Īsumā par visu


Mārketinga pētījumi
Kultūru atšķirības
Banku reputācija
Zīmoli digitālā pasaulē


Personāla pētījumi
Darbs ar klientiem
Nevēlama uzvedība
Uzņēmumu panākumi


Mediju pētījumi
Prese un reklāmas
Reklāmas tirgus


Arhīvs


www.tns.lv


Digitālās pasaules radītās iespējas un izaicinājumi zīmoliem

 

08.12.2015. Jau šobrīd esam nonākuši laikmetā, kurā mobilo iekārtu ir vairāk nekā cilvēku pasaulē. Pasaule kļūst aizvien vairāk savstarpēji savienota un digitālāka. Arī interneta izmantošanā vērojamas straujas izmaiņas – aizvien strauji pieaug ne tikai interneta lietošanas apjomi, bet arī būtiski mainās interneta lietošanas paradumi.

 

Viena no būtiskākajām digitālās vides radītajām pārmaiņām ir tā, ka internets “nodod varu” individuālās rokās. Tā viennozīmīgi ir tehnoloģija, kas pilnvaro personas rīkoties individuāli – internets dod mums bezgalīgas iespējas piekļūt precīzi tam, kas mums der vislabāk, un atteikties no tā, kas neder. Mēs paši varam vadīt izvēles, lai tās precīzi atbilstu mūsu vajadzībām. Un tieši šī iespēja realizēt individuālās vēlmes un vajadzības ir tas, kas padara internetu tik pievilcīgu un atkarību izraisošu. Mārketingā tas nozīmē tikai vienu – pilnvarotāks patērētājs ir prasīgāks patērētājs. Aptverot individuālisma nozīmi digitālajā laikmetā, pavisam loģiski rodas jautājumi – kā tas ietekmē mūs kā patērētājus, un mūsu zīmolu patērētāju uzvedību? Vai patērētāju vajadzība pēc kolektīvisma vairs nepastāvēs? Nebūt nē, tā pastāv arī digitālajā vidē, tā tikai transformējās citā formā!

 

Tāpat kā internets sniedz iespējas un varu patērētājiem, tā arī tas sniedz milzīgas iespējas zīmoliem. Internets piedāvā daudz jaunu un ļoti atšķirīgu saskarsmes punktu – vietas un veidus, kā zīmoli var ienākt patērētāju dzīvēs.  Īstais izaicinājums zīmoliem ir aizvien spēt vadīt zīmolus tā, ka tas aizskar īstās patērētāja emocijas un liek patērētājam saprast, ka jūs izprotat viņa individuālās vajadzības. Un tas nozīmē izmantot tos pašus zīmolu vadības principus. Ir nepieciešama zīmola stratēģija digitālajā vidē nevis digitālā stratēģija. Digitālās vides augšana nenozīmē, ka ir mainījies tas, kā patērētāji pieņem lēmumus –emocijas aizvien vada patērētāju lēmumu pieņemšanu. Tāpēc, veidojot neatvairāmus zīmolus, nepieciešams saprast, kur un kā digitālajā vidē izmantot emocijas.

 

Iespējas veidot komunikāciju digitālajā vidē ir ļoti dažādas. Un digitālajā vidē, tāpat kā jebkurā citā darbības vidē, zīmoliem, lai tie būtu patiesi neatvairāmi, ir būtiski darboties vienā konkrētā emocionālo vajadzību segmentā. ŠEIT lasiet plašāk par emocionālo vajadzību segmentiem. Komunikācija zīmoliem digitālajā vidē var būt kā komunikācija uz “Skatuves” – tāda, kas atspoguļo sasniegumus, veiksmīgumu un pašpārliecinātību. Vai gluži pretēji – tā var būt kā komunikācija “Rotaļu laukumā” – ļoti aktīva, varbūt pat muļķīga, spontāna un vieglprātīga.

 

Pēc patērētāju emocionālajām vajadzībām komunikāciju digitālajā vidē varam iedalīt šādos segmentos:


 

 

Kurš no šiem komunikāciju veidiem digitālajā vidē atbilst jūsu zīmola komunikācijai? Zīmoliem, tikpat būtiska kā konkrēta emocionālo vajadzību segmenta izvēle darbībai digitālajā vidē, ir konsekvences ieturēšana, izmantojot vienu un to pašu emocionālo vajadzību segmentu dažādos komunikācijas veidos. Plašāk par konsekvenci dažādos komunikācijas veidos lasiet ŠEIT! Patiesi neatvairāmi zīmoli apzinās, kurā no digitālās vides segmentiem viņi darbojas, kā arī saskaņo to ar komunikāciju citos komunikācijas un darbības veidos.

 

Ja vēlaties uzzināt vairāk par emocionālo vajadzību segmentiem digitālajā vidē un to saskaņošanu ar komunikāciju citos komunikācijas un darbības kanālos, tad sazinieties ar mums!

 

Arta Kudlāne

Klientu vadītāja
Sabiedrības uzvedības pētījumu eksperte
t 67 096 300
e arta.kudlane@tns.lv


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības