Īsumā par visu


Mārketinga pētījumi
Optimālā cena
Zīmolu IQ


Mediju pētījumi
Reklāmu apjoms
Mediju patēriņš


Sociālie pētījumi
Tipiskais latvietis
Apmierinātība ar dzīvi
Eiropieši un izglītība


Tehnoloģijas & risinājumi
Kvalitāte pētījumos
Planšetdatori pētījumos


Arhīvs


www.tns.lv


Kā nomērīt zīmola vērtību biznesā?

 

15.09.2014. Pasaulē ir daudz populāru zīmolu, tomēr tikai dažiem piemīt magnētiska neatvairāmība. Zīmolu neatvairāmība - tā nav tikai laba atpazīstamība, reputācija vai popularitāte. Neatvairāmi zīmoli ir tie, kuri ir „pārkāpuši” preču zīmes robežu. Tie ir zīmoli, kuri spēj dzīvot ilgtspējīgi un būt biznesa attīstības iespēja un garants.

 

Neatvairāmu zīmolu spēks nāk no to perfektās pielāgotības noteiktu patērētāju vajadzībām un noteiktiem apstākļiem. Patērētāji izvēlas zīmolus, kas pilnībā izprot to vajadzību stāvokļu iedabu, un kas uzcītīgi strādā, lai šīs vajadzības apmierinātu.

 

■  Neatvairāmus zīmolus raksturo mērķtiecība identificēt patērētāju vajadzības, kuras tas vēlas ar savu produktu piedāvājumu un komunikāciju apmierināt. Atbilstoši tam tie ir izveidojuši savu zīmola piedāvājumu, ap kuru koncentrē savus biznesa modeļus;

 

■  Šie zīmoli diferencējas atbilstoši plānotajam, un viņi zina, ka labums no neatvairāmības lielā mērā pārsniegs risku atgrūst dažus patērētājus;

 

■  Tie ir zīmoli, kas ne vien spēj uzrunāt patērētāju vajadzības visos vajadzību līmeņos, aizraut ar komunikāciju, piedāvājumiem un reklāmām, bet arī sistemātiski un disciplinēti pieiet zīmola vadībai, lai panāktu tā viengabalainību, saistītu ar šīm vajadzībām.

 

Saskaroties ar izvēli attiecīgajā kategorijā, patērētājus šādi zīmoli pievelk kā ar magnētu, līdz viņi nespēj saskatīt citus zīmolus. Tādu zīmolu vara nodrošina tiem veiksmi, kas šķiet gandrīz maģiska. Konkurentiem attiecīgajās kategorijās ir divas izvēles: vai nu viņi visu uzmanību pievērš tam, lai paši kļūtu neatvairāmi, vai arī viņiem jābūt gataviem nozust no ceļa. Neatvairāmība nenovēršami ved uz zīmola izaugsmi.

 

Piemēram, pavasara elektroniskajā vēstnesī Tavs Neredzamais Sabiedrotais #40 kā neatvairāmu zīmolu piemērus aplūkojām L’OREAL, Audi un RedBull, par kuru zīmolu spēku un biznesa izaugsmi nav šaubu.

 

Top1 un straujāk augošais zīmols ķermeņa kopšanas produktu nozarē,

                          pievēršot uzmanību skaistumam.

 

 

 

Visstraujāk augošais zīmols BrandZ topā.

 

 

 

 

 

Pasaules lielākais enerģijas dzērienu zīmols, kas jau attīstās ārpus šīs kategorijas.

 

 

 

Neatvairāmības mērīšana

 

TNS, apkopojot un analizējot dažādās valstīs veiktu vairāk nekā 1000 zīmolu pētījumu ar NeedScope metodoloģiju datus, kur kartētas funkcionālās, sociālās un emocionālās saiknes starp zīmoliem un patērētājiem dažādos vajadzību stāvokļos, izstrādājis metodoloģiju, kas ļauj novērtēt zīmola neatvairāmību un aspektus, kas to ietekmē.

 

Šo pētījumu ietvaros vairāk nekā 1000 zīmoliem aprēķināts neatvairāmības koeficients jeb IQ indekss – katram zīmolam katrā vajadzību stāvoklī, kur rādītājs 100 uzrāda perfektu atbilstību attiecīgajām vajadzībām.

 

Analizējot šos IQ indeksa rādītājus attiecībā pret zīmola lietošanas biežumu konkrētajā, mērķtiecīgi atlasītajā vajadzību grupā, atklājās, ka lielā mērā neatvairāmība ietekmē patērētāju rīcību.

 

 

Arī šie pētījumi apliecina, ka patiesi neatvairāmi zīmoli ir tikai daži, pārējie paliek preču zīmju kategorijā un cīnās par patērētāju izvēli un pieķeršanos tiem „sarkanajā okeānā”. Veikto pētījumu analīze rāda, ka tikai 16% zīmolu sasniedz IQ indeksu 70 vai vairāk, kamēr tikai 4% - pārsniedz 80.

 

Iepriekš aplūkotajiem zīmoliem arī ir vērojams augsts neatvairāmības IQ indekss:

 

 

Šo un citu zīmolu neatvairāmība veicina to biznesa izaugsmi.

 

TNS veiktie zīmolu mērījumi Latvijā ar NeedScope metodoloģiju atklāj, ka arī Latvijā radīti zīmoli spēj sasniegt augstus neatvairāmības rādītājus un būt biznesa pievienotā vērtība un attīstības pamats.

 

Kas ir neatvairāmu zīmolu veiksmes pamatā? Kā tiem izdodas to sasniegt?

 

Lai kļūtu par neatvairāmu zīmolu, vajadzīga drosme, līdera dotības un izlēmība. TNS veiktie pētījumi zīmola vadībā rāda, ka zīmoliem vajag arī apzināti ietvert sevī noteiktas īpašības un izturēšanos.

 

Neatvairāmība nav tikai attieksme vai iekšējā kultūra. Tas ir precīzs scenārijs, kas lietojams mērķtiecīgi un disciplinēti, ja ar zīmolu tiešām vēlas panākt vajadzīgo ietekmi gan uz instinktīvu jeb neapzinātu, gan apzinātu lēmumu pieņemšanu. Katras personas pieredze ar zīmolu, katrs saskares punkts (komunikācijas ar auditoriju veids), kas vai nu saskaņo to ar patērētāju gaidīto, vai arī nesaskaņo, ietekmēs pozīciju, kādu zīmols ieņem patērētāja prātā. Tādā veidā būs iespējams noteikt, cik tad neatvairāms zīmols īsti ir un kādos aspektos ir būtiski uzlabot savu sniegumu, lai tas kļūtu patiesi neatvairāms.

 

 

Vairāk par 8 aspektiem, kas ir neatvairāmu zīmolu izveides un vadības pamatā lasiet ŠEIT!

 

IQ indekss sniedz iespēju vienā skaitlī novērtēt, cik neatvairāms ir jūsu zīmols, kādu pievienoto vērtību tas sniedz jūsu biznesam un kuros virzienos ir būtiski uzlabot savu darbību, lai kļūtu par neatvairāmu patērētāju izvēli.

 

Inta Priedola

Vecākā klientu vadītāja
Zīmolu vadības un komunikācijas izpētes eksperte
t 67 096 300
e inta.priedola@tns.lv


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības