Īsumā par visu


Mārketinga pētījumi
Reklāmu efektivitāte
Zīmolu stāsti
Vajadzības un vērtības


Personāla pētījumi
Darba maiņa
Darba devēja tēls


Mediju pētījumi
Interneta lietošana
Reklāmu rekordi


Sociālie pētījumi
Skaistums un kosmētika


Tehnoloģijas & risinājumi
Atgriezeniskā saite
ThinkTank domkalve
Apkalpošanas kvalitāte


Arhīvs


www.tns.lv

Kā Latvijas iedzīvotāju vajadzības un vērtības atšķiras no citu valstu iedzīvotāju vajadzībām un vērtībām?

 

15.06.2015. Sarunās ar klientiem un dažādu nozaru ekspertiem, arī publiskajā telpā, bieži vien dzirdam, ka Latvijas iedzīvotāji parasti tiek raksturoti kā čakli, klusi, konservatīvi, skaudīgi un tamlīdzīgi.

 

2014.gadā TNS veica kvalitatīvo un kvantitatīvo pētījumu par Latvijas iedzīvotāju ieradumiem, vajadzībām un vērtībām. Pētījumā atklājām, kādas ir Latvijas iedzīvotāju vērtības.

 

 

Analizējot pētījumu datus, tika izvirzīti vairāki Latvijas iedzīvotāju psihosociālie tipi:

■  Cīnītājs;

■  Pašpārliecinātais;

■  Atbildīgais;

■  Tradicionālais;

■  Vienotais;

■  Jestrais.

 

Katrs no izvirzītājiem apakštipiem raksturo Latvijas iedzīvotāju dzīves redzējumu, vajadzību ievirzi un uzvedību, tai skaitā, patēriņa uzvedību.

 

 

Taču ir daži būtiski nosacījumi, kas jāņem vērā, veicot klientu vajadzību segmentācijas izpēti. Latvijā cilvēkiem ir dažādas psihosociālās šķautnes atkarībā no situācijas, kurā tie atrodas. Parasti katram atsevišķam indivīdam 2-3 apakštipi ir dominējošie. Tāpēc nav ieteicams skatīt visas Latvijas iedzīvotāju segmentāciju kopumā, bet situācijas un nozares griezumā. Katrā nozarē ir atšķirīgs apakštipu sadalījums. Vēl noteikti jāņem vērā, ka katrā valstī tomēr ir lokālās atšķirības.

 

 

Kā rāda TNS pieejamie starptautiskie pētījumi, piemēram, “Cīnītāja” tipāžs Latvijā atšķiras no drosmīgā “Cīnītāja” Krievijā vai Francijā. Latvijas iedzīvotājs kā “Cīnītāju” segmenta pārstāvis ir pasīvs cīnītājs, viņa cīņa ir saistīta ar iekšēju niknumu, “gruzdēšanu” pie sevis, nevis skaļu pretošanos. Savukārt, Krievijā “Cīnītāja” iezīmes ir izaicinātājs un pārcilvēks, bet Francijā – provokatīvs, neparedzams un nekontrolējams, kura izpausmes tiek saistītas ar anarhistu ielu grautiņos.

 

Tāpēc, lai veidotu viengabalainu zīmolu, kura kodols ir skaidras un konkrētas viena tipa vajadzības un vērtības, kuras tiek konsekventi ievērotas, svarīgi ņemt vērā lokālās uztveres nianses, lai nerastos pārpratumi un neveiksmes produktu zīmolu komunikācijā. Runājot par zīmola komunikāciju, svarīgi ir noskaidrot reklāmas uztveri vietējā auditorijā. Piemēram, Old Space ir konsekventi virzīts zīmola emocionālais vēstījums. Pēc zīmola koncepta maiņas zīmola Old Space emocionālais vēstījums ietver tādas vērtības un vajadzības, kā savdabīgs, pārdrošs, vieglprātīgs.

 

Interesanti, kā Latvijas iedzīvotāji uztvertu un kādas vērtības Latvijas auditorijas skatījumā komunicē šī Old Spice reklāma?

 

Old Spice: Momsong bowling

 

Ja Jūs interesē Latvijas iedzīvotāju vērtību un vajadzību izpēte un nepieciešami risinājumi, kā to izmantot savu produktu zīmolu virzīšanai tirgū, aicinām uz saziņu un individuālu tikšanos ar mums!

 

Agnese Krecele

Klientu atbalsta vadītāja
Kvalitatīvo pētījumu eksperte
t 67 096 300
e agnese.krecele@tns.lv


© 2024 TNS Latvia | Autortiesības