Īsumā par visu


Mārketinga pētījumi
E-komercijas tendences
Biznesa tehnoloģijas
Auto Rīgas ielās


Personāla pētījumi
Darba apstākļi


Mediju pētījumi
TV reklāmu TOP10
Ārzemju preses lasīšana


Sociālie pētījumi
Dzimumu vienlīdzība


Tehnoloģijas & risinājumi
Brokastis ar patērētāju
Ietekmīgā klienta viedoklis


Arhīvs


www.tns.lv


Cik daudz lasām ārzemju preses izdevumus?

 

06.10.2015. Iespējams esat ievērojuši, ka preses izdevumu tirdzniecības vietās var nopirkt ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs izdotus preses izdevumus. Šajā reizē meklēju atbildes uz jautājumiem - cik plašs ir ārzemju preses izdevumu klāsts? kas tos lasa un kādas tēmas iedzīvotājus interesē drukātajā presē?

 

Kā liecina uzņēmuma Preses Serviss publiski pieejamā informācija interneta lapā, kopumā mazumtirdzniecībā ir pieejami vairāk nekā 800 dažādi preses izdevumi. Vairāk nekā 700 dažādus preses izdevumus iespējams abonēt un saņemt ar piegādi mājās vai darbavietā. Analizējot datus pēc izdevējvalsts, Latvijā izdotie preses izdevumi mazumtirdzniecībā aizņem aptuveni 1/3 daļu no sortimenta, tikpat daudz jeb aptuveni 1/3 daļa ir Krievijā izdotie preses izdevumi, atlikušo 1/3 daļu sortimentu veido citās valstīs izdotie preses izdevumi. Ja skatāmies pēc izdevumu periodiskuma, visplašāk pārstāvētās izdevumu kategorijas ir preses izdevumi, kas iznāk reizi mēnesī vai retāk. Tieši šajās divās kategorijas visplašāk ir pārstāvēti ārzemju preses izdevumi – vairāk nekā 400 dažādi žurnāli. Dienas un nedēļas preses izdevumu kategoriju pamatā veido Latvijā izdotie laikraksti (nacionālie, reģionālie, novadu) un žurnāli.

 

 

2015. gada vasarā TNS veica Nacionālās preses auditorijas pētījumu, kura ietvaros iedzīvotājiem uzdevām jautājumu “Vai Jūs lasāt ārvalstīs izdotus drukātos žurnālus?”. Saskaņā ar TNS pētījuma rezultātiem 21% Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem lasa ārvalstīs izdotus žurnālus krievu valodā, bet 9% iedzīvotāju lasa ārvalstīs izdotus žurnālus citās svešvalodās. 4% Latvijas iedzīvotāju lasa ārzemju žurnālus gan krievu, gan vēl kādā citā svešvalodā. Jāatzīmē gan, ka absolūtais vairākums ārzemju preses izdevumu lasītāju, lasa arī Latvijā izdotos preses izdevumus. Pētījuma dati atklāj divus diezgan atšķirīgus žurnālu patērētāju segmentus. Ārvalstīs izdotus žurnālus krievu valodā biežāk lasa šādu sociāli demogrāfisko grupu pārstāvji – iedzīvotāji, kuri ģimenē runā krievu vai kādā citā svešvalodā, sievietes, 30 līdz 59 gadus veci iedzīvotāji, kā arī augstāko izglītību ieguvušie. Savukārt ārvalstu žurnālus citās svešvalodās pārsvarā lasa gados jauni (t.i. 15 līdz 39 gadus veci Latvijas iedzīvotāji) un iedzīvotāji ar augstāko izglītību. Salīdzinoši biežāk citās svešvalodās žurnālus lasa iedzīvotāji, kuri ģimenē sarunājas kādā svešvalodā (ne krievu).

 

 

Pētījuma ietvaros noskaidrojām, kādas tēmas Latvijas iedzīvotājus interesē drukātajos preses izdevumos. Iedzīvotāji, kuri lasa ārvalstīs izdotus žurnālus krievu valodā, visbiežāk interesējās par anekdotēm, aktuāliem notikumiem Latvijā un pasaulē un par receptēm ēdienu gatavošanai. Ja salīdzinām ar Latvijā izdotu žurnālu lasītājiem, TOP 10 iecienītākās tēmas Krievijas žurnālu patērētāju vidū praktiski neatšķiras. Tomēr vēlos atzīmēt, ka Krievijas žurnālu patērētājs drukātajā presē salīdzinoši biežāk interesējas par tādām tēmām, kā aktuālie notikumi Latvijā un pasaulē, receptes ēdienu gatavošanai, veselība, mājokļa, dārza labiekārtošana, vēsture.

 

 

Iedzīvotāji, kas lasa ārvalstīs izdotus žurnālus citās svešvalodās visbiežāk interesējas par zinātni, jaunajām tehnoloģijām. Izteikti lielāka interese šai lasītāju grupai salīdzinājumā ar vidējo Latvijas žurnālu patērētāju ir arī par tādām tēmām, kā kultūra, izklaide, vēsture un auto.

 

 

Sazinieties ar mums, ja vēlaties uzzināt vairāk par Latvijas iedzīvotāju mediju patēriņa paradumiem!

 

Par pētījumu

TNS Nacionālais preses auditorijas pētījums, Vasara 2015, tika veikts laika periodā no 2015. gada 11. maija līdz 2. augustam. Pētījums veikts, izmantojot kombinēto aptaujas metodi - datorizētās intervijas (CAPI) respondentu dzīvesvietās, izmantojot planšetdatorus un aptaujas internetā (CAWI). Visā Latvijā tika aptaujāti 3000 pastāvīgie Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 74 gadiem.

 

Elīna Krūze

Mediju pētījumu vecākā klientu vadītāja
Mediju pētījumu eksperte
t 67 096 300
e elina.kruze@tns.lv


© 2024 TNS Latvia | Autortiesības