Īsumā par visu


Mārketinga pētījumi
Zīmolu izaicinājumi
Klientu apkalpošana
Reklāmu ietekme


Personāla pētījumi
Darbinieku piesaistība


Mediju pētījumi
Reklāmu skaits
Mediju plānošana


Sociālie pētījumi
Info par veselību internetā


Arhīvs


www.tns.lv


TNS Atlas pētījums - Jūsu sabiedrotais reklāmas kampaņu stratēģiskajā plānošanā

 

22.04.2014. Viens no efektīvas reklāmas kampaņas priekšnosacījumiem ir tas, vai ziņojums ir sasniedzis vajadzīgo mērķauditoriju - vai komunikācijas kanāli un saziņas veidi ir izvēlēti atbilstoši mērķauditorijas specifikai un cik precīzi ir nodefinēta pati mērķauditorija.

 

TNS Atlas pētījums sniedz informāciju, kas ātri un efektīvi izmantojama, lai saprastu situāciju tirgū, kurā darbojaties Jūs vai Jūsu klienti. Pētījumu iespējams izmantot gan kā instrumentu zīmola mārketingam, gan stratēģiskai mediju plānošanai un mārketinga komunikācijai dažādos patērētāju segmentos. Detalizētāk par TNS Atlas pētījumu lasiet šeit!

 

Lai labāk izprastu mērķa grupas izpētes un stratēģiskās mediju plānošanas iespējas, aplūkosim piemēru. Piemērā izmantosim apvienotos patēriņa pētījuma TNS Atlas un interneta patēriņa paradumu pētījuma TNS Latvia Digital rezultātus, kas ietver arī stratēģiskās starpmediju plānošanas moduli. Iedomājieties situāciju, ka Latvijas tirgū plāno ienākt jauns skriešanas apavu ražotājs, kas vēlas ar savu produkciju iekarot tirgu. Ražotāja zīmola X apavi ir labi zināmi un iecienīti ASV tirgū, bet Latvijā un Eiropas mērogā zīmols X ir jauns un nezināms. Zīmola X mērķauditorija ir hobija līmeņa skrējēji. Ražotājs vēlas pasūtīt zīmola X atpazīstamības kampaņu.

 

Kādu informāciju šajā situācijā var sniegt TNS Atlas pētījums?

 

Mēs varam noskaidrot, cik daudz iedzīvotāju Latvijā nodarbojas ar skriešanu, kāds ir viņu sociāli demogrāfiskais portrets. Saskaņā ar 2014. gada pavasara pētījuma TNS Atlas & TNS Latvia Digital pētījuma rezultātiem, skriešanu kā savu hobiju ir minējuši 8% Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem. Absolūti lielākais vairākums jeb 8 no 10 skrējējiem ir vecumā no 15 līdz 39 gadiem, un šo hobiju salīdzinoši biežāk izvēlas latvieši.

 

Šajā gadījumā nodefinējam, ka primārā mērķauditorija Zīmola X reklāmas kampaņai būs Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 39 gadiem, kuru hobijs ir skriešana.

 

 

Tālāk iespējams strādāt ar nodefinēto mērķa grupu (15-39 gadi, hobijs - skriešana) un analizēt mediju patēriņa ieradumus. Šādas iespējas sniedz TNS Atlas stratēģiskās starpmediju plānošanas modulis un TNS Atlas apvienotā pētījumu rezultātu datu bāze ar TNS Latvia Digital pētījumu. Pētījuma rezultāti ļauj secināt, ka 15 līdz 39 gadus veci iedzīvotāju, kam hobijs ir skriešana, internetu izmanto regulārāk nekā šaja vecumā grupā kopumā.

 

 

Tālāk vēlamies noskaidrot, kādus medijus šī hobija piekritēji izmanto vairāk. TNS stratēģiskās starpmediju plānošanas modulis ļauj izpētīt skatītākos TV kanālus, apmeklētākos interneta resursus, klausītākās radiostacijas un lasītākos preses izdevumus dažādās patērētāju mērķa grupās. TOP10 aplūkotajā mērķa grupā astoņās no desmit pozīcijām ierindojas interneta mediji, bet divās TV kanāli. Sešus no TOP10 medijiem skriešanas piekritēji izmanto nozīmīgi vairāk salīdzinājumā ar mediju patēriņu aplūkotajā vecuma grupā (15-39 gadi) kopumā.

 

 

Kā jau secinājām, 15-39 gadus veci iedzīvotāji, kuri nodarbojas ar skriešanu, internetu lieto aktīvāk nekā šajā vecuma grupā kopumā. Vēlamies izpētīt, kādiem mērķiem šī hobija piekritēji internetu izmanto vairāk. TNS Latvia Digital pētījuma ietvaros respodentiem, kuri izmanto internetu, tiek uzdoti jautājumi par vairāk nekā 50 dažādu interneta aktivitāšu lietošanas biežumu. Lai arī TOP10 aktivitāšu sarindojums būtiski neatšķiras, ja salīdzinām 15 līdz 39 gadus vecus iedzīvotājus kopumā un tos, kam šajā vecumā grupā hobijs ir skriešana, tomēr jāatzīmē, ka 6 no šīm 10 TOP aktivitātēm skrējēju vidū ir izplatītas nozīmīgi vairāk salīdzinājumā ar aplūkoto vecuma grupu kopumā.

 

 

Šis bija neliels ieskats TNS Atlas & TNS Latvia Digital pētījuma rezultātu izmantošanas iespējās.

 

Par pētījumiem

Pētījumu kompānija TNS interneta patēriņa paradumu pētījumu TNS Latvia Digital, Pavasaris 2014 veica laika periodā no 2014. gada 3. februāra līdz 2014. gada 11. maijam. Izmantojot tiešās datorizētās intervijas (CAPI) respondenta dzīvesvietā, visā Latvijā tika aptaujāti 2383 pastāvīgie Latvijas iedzīvotāji vecumā no 6 gadiem.

 

Pētījumu kompānija TNS patēriņa paradumu pētījumu TNS Atlas, Pavasaris 2014 veica laika periodā no 2014. gada 3. februāra līdz 2014. gada 11. maijam. Izmantojot pašaizpildāmās anketas respondenta dzīvesvietā, visā Latvijā tika aptaujāts 1501 pastāvīgais Latvijas iedzīvotājs vecumā no 15 līdz 74 gadiem.

 

Sazinieties ar mums, ja vēlaties uzzināt par Jūs interesējošās mērķauditorijas mediju lietošanas un digitālās vides ieradumiem!

 

Elīna Krūze

Mediju pētījumu vecākā klientu vadītāja
Mediju pētījumu eksperte
t 67 096 300
e elina.kruze@tns.lv


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības