Īsumā par visu


Mārketinga pētījumi
Atbildīga biznesa nozīme
Nākotnes veidotāji


Personāla pētījumi
Darba tirgus tendences


Mediju pētījumi
Reklāma radio
Reklāmas tirgus


Sociālie pētījumi
Kas rada mājīgumu?
Preču otrā dzīve


Tehnoloģijas & risinājumi
Kādi ir uzticami dati?


Arhīvs


www.tns.lv


Preču otrā dzīve - kāds ir Eiropas Savienības pilsoņu viedoklis par lietotu preču iegādi?

 

 

21.01.2015. Resursu efektivitāte un atkritumu pārvaldība ir pamatelementi ES vides politikai un „Eiropa 2020” stratēģijai. Šie primāri ar ekoloģiju asociētie aspekti atstāj pozitīvu ietekmi ne tikai uz vidi, bet arī uz ekonomisko izaugsmi, nodarbinātību un iedzīvotāju dzīves kvalitāti plašākā mērogā. Laiku pa laikam dažādos informācijas avotos parādās tādas ar vides politiku saistītas tēmas, kā atkritumu apmēra samazināšana un samērīgs patēriņš. Viens no veidiem, kā samazināt gan atkritumu apmēru, gan jaunu preču patēriņu, ir meklēt dažādas alternatīvas jaunu preču iegādei, piemēram, produktu pārstrādāšana un resursu atkārtota izmantošana. Taču, nenoliedzami, viens no ilgtspējīgas ekonomikas aspektiem ir arī lietotu, bet funkciju nezaudējušu, preču iegāde un lietošana. Tādēļ Eiropas Komisija sadarbībā ar pētījumu kompāniju TNS veikusi aptauju, kurā noskaidrota Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņu attieksme pret lietotu preču iegādi.

 

Preču otrā dzīve

 

Jautāti par dažādu lietotu preču iegādi, vidēji lielākā daļa eiropiešu norādījuši, ka iegādātos lietotas grāmatas, kompaktdiskus (CD), DVD un videospēles (72%). Līdzīgi vairāk nekā puse eiropiešu iegādātos lietotas mēbeles (55%). Lietotu grāmatu, kompaktdisku, DVD un videospēļu iegādi salīdzinoši visbiežāk apsvērtu Zviedrijas un Apvienotās Karalistes (81%), kā arī Somijas (79%) un Vācijas (78%) pilsoņi. Tomēr būtiski, ka šī ir biežāk norādītā atbilde visu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņu vidū, izņemot Igauniju, kuras pilsoņi salīdzinoši biežāk apsvērtu tekstilizstrādājumu iegādi: šādu atbildi norādījuši 63% Igaunijas pilsoņu, kamēr lietotas grāmatas, kompaktdiskus, DVD un videospēles apsvērtu iegādāties 53% igauņu.

 

Interesanti, ka salīdzinoši biežāk lietotu preču iegādi apsver vidēji gados jaunāki eiropieši, kamēr sievietes salīdzinoši biežāk norādījušas, ka iegādātos tekstilizstrādājumus (apģērbu, gultasveļu, aizkarus u.tml.).

 

 

Līdzīgi kā vidēji Eiropas Savienībā, arī Latvijas pilsoņi salīdzinoši visbiežāk norādījuši, ka iegādātos lietotas grāmatas, kompaktdiskus, DVD un videospēles – šādu atbildi snieguši vairāk nekā puse aptaujāto Latvijas pilsoņu (56%). Kaut lietotus tekstilizstrādājumus (apģērbu, gultasveļu, aizkarus u.tml.) iegādātos trešā daļa (34%) eiropiešu, otra biežāk norādītā lietotu preču kategorija Latvijas pilsoņu vidū ir tieši tekstilpreces (51%). Salīdzinājumam, starp visām ES dalībvalstīm, biežāk nekā Latvijā lietotus tekstilizstrādājumus labprāt iegādātos vēl Somijas (55%) un Igaunijas (63%) pilsoņi.

 

Lietotas mēbeles apsvērtu iegādāties nedaudz mazāk kā puse Latvijas pilsoņu (48%). Tikmēr salīdzinoši atvērtāki lietotu mēbeļu iegādei ir Zviedrijas (79%), Somijas (76%) un Dānijas (73%) pilsoņi. 4 no 10 eiropiešiem (44%) un latviešiem (45%) iegādātos lietotas elektroiekārtas, piemēram, televizoru, datoru utt. Vairāk nekā trešā daļa eiropiešu (37%) un latviešu (40%) iegādātos sadzīves elektroierīces, piemēram, cepeškrāsni, trauku mazgājamo mašīnu utt..

 

Kas attur no lietotu preču iegādes?

 

16% eiropiešu un 15% Latvijas pilsoņu norādījuši, ka kā lietotu neiegādātos nevienu no pētījumā minētajiem produktiem. Vidēji eiropieši kā galveno iemeslu lēmumam neiegādāties lietotas preces minējuši zemāku produktu kvalitāti (43%). Savukārt Latvijas pilsoņu vidū biežāk minētais iemesls neiegādāties lietotas preces ir bažas par veselību un drošību (43%).

 

 

Par pētījumu

Eiropas Komisija sadarbībā ar TNS Opinion & Social veica Eirobarometra pētījumu no 2013.gada 3.decembra līdz 7.decembrim, ar tiešo interviju metodi aptaujājot 26 595 Eiropas Savienības pilsoņus 28 dalībvalstīs. Pētījumā par aktuāliem sociāliem un politiskiem jautājumiem aptaujāti 15 līdz 74 gadus veci pilsoņi.

 

Latvijā Eirobarometra pētījumu veica pētījumu kompānija TNS, aptaujājot 1001 Latvijas un citu Eiropas Savienības valstu pilsoņus vecumā no 15 līdz 74 gadiem, kas pastāvīgi dzīvo Latvijā un spēj sazināties latviešu vai krievu valodā.

 

Plašāk ar Eirobarometra pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Eiropas Komisijas interneta vietnē: http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

 

Alise Lāce

Klientu atbalsta vadītāja
t 67 096 300
e alise.lace@tns.lv

 


© 2021 TNS Latvia | Autortiesības