Īsumā par visu


Mārketinga pētījumi
E-komercijas tendences
Biznesa tehnoloģijas
Auto Rīgas ielās


Personāla pētījumi
Darba apstākļi


Mediju pētījumi
TV reklāmu TOP10
Ārzemju preses lasīšana


Sociālie pētījumi
Dzimumu vienlīdzība


Tehnoloģijas & risinājumi
Brokastis ar patērētāju
Ietekmīgā klienta viedoklis


Arhīvs


www.tns.lv


Biznesa tehnoloģiju neizmantotās iespējas

 

06.10.2015. Attīstoties tehnoloģijām, to sniegtajām iespējām, kā arī pieaugot uzņēmumu procesu norises ātrumam, uzņēmējiem arvien būtiskāka kļūst Biznesa tehnoloģiju izmantošana uzņēmējvadībā. Ja pirms pāris gadiem (2013. gada decembrī) ceturtā daļa uzņēmumu vadītāju joprojām bija piesardzīgi noskaņoti attiecībā pret ieguvumiem no biznesa tehnoloģiju izmantošanas uzņēmumos, tad šobrīd praktiski jebkurš uzņēmējs (95%) biznesa tehnoloģijas novērtē kā būtiskas uzņēmuma procesu pilnveidošanai.

 

 

Šī gada maijā, aptaujājot 600 Latvijas uzņēmumu vadītājus, kā būtiskākie ieguvumi no biznesa tehnoloģiju izmantošanas iezīmējās laika un izmaksu samazinājums, piekļuve jaunām zināšanām un tehnoloģijām un iespēja nodrošināt labāku uzņēmuma dokumentu un informācijas saglabāšanu un aizsardzību.

 

 

Vērojot, kā mainījies uzņēmumu vadītāju viedoklis kopš 2013.gada decembra, redzams, ka iespēja piekļūt jaunām zināšanām un tehnoloģijām kļūst arvien aktuālāka.

 

 

Domājot par Biznesa tehnoloģiju izmantošanas iespējām, uzņēmumu vadītāji kā vienu no aktuālajam lietām min to pielietojumu dokumentu un informācijas labākai un drošākai uzglabāšanai (28%). Lielāka daļa uzņēmumu vadītāju (74%) apgalvo, ka uzņēmumā ir novērsti iespējamie riski uzņēmuma konfidenciālās informācijas noplūdei un zaudēšanai. Tajā pašā laikā vairāki pētījuma dati norāda uz to, ka uzņēmumos pastāv nozīmīgi riski drošai uzņēmuma datu glabāšanai:

 

■  71% uzņēmumu izmanto zibatmiņas, atmiņas kartes, ārējos cietos diskus uzņēmumu datu glabāšanai.
■  80% uzņēmumu datu glabāšanai izmanto datorus.

 

Šāda neviennozīmīga situācija datu drošības jautājumos liecina, ka šajā jomā uzņēmumu vadītājiem pietrūkst informācijas un zināšanas par “drošu datu glabāšanu”.

 

■  Ko nozīmē droša datu glabāšana?
■  Kādi ir iespējamie riski datu glabāšanai?
Šie un citi jautājumi saistībā ar biznesa tehnoloģijām ir aktuāli ne vienam vien uzņēmējam. Lai uzzinātu vairāk par aktualitātēm biznesa tehnoloģijās un digitalizācijā, lai izprastu šķietami sarežģītas lietas, būt soli priekšā pārējiem un uzlabot savu konkurētspēju, 24.septembrī notika biznesa tehnoloģijas platformas BiSMART forums.

 

Aicinu iepazīties ar BiSmart foruma lekciju prezentācijām un video ierakstiem un gūt vērtīgas atziņas un izzināt tendences biznesa tehnoloģiju izmantošanā uzņēmējdarbībā: http://www.bismart.lv/arhivs/bismart-forums-2015-33

 

Lai uzzinātu vairāk par tehnoloģiju nozares pētījumiem un uzņēmumu vadītājiem aktuāliem jautājumiem, sazinieties ar mums.

 

Inta Priedola

Vecākā klientu vadītāja
Zīmolu vadības un komunikācijas izpētes eksperte
t 67 096 300
e inta.priedola@tns.lv


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības