Īsumā par visu


Mārketinga pētījumi
Zīmolu izaicinājumi
Klientu apkalpošana
Reklāmu ietekme


Personāla pētījumi
Darbinieku piesaistība


Mediju pētījumi
Reklāmu skaits
Mediju plānošana


Sociālie pētījumi
Info par veselību internetā


Arhīvs


www.tns.lv


Īsumā par visu

 

Ar kādiem izaicinājumiem sastopas zīmoli Latvijā

Kopš 2014.gada TNS, veicot zīmolu pētījumus dažādās nozarēs Latvijā, sekojis līdz vairāk nekā 20 Latvijas zīmolu sniegumiem astoņos zīmola neatvairāmību ietekmējošajos aspektos. Šo zīmolu sniegumu analīze atklāj trīs galvenos izaicinājumus, ar kuriem zīmoliem Latvijā jāsaskaras, lai īstenot neatvairāma zīmola vadību. Uzzini, kādi tie ir!

Kāds ir izcils klientu serviss Latvijas iedzīvotāju vērtējumā?

Up-selling (piedāvāt lielāka apjoma, dārgāku preci), cros-selling (piedāvāt pamata pirkumam atbilstošu preci) – šīs taktikas ir neatņemama pārdošanas sastāvdaļa. Taču smalkā robeža starp patiesu klienta vajadzību izzināšanu un nepārdomātu, reizēm pat pārlieku uzbāšanos ir tik viegli pārkāpjama...

Pārdodam jaunajiem?

Reklāmas mērķis galvenokārt ir piesaistīt klientus. Bet tas nav tas, ko lielākā daļa reklāmu paveic. Pajautājiet lielākajai daļai tirgotāju, kam reklāma ir domāta, un viņu atbilde gandrīz droši būs saistīta ar cilvēkiem, kuri nepērk viņu zīmolu vai nepērk tādā apmērā, kā viņi vēlētos. Kāds ir veiksmīgu reklāmu noslēpums?

Iezīmējas pozitīva darbinieku piesaistības rādītāja dinamika

TNS 2015.gada sākumā aptaujāja darba ņēmējus Latvijā ar mērķi iegūt vispārēju pārskatu par darbinieku piesaistības rādītāja izmaiņām, kā arī piesaistību veicinošiem un kavējošiem aspektiem. Šāds pētījums tiek regulāri veikts jau kopš 2005.gada. Ko atklāj pētījuma rezultāti par darba tirgu Latvijā?

Kā mainījies mediju reklāmu skaits pēdējo gadu laikā?

Pērn, balstoties uz pēdējo 3 gadu reklāmu skaita tendencēm medijos, tika izteiktas prognozes par 2014. gada kopējo reklāmu skaitu, šobrīd varam novērtēt to precizitāti. TNS Reklāmu reģistrā 2014. gadā kopumā fiksētas vairāk nekā 4 237 000 reklāmas, kas ir par 5% vairāk nekā 2013. gadā.

TNS Atlas pētījums - Jūsu sabiedrotais reklāmas kampaņu stratēģiskajā plānošanā

Efektīvas reklāmas kampaņas priekšnosacījums ir tas, vai ziņojums ir sasniedzis vajadzīgo mērķauditoriju - vai komunikācijas kanāli ir izvēlēti atbilstoši mērķauditorijas specifikai un cik precīzi ir nodefinēta pati mērķauditorija. Aplūkosim piemēru, lai ilustrētu mērķa grupas izpētes un stratēģiskās mediju plānošanas iespējas.

Vai informācija internetā spēj aizstāt vizīti pie ārsta?

Mūsdienās internets ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa, un ātra apmaiņa ar informāciju ir tās pamatā. Mēs lasām ziņas un blogus, izmantojam sociālos tīklus un forumus komunikācijai, meklējam informāciju. Bet kas notiek tad, kad mums nepieciešama informācija par specifiskiem, medicīniskiem jautājumiem vai veselības problēmām? Vai arī šādos gadījumos internets ir vieta, kur meklēt atbildes?


© 2024 TNS Latvia | Autortiesības