Īsumā par visu


Mārketinga pētījumi
Zīmolu izaicinājumi
Klientu apkalpošana
Reklāmu ietekme


Personāla pētījumi
Darbinieku piesaistība


Mediju pētījumi
Reklāmu skaits
Mediju plānošana


Sociālie pētījumi
Info par veselību internetā


Arhīvs


www.tns.lv


Vai informācija internetā spēj aizstāt vizīti pie ārsta?

 

22.04.2015. Mūsdienās internets ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa, un ātra apmaiņa ar informāciju ir tās pamatā. Mēs internetā lasām ziņas un blogus, izmantojam sociālos tīklus un forumus komunikācijai, meklējam informāciju par mūsu interešu sfērām. Bet kas notiek tad, kad mums nepieciešama informācija par specifiskiem, medicīniskiem jautājumiem vai veselības problēmām? Vai arī šādos gadījumos internets ir vieta, kur meklēt atbildes?

 

Katri seši no desmit Latvijas un Eiropas pilsoņiem (59%) pēdējā gada laikā ir izmantojuši internetu, lai meklētu ar veselību saistītu informāciju, t.sk., informāciju par traumām, saslimšanu, slimību, uzturu, veselības uzlabošanu u.tml. Pusē gadījumu Latvijas pilsoņi meklējuši vispārēju informāciju par tematiem saistītiem ar veselību vai veidiem, kā uzlabot veselību (51%), vai informāciju par konkrētu traumu, saslimšanu, slimību vai veselības stāvokli (49%). Salīdzinoši retāk meklēta konkrēta informācija par terapeitisko ārstēšanu vai procedūru (21%) vai arī informācija, lai pēc ārsta apmeklējuma uzzinātu papildu viedokli (12%).

 

 

 

Pieaugums interneta izmantošanā, lai meklētu dažādu sev interesējošu informāciju, ir secīgs rezultāts, augstajam tehnoloģiju attīstības līmenim. Tomēr, salīdzinoši ar citām Eiropas Savienības valstīm, attiecībā uz informācijas meklēšanu par specifiskiem medicīniskiem jautājumiem vai veselības problēmām, Latvija izceļas negatīvi.

 

Vērtējums par internetā pieejamo informāciju par veselību

 

Latvijas pilsoņu apmierinātība ar interneta vidē iegūto informāciju par dažādiem ar veselības jautājumiem vai problēmām saistītiem jautājumiem ir viszemākā ES dalībvalstu vidū (Latvijā kopumā apmierināti 80%; ES vidēji apmierināti – 89%; visaugstākā apmierinātība ir Zviedrijā – 97%).

 

Tie Latvijas pilsoņi, kuri ar saņemto informāciju nav apmierināti, kā galvenos iemeslus savai neapmierinātībai min to, ka informācija nebija pietiekami detalizēta (71%), netika atrasta konkrētajām vajadzībām atbilstoša informācija (44%), informācija nebija uzticama (46%), bija sajūta, ka informācija ir komerciāli orientēta, mudinoša kaut ko iegādāties (46%).

 

 

Salīdzinoši ar citām Eiropas valstīm, Latvijas pilsoņi retāk atzīst:

 

ka zina, kā internetā meklēt atbildes uz viņus interesējošiem jautājumiem par veselību (piekrīt – 88%; ES vidēji – 94%; augstākais rezultāts Zviedrijai – 98%);

 

 

ka zina, kur internetā atrast uzticamu informāciju par ar veselību saistītiem jautājumiem (piekrīt – 72%; ES vidēji – 83%; augstākais rezultāts Zviedrija – 94%);

 

 

ka spēj internetā atšķirt augstas un zemas kvalitātes informāciju par ar veselību saistītiem jautājumiem (72% – piekrīt; ES vidēji – 81%; augstākais rezultāts Zviedrijā – 93%).

 

 

Tajā pašā laikā latvieši biežāk norāda, ka:

 

nesaprot internetā lietoto terminoloģiju tematos, kas saistīti ar veselību (71% – saprot lietoto terminoloģiju; ES vidēji – 83%; augstākais rezultāts Dānijā – 91%);

 

 

viņuprāt, internetā nav pieejama pietiekama informācija par tematiem, saistītiem ar veselību (71% – uzskata, ka ir pieejama pietiekama informācija; ES vidēji – 83%; augstākais rādītājs Lielbritānijā – 91%).

 

 

Uzticība informācijai internetā par ar veselību saistītām tēmām

 

Lai gan trešā daļa (31%) Latvijas iedzīvotāju atzīst, ka pēc tam, kad ir tiešsaistē meklējuši informāciju par tematiem saistītiem ar veselību, viņi kopumā ir vairāk apmulsuši nekā pirms tam (ES vidēji šādam apgalvojumam piekrīt 25% pilsoņu;  visvairāk šim apgalvojumam piekrīt Maltas pilsoņi – 50%; visretāk Igaunijas pilsoņi – 14%). Dati atklāj, ka kopumā Latvijas iedzīvotāji pietiekami uzticas internetā publicētai informācijai, lai pieņemtu ar veselību saistītus lēmumus (56% – piekrīt; ES vidēji – 59%; augstākais rezultāts Zviedrijā – 82%; zemākais rezultāts Francijā – 41% piekrīt).

 

Dominē viedoklis, ka sociāli politiski pētījumi, kas apkopo iedzīvotāju uzskatus, viedokļus un attieksmes par dažādiem sociāliem un politiskiem jautājumiem, primāri ir izmantojami politikas plānotājiem. Tomēr ir vērts atkārtoti uzsvērt, ka apkopotas sabiedriskās domas tendences ir izmantojamas arī biznesa attīstībā.

 

Piemēram, šī pētījuma gadījumā, tiek atklāti pastāvošās sistēmas trūkumi un nepilnības, kā arī iezīmēti potenciālie attīstības virzieni tiem investoriem, kuriem ir vēlēšanās un iespējas pilnveidot un papildināt Latvijas iedzīvotājiem internetā pieejamās informācijas klāstu un kvalitāti par jautājumiem saistītiem ar veselību. Jo, kā atklāj dati, Latvijas iedzīvotāji informāciju par ar veselību saistītiem jautājumiem meklē un meklēs internetā, tomēr kvalitatīvas un saprotamas informācijas par šiem jautājumiem viņiem trūkst.

 

Jautājiet mums, kā TNS jau veikto sociāli politiskie pētījumu rezultāti var palīdzēt Jūsu biznesa attīstībā!

 

Par pētījumu

Eiropas Komisija sadarbībā ar TNS Opinion & Social veica Eirobarometra Flash pētījumu 2014.gada septembrī, aptaujājot 26 566 Eiropas Savienības pilsoņus 28 dalībvalstīs.

 

Latvijā Eirobarometra Flash pētījumu veica tirgus, mediju un sociālo pētījumu aģentūra TNS, aptaujājot 1 000 Latvijas un citu Eiropas Savienības valstu pilsoņus vecumā no 15 gadiem, kas pastāvīgi dzīvo Latvijā.

 

Ar plašākiem Eirobarometra pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Eiropas Komisijas interneta vietnē: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_404_en.pdf

 

Monta Podžuka

Klientu atbalsta vadītāja
Sabiedrības uzvedības pētījumu eksperte
t 67 096 300
e monta.podzuka@tns.lv


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības