Īsumā par visu


Mārketinga pētījumi
Kultūru atšķirības
Banku reputācija
Zīmoli digitālā pasaulē


Personāla pētījumi
Darbs ar klientiem
Nevēlama uzvedība
Uzņēmumu panākumi


Mediju pētījumi
Prese un reklāmas
Reklāmas tirgus


Arhīvs


www.tns.lv


Auditorija un reklāma – tendences drukātajos medijos

 

08.12.2015. 2015. gadā 12024 respondenti vecumā no 15 līdz 74 gadiem Nacionālā preses auditorijas pētījuma ietvaros sniedza atbildes par vairāk nekā 160 Latvijā izdotu laikrakstu un žurnālu lasīšanu. Turpinot iepriekšējā reizē iesākto tematu par drukātajiem medijiem, šoreiz meklēsim atbildes uz jautājumiem - Kā atšķiras žurnālu un laikrakstu lasītāju portrets? Kuras nozares visvairāk reklamējas preses izdevumos?

 

Pētījuma rezultāti parāda, ka žurnālu un laikrakstu lasītāju portrets pēc vidējās auditorijas vairākos demogrāfiskos parametros ir atšķirīgs:

 

■  salīdzinoši vairāk laikrakstu lasītāju ir gados vecāku iedzīvotāju vidū;
■  žurnālu lasītāji vienmērīgāk ir izkliedēti dažādās vecuma grupās;
■  gan žurnālus, gan laikrakstus nedaudz vairāk lasa sievietes;
■  izteiktas atšķirības Latvijā izdotu žurnālu un laikrakstu lasītāju sadalījumā ir pēc tautības. 7 no 10 žurnālu lasītājiem ir latvieši, kas ir skaidrojams ar Latvijā izdotu žurnālu piedāvājumu lielākoties latviešu valodā lasošai mērķauditorijai (ŠEIT varat ieskatīties rakstā par to, kas ir ārzemēs izdotās preses auditorija);
■  laikrakstu lasītāju vidū nedaudz augstāks ir cittautiešu īpatsvars salīdzinājumā ar iedzīvotāju sadalījumu pēc tautības;
■  lasītāju sadalījumu pēc apdzīvotas vietas un reģiona ietekmē ne tikai ģeogrāfiskais iedzīvotāju sadalījums, bet arī tautība. Dalījumā pēc apdzīvotas vietas tipa, salīdzinoši vairāk žurnālus ir iecienījuši lauku iedzīvotāji, bet laikrakstus citu pilsētu iedzīvotāji;
■  reģionu griezumā vislielākās atšķirības ir Latgalē, kur Latvijā izdotus žurnālus lasa nozīmīgi mazāk, bet laikrakstus nozīmīgi vairāk.

 

 

Reklāmu skaits avīzes formāta preses izdevumos pēdējos gados strauji samazinās. Saskaņā ar TNS Reklāmu reģistra datiem reklāmu skaits laikrakstos 2015. gadā salīdzinājumā ar 2010. gadu ir samazinājies vairāk nekā uz pusi, kamēr reklāmu skaits žurnālos pēdējos gados ir nedaudz pieaudzis.

 

 

2015. gadā žurnālos pirmajā vietā pēc reklāmu apjoma kvadrātcentimetros ierindojas zāļu jeb farmācijas nozare. Otro vietu ieņem koncertu, festivālu un šovu reklāmas, bet trešajā vietā ierindojas apģērbu reklāmas, kas 2010. gadā ieņēma piekto vietu. Ceturtā reklamētākā nozare žurnālos ir sejas, ķermeņa kopšana, bet piektajā vietā ierindojas auto nozares reklāmas, kas 2010. gadā ieņēma septīto vietu.

 

 

2015. gadā laikrakstos pirmajā vietā pēc reklāmu apjoma kvadrātcentimetros ierindojas medicīnas pakalpojumi, institūcijas. Otrajā vietā līdzīgi kā žurnālos ierindojas koncertu, festivālu un šovu nozares reklāmas. Trešo vietu ieņem zāļu reklāmas, kas 2010. gadā bija septītā reklamētākā nozare laikrakstos. 2015. gadā, salīdzinot ar 2010. gadu vairāk nekā 5 reizes, t.i. ievērojami, ir pieaudzis valdības un pašvaldību institūciju reklāmu apjoms. Valdības un pašvaldību institūcijas 2015. gadā pēc reklāmu apjoma kvadrātcentimetros ieņem ceturto vietu. TOP5 noslēdz teātra, mākslas un kultūras reklāmas.

 

 

Par pētījumiem

 

TNS Nacionālais preses auditorijas pētījums

TNS Nacionālā preses auditorijas pētījums Gads 2015 tika veikts no 2014. gada 27. oktobra līdz 2015. gada 25. oktobrim. Pētījums veikts, izmantojot kombinēto aptaujas metodi - datorizētās intervijas (CAPI) respondentu dzīvesvietās, izmantojot planšetdatorus un aptaujas internetā (CAWI). Visā Latvijā gada periodā tika aptaujāti 12024 pastāvīgie Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 74 gadiem.

 

TNS Reklāmu reģistrs

Pētījumu aģentūra TNS veic Reklāmu reģistra pētījumu kopš 1994.gada. Pētījuma mērķis ir iegūt informāciju par Latvijas reklāmas tirgu kopumā un atsevišķu reklāmdevēju reklāmas aktivitātēm. 2015. gadā Reklāmu reģistrā pieejama informācija par 25 TV kanāliem, 20 interneta lapām, 15 radio stacijām, 8 vides reklāmas medijiem, 77 žurnāliem, 25 avīzēm.

 

Elīna Krūze

Mediju pētījumu vecākā klientu vadītāja
Mediju pētījumu eksperte
t 67 096 300
e elina.kruze@tns.lv


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības