Īsumā par visu


Mārketinga pētījumi
Atbildīga biznesa nozīme
Nākotnes veidotāji


Personāla pētījumi
Darba tirgus tendences


Mediju pētījumi
Reklāma radio
Reklāmas tirgus


Sociālie pētījumi
Kas rada mājīgumu?
Preču otrā dzīve


Tehnoloģijas & risinājumi
Kādi ir uzticami dati?


Arhīvs


www.tns.lv


Kā ieskatīties nākotnē?

 

21.01.2015. Vinstons Čērčils ir teicis, ka „vienmēr ir gudri raudzīties uz priekšu, bet ir grūti raudzīties tālāk, nekā tu vari redzēt”. Un patiesi, intensīvajā informācijas telpā, kurā dzīvojam, orientēties tirgus situācijā un analizēt patērētājus nepaliek vieglāk – informācijas kanālu ir aizvien vairāk, dažādojušies arī saskarsmes punkti un sadarbības formas.

 

Patērētāju izpratne kļūst aizvien sarežģītāka, bet tajā pašā laikā izpratne par viņu ietekmi uz biznesu kļūst aizvien nozīmīgāka.Tāpēc vēl būtiskāk kā jebkad ir identificēt primāro un būtiskāko patērētāju izpratnē.

 

Patērētāju, kuriem ir vislielākā ietekme konkrētajā kategorijā, identificēšana un iesaistīšana būtiski veicina straujāku biznesa izaugsmi. TNS biznesa risinājumu metode FutureView ļauj skatīties uz attīstības tendencēm tirgū. FutureView ir nākotnes ietekmētāju modelis, kurš identificē „nākotnes veidotājus” – cilvēkus, kuriem būs būtiska ietekme uz jūsu biznesa nākotni. Šī modeļa izmantošana dod informācijas papildus dimensiju – perspektīvu nākotnē, kas citādā gadījumā - bez šīs metodes izmantošanas - būtu tikai novērojums par konkrēto mirkli.

 

FutureView metodē tiek izmantots pārbaudīts algoritms indivīda nākotnes ietekmes aprēķināšanai noteiktā nozarē un valstī. FutureView, kombinējot inovatīvus biznesa modeļus ar aktuālākajām ietekmes idejām, sešos vieglos jautājumos, kurus var pievienot jebkuram pētījumam, ļauj noskaidrot nākotnes veidotājus noteiktā kategorijā. FutureView metodes modelis ir hierarhisks un iedala cilvēkus piecās kategorijās, starp kurām "nākotnes veidotājiem" ir vislielākā ietekme tirgus virziena noteikšanā un „pērniem patērētājiem” ir vismazākā. Nākotnes ietekmētāju kategorijas ataino attieksmi un uzvedību, ko, iespējams, ar laiku pieņems sabiedrība kopumā – šo patērētāju saprašana mums dod ieskatu tajā, kas sagaidāms.

 

„Nākotnes veidotāji” ir būtisks atbalsts, jo viņi ir tie, kas izplata informāciju par kategorijas saturu, ko citi uztver tikai caur savu apkārtējo līdzcilvēku sakaru tīklu.

 

Vai „nākotnes veidotāji” tiešām ir atšķirīgi no citiem patērētājiem?

 

Jā, viņi daudz vairāk meklē jaunumus un izaicinājumus dažādu zīmolu un inovāciju lietošanā. Kamēr „nākotnes veidotāji” jau izmēģina kaut ko jaunu, citi vēl tikai apsver pārmaiņas. "Nākotnes veidotāju" prātos inovatīvi produkti daudz biežāk ir starp „top of mind” produktiem.

 

Brazīlijā, Vācijā un Japānā veikts pētījums parādījis, ka „nākotnes veidotāji” ir tie, kuri ne tikai zina būtiski vairāk inovatīvu zīmolu, nekā vidēji viens patērētājs, bet arī par tiem stāsta citiem. Mērījums parāda vidējo skaitu inovatīvu zīmolu, par kuriem patērētāji ir dzirdējuši un par kuriem patērētāji ir stāstījuši citiem.

 

 

 

Redzams, ka „nākotnes veidotāju” grupā rezultāti ir būtiski – divas līdz pat gandrīz četras reizes - augstāki nekā starp pārējiem patērētājiem.

 

Bet kā īsti FutureView palīdz „ieskatīties nākotnē”? Identificējot „nākotnes veidotājus”, FutureView metode var palīdzēt novērtēt nākotnes potenciālu zīmoliem, jaunām idejām vai konceptiem, vajadzībām, tirgus iespējām. FutureView var arī palīdzēt veidot uz nākotni fokusētu, spēcīgu reklāmu, zīmola arhitektūru, komunikāciju. Šī segmentācija ļauj rezultātu novērtēt nākotnes iespēju indeksā, lai palīdzētu noteikt un saprast tirgus situācijas virzību.

 

Nākotnes iespēju indekss prognozē biznesa panākumus nākotnē. Zīmola spēks starp „nākotnes veidotājiem” spēcīgi korelē ar zīmolu turpmāko izaugsmi. Nākotnes iespēju indekss palīdz arī strukturēt nākotnes izaugsmes iespējas un tirgus dinamiku. Pēc aktuālajiem lietošanas apjomiem un nākotnes iespēju indeksa konkrētajā produktu vai pakalpojumu kategorijā esošos zīmolus iespējams iedalīt četros segmentos – nišas, jaunattīstības, brieduma un spēka segmentos.

 

 

Segmentēšanā iegūtā informācija dod iespēju nākotnes potenciāla kontekstā strukturēt gan zīmolus, gan produktu veidus, gan jaunus konceptus, gan vajadzības, izvērtējot tirgus potenciālu un atrodot labākās iespējas nākotnei – novērtēt, kura produktu vai idejas attīstībā ir vērts ieguldīt vairāk, bet kuram ieguldījumi nākotnē nedos gaidītos rezultātus.

 

Ja vēlaties uzzināt vairāk par FutureView metodi un saprast, kā identificēt „nākotnes veidotājus” jūsu nozarē, tad sazinieties ar mums!

 

Arta Kudlāne

Klientu vadītāja
Sabiedrības uzvedības pētījumu eksperte
t 67 096 300
e arta.kudlane@tns.lv


© 2021 TNS Latvia | Autortiesības