Īsumā par visu


Mārketinga pētījumi
Optimālā cena
Zīmolu IQ


Mediju pētījumi
Reklāmu apjoms
Mediju patēriņš


Sociālie pētījumi
Tipiskais latvietis
Apmierinātība ar dzīvi
Eiropieši un izglītība


Tehnoloģijas & risinājumi
Kvalitāte pētījumos
Planšetdatori pētījumos


Arhīvs


www.tns.lv


Planšetdatoru „uzvaras gājiens” tiešo interviju veikšanā

 

15.09.2014. „Mēs vēlētos izpētīt, cik klienti ir apmierināti ar mūsu uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem.....vēlamies, lai Jūs aptaujājat mūsu klientus pakalpojumu sniegšanas vietā....vēlamies, lai aptauja notiktu neuzkrītoši....pie mums ir pašauri – papildus galdus un krēslus intervijām nevaram izvietot.... mūsu interjerā apjomīgs papildu aprīkojums neiederēsies....”, tā saka mūsu klienti, kad vēlas iegūt sev svarīgu informāciju, bet nevēlas, lai tas būtu uzkrītoši. Tehnoloģiju attīstība mums palīdz īstenot šīs klientu vēlmes vispilnīgākajā veidā.

 

Sekojot līdzi tehnoloģiju attīstībai, 2014.gada sākumā TNS tiešo interviju veikšanā sāka izmantot planšetdatorus - Tablet PC, un šobrīd jau ir notikusi pilnīga pāreja uz tiem.

 

Sākotnēji tiešās intervijas (Face to face), kad intervētājs „aci pret aci” sastopas ar intervējamo personu viņa dzīvesvietā vai citā interviju specifikai noteiktā atrašanās vietā, tika veiktas ar papīra anketu starpniecību (tās noteiktos pētījumos to specifikas dēļ tiek izmantotas arī šobrīd). 2004. gadā papīra anketas nomainīja portatīvie datori un, izmantojot portatīvos datorus, tiešās intervijas tika veiktas 10 gadus.

 

Ja salīdzinām interviju procesu, kurās tiek izmantotas papīra anketas ar tām, kuras veic ar datora palīdzību, tad:

 

■  ar datoru veiktajās intervijās tiek nodrošināta daudz augstāka datu kvalitāte;
■  interviju laikā nevar aizmirst parādīt vizuālos materiālus atbilstošajā anketas vietā;
■  pēc interviju veikšanas tiek nodrošināta operatīva datu apkopošana un apstrāde;
■  pētījuma veikšanas laikā ir iespējams sekot līdzi tā gaitai un nepieciešamības gadījumā koriģēt lauka darba gaitu.

 

Pāreja no portatīvajiem datoriem uz planšetdatoriem ir ievērojami paplašinājusi pētījumu veikšanas iespējas, un šīs izmaiņas sniedz ieguvumus kā intervētājam un pētniekam, tā arī klientam.

 

Ar planšetdatoru veikto interviju papildus priekšrocības:

 

■  planšetdatori ļauj mums – interviju veicējiem - būt daudz mobilākiem, kas ir svarīgi veicot aptaujas kādās konkrētās vietās (piemēram, veikalos, uzņēmumu filiālēs). Mēs varam uzrunāt potenciālo pētījuma dalībnieku atbilstoši pētījuma parametriem un respondenta piekrišanas gadījumā, interviju veikt nekavējoties – respondenta atrašanās vietā. Zūd nepieciešamība lūgt cilvēku sekot intervētājam uz speciāli iekārtotu intervijas norises vietu ar tajā novietotiem galdiņiem, krēsliem, datoriem;

 

■  planšetdatori ir aprīkoti ar GPS funkciju, kas papildus jau ierastajām interviju kvalitātes kontroles procedūrām, ļauj pārbaudīt, cik precīzi intervētājs ir ievērojis plānoto maršrutu, veicot intervijas respondentu dzīvesvietās. Iespēja sekot līdzi intervētāju atrašanās vietai ir būtiska gan intervētāju drošībai, gan arī datu kvalitātes kontrolei;

 

■  planšetdatori ļauj informāciju, kas iegūta aptaujā, papildināt ar skaņas ierakstu un vizuālo materiālu (veikt fotouzņēmumus).

 

Planšetdators veiksmīgi izmantojams arī kvalitatīvajos pētījumos. Piemēram, fokusa grupu diskusijas laikā, ja nepieciešama kāda produkta testēšana mērķa grupas dalībnieku vidū līdz ar nelielas anketas aizpildīšanu garšas vai vizuālā izskata novērtēšanai, to paveicot planšetdatorā, rezultāts ir uzreiz redzams grupas moderatoram un klientam. Planšetdatoru ieviešana sniedz iespēju piedalīties lielos starpvalstu pētniecības projektos, kur planšetdatoru izmantošana ir priekšnosacījums dalībai tajos, nodrošinot augsta līmeņa interviju kvalitātes kontroli visā pētījuma norises laikā.

 

Mēs vēlamies, lai mūsu klienti paliek apmierināti un atgriežas pie mums savu turpmāko pētniecisko vajadzību īstenošanai. Planšetdatoru ieviešana ir viens no veidiem kā interviju veikšanas procesu padarīt vieglāku intervētājam, patīkamāku respondentam, ļauj īstenot plašākas iespējas pētniekam un saņemt uzticamu un kvalitatīvu informāciju klientam.

 

Ja Jūs vēlaties pārliecināties par priekšrocībām, ko sniedz planšetdatoru izmantošana Jums svarīgu jautājumu izpētē, lūdzu, sazinieties ar mums!

 

Ingrīda Libora

Klientu vadītāja
Sabiedrības uzvedības pētījumu eksperte
t 67 096 300
e ingrida.libora@tns.lv


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības