir saskārušies ar konfliktsituācijām, tās piedzīvo pietiekami reti, tomēr tāpat tās nevar tikt atstātas nerisinātas. Konfliktiem ir pietiekami liela ietekme uz darbinieku apmierinātību ilgtermiņā – puse (50%) strādājošo norādījuši, ka piedzīvotās konfliktsituācijas ar klientiem, ietekmē viņu apmierinātību ar darbu ilgtermiņā (15% - ļoti ietekmē, 35% - drīzāk ietekmē). Tikpat liela daļa (48%) strādājošo, norādījuši, ka konfliktsituācijas neietekmē viņu apmierinātību ar darbu (38% - drīzāk neietekmē, 10% - noteikti neietekmē). Savukārt 2% strādājošo nav konkrēta viedokļa, vai konfliktsituācijas ietekmē viņu kopējo apmierinātību ar darbu.

 

Par pētījumu

Pētījumu kompānija TNS aptauju veica laikā no 2015. gada 27. līdz 29. oktobrim ar interneta starpniecību visā Latvijā aptaujājot 679 darba ņēmējus vecumā no 18 līdz 62 gadiem.

 

TNS pētījums interneta vidē ir reprezentatīvs Latvijas iedzīvotāju kopumam ekonomiski aktīvajā vecumā no 18 līdz 62 gadiem. Izlases kopa ir veidota, balstoties uz gadījuma izlasi, izslēdzot pašpieteikšanos. Interneta pētījumu organizēšanā TNS strikti ievēro ESOMAR rekomendācijas aptauju internetā izlašu veidošanā un veikšanā.

 

Dace Goško

Vecākā klientu vadītāja
Sabiedrības uzvedības pētījumu eksperte
t 67 096 300
e dace.gosko@tns.lv


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības