Īsumā par visu


Mārketinga pētījumi
E-komercijas tendences
Biznesa tehnoloģijas
Auto Rīgas ielās


Personāla pētījumi
Darba apstākļi


Mediju pētījumi
TV reklāmu TOP10
Ārzemju preses lasīšana


Sociālie pētījumi
Dzimumu vienlīdzība


Tehnoloģijas & risinājumi
Brokastis ar patērētāju
Ietekmīgā klienta viedoklis


Arhīvs


www.tns.lv


Nākotnes veidotāji kvalitatīvajos pētījumos

 

06.10.2015. Digitālo tehnoloģiju un sociālo tīklu laikmetā, kad savu viedokli varam nekavējoties pavēstīt citiem, mārketingā arvien ietekmīgāka kļūst tendence, kad zīmola vai produkta lietotāji kļūst par nozīmīgiem zīmola vai produkta vēstnešiem. Taču ir atšķirība, kāda ir zīmola vai produkta vēstneša ietekme uz citiem patērētājiem – vai citi ieklausās “vēstneša” paustajā viedoklī, ņem to vērā un arī izvēlas pamēģināt ieteikto produktu. Tādēļ ir svarīgi identificēt un uzklausīt ietekmīgos patērētājus – kurus citi uzklausa un kuriem seko.

 

Ietekmīgo zīmola vai produkta vēstnešu viedoklis ir īpaši svarīgs situācijās, ja nepieciešamas kādas izmaiņas vai jaunumi kategorijas produktu virzīšanai tirgū. Tad ir svarīgi noskaidrot, kā reaģēs un piedāvājumu uztvers ietekmīgie patērētāji.

 

TNS rīcībā ir ērts rīks šādu patērētāju identificēšanai – FutureViewTM modelis, kas ļauj atpazīt FutureShapers jeb “nākotnes veidotājus” konkrētās kategorijas vai produkta patērētāju vidū. FutureViewTM modelim ir izstrādāts speciāls jautājumu-apgalvojumu bloks, kuru var efektīvi izmantot kvalitatīvo pētījumu, piemēram, fokusa grupu diskusiju, padziļināto interviju, dalībnieku atlasē. Bet par visu pēc kārtas!

 

Kas ir FutureShapers?

 

Tie ir patērētāji:

■  kuri ir labi informēti un ar augstu iesaisti produktos, pakalpojumos un zīmolos, kurus tie patērē;
■  kuri ir pārliecināti par savām zināšanām un pieredzi, un labprāt pauž savu viedokli;
■  kuri pirmie pievērsīs uzmanību jaunajam produktam, to izmēģinās un pastāstīs par to citiem;
■  kuri ir zinātkāri un atvērti jaunām idejām.

 

Respektīvi, FutureShapers ir virzošais spēks jebkurā tirgū – viņi būs pirmie, kas jauno produktu uzies, viņi par to stāstīs citiem un ieteiks to. Viņu atvērtība ir īpaši vērtīga konservatīvos tirgos, kur “vidusmēra” patērētājam nepatīk pārmaiņas.

 

FutureShapers ir aptuveni 10% jeb katrs desmitais patērētājs konkrētajā nozarē:

 

 

Pilnveidojot FutureViewTM modeli un kombinējot to ar jaunumu apgūšanas un pieņemšanas modeli (Innovation Adoption Model), tika atklāts, ka FutureShapers ir ietekmīgākie jaunumu pieņēmēji. Agrīnie pieņēmēji (Early Adapters) ir vairāk tendēti uz visa jaunā pamēģināšanu, taču tas nenozīmē, ka jaunums tiek akceptēts un pieņemts. Savukārt FutureShapers ir tendence aktīvāk pieņemt jaunumus, vairāk dalīties pieredzē un ieteikt produktus citiem:

 

 

FutureShapers kvalitatīvajos pētījumos

 

Pilns FutureShapers segmentācijas algoritms tiek izmantots kvantitatīvajā izpētē, bet speciāli kvalitatīvajiem pētījumiem ir izstrādāts sešu jautājumu – apgalvojumu bloks, kur divi apgalvojumi konstatē jaunumu pieņemšanu, bet četri apgalvojumi konstatē ietekmi.

 

 

Iekļaujot šos apgalvojumus fokusa grupas vai padziļināto interviju dalībnieku atlases anketā, mēs sasniedzam konkrētās kategorijas FutureShapers.

 

Īpaši nozīmīgs FutureShapers viedoklis būs gadījumos, ja nepieciešams:

■  izzināt jaunu produktu potenciālu tirgū;
■  ģenerēt jaunas idejas;
■  spriest par produkta potenciālu mērķa grupā;
■  savlaicīgi konstatēt produkta stiprās un vājās puses;
■  savlaicīgi mainīt un uzlabot produkta potenciālu tirgū;
■  savlaicīgi izvairīties no nepamatotām un bezperspektīvām investīcijām.

 

FutureShapers segmentācijas izmantošana tirgus izpētē ļauj “iekāpt” ietekmīgā klienta “kurpēs” un ar viņa acīm ieraudzīt nākotnes attīstības perspektīvas.

 

Ja Jūs interesē FutureShapers viedoklis savu produktu virzīšanai tirgū, sazinieties ar mums!

 

Agnese Krecele

Klientu atbalsta vadītāja
Kvalitatīvo pētījumu eksperte
t 67 096 300
e agnese.krecele@tns.lv


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības