Īsumā par visu


Mārketinga pētījumi
Kultūru atšķirības
Banku reputācija
Zīmoli digitālā pasaulē


Personāla pētījumi
Darbs ar klientiem
Nevēlama uzvedība
Uzņēmumu panākumi


Mediju pētījumi
Prese un reklāmas
Reklāmas tirgus


Arhīvs


www.tns.lv


Īsumā par visu

 

Ideālais vīrietis – nacionālo kultūru mestais izaicinājums globālajiem zīmoliem

Kādēļ Amerikā ir tik svarīgi perfekti balti zobi? Kāpēc ķīniešu vīriešiem grūti nodibināt savstarpējo uzticēšanos? Kādēļ itālieši tik daudzas reizes atkārtoti ievēlē Berluskoni? Uz šiem jautājumiem atbilde meklējama kultūras atšķirībās, par ko runā "ideālā vīrieša" pētījums un sniedz zīmoliem būtiskas atziņas.

Banku nozares reputācija Latvijā - virs vidējā Eiropā

Banku nozares korporatīvās reputācijas vērtējums Latvijā pēdējos divos gados ir nostabilizējies un, salīdzinot ar finanšu nozari Eiropā, ir virs Eiropas vidējiem vērtējumiem. Kas ietekmē banku nozares korporatīvo reputāciju un kā tā tiek vērtēta?

Digitālās pasaules radītās iespējas un izaicinājumi zīmoliem

Viena no būtiskākajām digitālās vides radītajām pārmaiņām ir tā, ka internets “nodod varu” individuālās rokās. Mārketingā tas nozīmē tikai vienu – patērētājs kļūst prasīgāks. Kā tas ietekmē zīmolu patērētāju uzvedību? Vai patērētāju vajadzība pēc kolektīvisma vairs nepastāvēs?

Saskarsmes ar klientiem ietekme uz strādājošo apmierinātību ar darbu

Kādam patīk strādāt komandā, komunicēt ar kolēģiem, sazināties ar klientiem, savukārt cits labprātāk strādā vienatnē. TNS veica pētījumu par to, ko savā darbā novērtē ar klientiem ikdienā strādājošie, cik biežas ir konfliktsituācijas ar klientiem, un ko darba devēji dara, lai tās novērstu. 

Darbinieku nevēlama uzvedība – Latvijas darba ņēmēju novērojumi un priekšstati

Joks par tēvu, kurš dēlam saka: “Kāpēc gan Tu zagi pildspalvu? Būtu man pateicis, es būtu Tev to atnesis no darba!” ir sens, bet joka tēma par darbinieku nevēlamu uzvedību ir maz pētīta. TNS veica Latvijas darba ņēmēju un darba devēju aptauju par nevēlamas darbinieku uzvedības tendencēm Latvijā.

Kas ir galvenais uzņēmumu panākumu garants darba devēju un darba ņēmēju skatījumā?

Vai darba devēju un darba ņēmēju viedoklis par galveno uzņēmuma panākumu garantu ir vienots? Kas ir vienojošais un kas atšķirīgais? Šī raksta mērķis ir aplūkot situāciju gan no darba devēju, gan no darba ņēmēju skatpunkta, atklājot abu mērķa grupu redzējumu un uztveri.

Auditorija un reklāma – tendences drukātajos medijos

2015.gadā 12024 aptaujātie Nacionālā preses auditorijas pētījuma ietvaros sniedza atbildes par vairāk nekā 160 Latvijā izdotu laikrakstu un žurnālu lasīšanu. Šoreiz meklēsim atbildes uz jautājumiem - kā atšķiras žurnālu un laikrakstu lasītāju portrets? kuras nozares visvairāk reklamējas preses izdevumos?

Reklāmas apjoms un lielākie reklāmdevēji 2015.gada pirmajos 10 mēnešos

TNS reklāmu reģistrā 2015. gada pirmajos 10 mēnešos ir fiksēts jau vairāk nekā 3,5 miljoni reklāmu. Šogad reklāmu skaits pieaudzis gan TV, gan radio, gan arī žurnālos. Savukārt apjoms pēc reklāmu kopējā garuma vai izmēra palielinājies tikai TV. Kādas vēl tendences vērojamas?


© 2024 TNS Latvia | Autortiesības