Īsumā par visu


Mārketinga pētījumi
Atbildīga biznesa nozīme
Nākotnes veidotāji


Personāla pētījumi
Darba tirgus tendences


Mediju pētījumi
Reklāma radio
Reklāmas tirgus


Sociālie pētījumi
Kas rada mājīgumu?
Preču otrā dzīve


Tehnoloģijas & risinājumi
Kādi ir uzticami dati?


Arhīvs


www.tns.lv


Latvijas iedzīvotāji izvērtē arī tirgotāju reputāciju un piegādātāju izvēles atbildīgumu

 

21.01.2015. Ikkatrs iedzīvotājs ikdienā pieņem neskaitāmus lēmumus par preču vai pakalpojumu iegādi, tāpēc ir būtiski saprast, kas ir tās lietas, ko iedzīvotāji izvērtē lēmuma pieņemšanas brīdī. Nenoliedzami svarīgi aspekti ir cena un kvalitāte, kas kā svarīgākie aspekti tiek minēti praktiski visās ikdienas produktu un pakalpojumu jomās, tomēr arī citi aspekti tiek atzīmēti kā svarīgi dažādās produktu un pakalpojumu grupās. Produktu grupās salīdzinoši lielāku nozīmi patērētāji piešķir ražotāja un izejvielu izcelsmei, savukārt pakalpojumu jomā - piegādātāju izvēlei un uzņēmuma atbildīgumam pret valsti un pret vidi.

 

Lai arī tirgotāja/ pakalpojumu sniedzēja reputācijas svarīgums atšķiras produktu un pakalpojumu griezumā, tomēr pētījuma rezultāti atklāj, ka kopumā tirgotāja reputācija un tā darbības principi ir būtisks aspekts preču izvēlē.

 

Absolūtajam vairākumam (82%) Latvijas iedzīvotāju ekonomiski aktīvajā vecumā dažādu produktu vai pakalpojumu izvēli ietekmē tirgotāju vai pakalpojumu sniedzēja reputācija - ceturtā daļa (26%) iedzīvotāju norādījuši, ka tirgotāja reputācija lielā mērā ietekmē viņu izvēli, savukārt vairāk nekā puse (56%) iedzīvotāju norādījuši, ka tirgotāja/ pakalpojumu sniedzēja reputācija drīzāk ietekmē viņu produktu vai pakalpojumu izvēli.

 

Vairāk nekā desmitā daļa iedzīvotāju ekonomiski aktīvajā vecumā, atzīst, ka tirgotāja/ pakalpojumu sniedzēja reputācija neietekmē produktu vai pakalpojumu izvēli (12% - drīzāk neietekmē; 2% - nemaz neietekmē).

 

 

Tāpat arī Latvijas iedzīvotāji sagaida, ka uzņēmumi atbildīgi izvēlēsies savus piegādātājus. Pārliecinoši lielākā daļa (77%) iedzīvotāju norādījuši atbildīgu piegādātāju izvēli kā svarīgu aspektu – ceturtā daļa (25%) iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 55 gadiem piegādātāju atbildīgu izvēli norādījuši kā ļoti svarīgu, kā arī nedaudz vairāk nekā puse (52%) iedzīvotāju piegādātāju atbildīgu izvērtēšanu norādījuši kā drīzāk svarīgu.

 

Tomēr 16% iedzīvotāju norādījuši, ka nav svarīgi tas, lai uzņēmums atbildīgi izvērtētu savus piegādātājus (14% - drīzāk nav svarīgi; 2% - nemaz nav svarīgi).

 

 

Par pētījumu

Aptauju pētījumu kompānija TNS veica laikā no 2014.gada 28.oktobra līdz 30.oktobrim ar interneta starpniecību visā Latvijā aptaujājot 800 Latvijas iedzīvotājus ekonomiski aktīvajā vecumā no 18 līdz 55 gadiem.

 

TNS pētījums interneta vidē ir reprezentatīvs Latvijas iedzīvotāju kopumam ekonomiski aktīvajā vecumā no 18 līdz 55 gadiem. Izlases kopa ir veidota, balstoties uz gadījuma izlasi, izslēdzot pašpieteikšanos. Interneta pētījumu organizēšanā TNS strikti ievēro ESOMAR rekomendācijas aptauju internetā izlašu veidošanā un veikšanā.

 

Dace Goško

Klientu vadītāja
Sabiedrības uzvedības pētījumu eksperte
t 67 096 300
e dace.gosko@tns.lv


© 2021 TNS Latvia | Autortiesības