Īsumā par visu


Mārketinga pētījumi
E-komercijas tendences
Biznesa tehnoloģijas
Auto Rīgas ielās


Personāla pētījumi
Darba apstākļi


Mediju pētījumi
TV reklāmu TOP10
Ārzemju preses lasīšana


Sociālie pētījumi
Dzimumu vienlīdzība


Tehnoloģijas & risinājumi
Brokastis ar patērētāju
Ietekmīgā klienta viedoklis


Arhīvs


www.tns.lv


Īsumā par visu

 

Latvijas e-komercijas tendences

Lai saprastu Latvijas pircēju rīcību un iepirkšanās paradumus internetā, digitālā mārketinga aģentūra Infinitum 8 sadarbībā ar pētījumu kompāniju TNS ir veikusi nozares tendenču apskatu “E-komercijas patērētāju uzvedības modelis Latvijā 2014”. Aicinām iepazīties ar galvenajām atziņām, kas gūtas apskata veidošanas laikā.

Biznesa tehnoloģiju neizmantotās iespējas

Attīstoties tehnoloģijām, to sniegtajām iespējām, kā arī pieaugot uzņēmumu procesu norises ātrumam, uzņēmējiem arvien būtiskāka kļūst Biznesa tehnoloģiju izmantošana uzņēmējvadībā. Iepazīstieties ar pētījuma rezultātiem par biznesa tehnoloģiju izmantošanu Latvijas uzņēmumos!

Vai Rīgas ielās pieaugs automašīnu skaits?

Vasara pagāja nemanot, un rudens atvasaras saulīte pamazām pārstāj mūs sildīt. Sākoties rudenim, sākas arī skola, un dažkārt rodas jautājums: “Kāpēc, sākoties skolai, ir tādi sastrēgumi?” Pētām, kādi ir rīdzinieku auto pirkšanas plāni, un prognozējam, vai auto Rīgas ielās pieaugs.

Strādājošo apmierinātība ar darba apstākļiem uzņēmumos

TNS veiktais Eirobarometra pētījums rāda, ka 47% Latvijas pilsoņu darba apstākļus Latvijas uzņēmumos raksturo kā labus. Savukārt tikpat liela daļa (47%) - kā sliktus. Šajā rakstā aplūkosim dažādus Latvijas darba vides aspektus un darbinieku apmierinātību ar tiem.

Visvairāk rādītās TV reklāmas šogad

2015.gada pirmajos astoņos mēnešos TV ievērojami pieaudzis reklāmu skaits - jau fiksētas 1 638 317 reklāmas ar kopējo garumu 427 diennaktis. Šoreiz aplūkosim, kuras ir TOP10 TV reklāmas pēc to kopējā garuma ēterā.

Cik daudz lasām ārzemju preses izdevumus?

Iespējams esat ievērojuši, ka preses izdevumu tirdzniecības vietās var nopirkt ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs izdotus preses izdevumus. Rakstā lasiet - cik plašs ir ārzemju preses izdevumu klāsts? kas tos lasa un kādas tēmas iedzīvotājus interesē drukātajā presē?

Dzimumu vienlīdzība un priekšstati par to – tendences Latvijā un Eiropā

Plaši atzīts ir fakts, ka dzimumu vienlīdzība ir būtiska ekonomiskajai izaugsmei un nabadzības samazināšanai. TNS veiktais Eirobarometra pētījums parāda, kādi dzimumu stereotipi ir novērojami ES un arī Latvijas sabiedrībā.

Brokastis ar patērētāju

Kas jums nāk prātā, izdzirdot vārdu “brokastis”? Tikko uzvārītas kafijas smarža? Bet vai kādam no jums ir ienācis prātā ieturēt brokastis kopā ar sava zīmola patērētājiem? Esošajiem vai potenciālajiem zīmola lietotājiem, kurus atbilstoši jūsu vajadzībām ir atradis TNS un uzaicinājis brokastīs, lai atbrīvotā atmosfērā parunātu par jūsu zīmola attīstībai aktuāliem jautājumiem.

Nākotnes veidotāji kvalitatīvajos pētījumos

Laikā, kad savu viedokli varam nekavējoties pavēstīt citiem, mārketingā arvien ietekmīgāka kļūst tendence, kad zīmola vai produkta lietotāji kļūst par nozīmīgiem zīmola vai produkta vēstnešiem. Taču ir atšķirība, kāda ir zīmola vēstneša ietekme uz citiem patērētājiem – vai citi ieklausās “vēstneša” paustajā viedoklī, ņem to vērā un arī izvēlas pamēģināt ieteikto produktu. Tādēļ ir svarīgi identificēt un uzklausīt ietekmīgos patērētājus – kurus citi uzklausa un kuriem seko.


© 2024 TNS Latvia | Autortiesības