Īsumā par visu


Mārketinga pētījumi
Reklāmu efektivitāte
Zīmolu stāsti
Vajadzības un vērtības


Personāla pētījumi
Darba maiņa
Darba devēja tēls


Mediju pētījumi
Interneta lietošana
Reklāmu rekordi


Sociālie pētījumi
Skaistums un kosmētika


Tehnoloģijas & risinājumi
Atgriezeniskā saite
ThinkTank domkalve
Apkalpošanas kvalitāte


Arhīvs


www.tns.lv

Kādi ir Jūsu uzņēmuma ieroči cīņā par labākajiem nozares speciālistiem?

 

15.06.2015. Kā piesaistīt un noturēt darbiniekus situācijā, kad darba tirgus tendenču un demogrāfisko izmaiņu rezultātā darba devēju konkurence par labākajiem nozares speciālistiem pieaug? Šādu jautājumu uzņēmumu vadītājiem nākas uzdot arvien biežāk. Sīvā uzņēmumu konkurence darba tirgū ir nozīmīgs impulss Latvijas uzņēmumiem arvien vairāk investēt darba devēja zīmola vadībā, stiprinot savu konkurētspēju darba tirgū.

 

Atgriežoties pie darba devēja zīmola vadības pamatiem

 

Darba devēja zīmola vadības mērķis ir uzticamība, pievilcība un unikalitāte – spēja atšķirties kā darba devējam no konkurentiem. Tās instrumenti ir funkcionālo, ekonomisko un psiholoģisko priekšrocību kopums, ko uzņēmums kā darba devējs nodrošina saviem potenciālajiem un esošajiem darbiniekiem, neaizmirstot arī par komunikāciju – apliecinājumu par jau īstenoto un nākotnes solījumu, stimulējot šo zīmola priekšrocību sasaisti/ asociācijas ar uzņēmumu kā darba devēju.

 

Būtiski gan atcerēties, ka darba devēja zīmola vadība nav tikai komunikācija, bet ir arī rīcība – tāpēc svarīgs zīmola solījuma (komunikācijas) un snieguma līdzsvars, kā arī harmonija.

 

Ar ko sākt?

 

Aplūkojot darba devēja zīmola vadības procesu, kas sevī iever trīs posmus (mērījumu, vadīšanu un monitoringu), mērījums jeb darba devēja zīmola audits ir pamats, uz kuru balstīt darba devēja zīmola pozicionējuma un komunikācijas stratēģiju.

 

Iekšējais un ārējais audits – jeb padziļināta esošo un potenciālo darbinieku viedokļu izpēte sniegs atbildes uz pamata jautājumiem:

 

■  Kādi ir uzņēmuma darbinieki, uzņēmuma iekšējā kultūra, vērtības?

 

■  Kāda ir uzņēmuma darbinieku korporatīvā identitāte? Kas ir tās balsti?

 

■  Kas un kādi ir uzņēmuma potenciālie darbinieki?

 

■  Kāda veida solījumi – funkcionālie, ekonomiskie, psiholoģiskie darba devēja zīmola aspekti – ir aktuāli, uzrunā potenciālos darbiniekus? Kādi – veicina esošo darbinieku apmierinātību, lojalitāti, piesaistību?

 

■  Kāds ir uzņēmuma sniegums? Kāds ir konkurentu sniegums? Kas mūs atšķir no konkurentiem? Kādas ir mūsu konkurētspējas priekšrocības?

 

■  Kādi ir uzņēmuma ārējie un iekšējie solījumi? Vai tie sakrīt ar sniegumu?

 

■  Un citiem būtiskiem jautājumiem.

 

Būtībā darba devēja zīmola vadība ir līdzsvara jeb kopsaucēja meklējumi starp iekšējo un ārējo vidi, gaidām un iespējām tās realizēt un harmonija starp darba devēja zīmola solījumu un uzņēmuma sniegumu.

 

Sazinieties ar mums, lai iegūtu papildu informācija par pētījumiem darba devēja zīmola pozicionējuma un komunikācijas stratēģijas izstrādei un ieviešanai!

 

Māra Mileiko

Vecākā klientu vadītāja
Sabiedrības uzvedības pētījumu eksperte
t 67 096 300
e mara.mileiko@tns.lv


© 2024 TNS Latvia | Autortiesības