Īsumā par visu


Mārketinga pētījumi
Reklāmu efektivitāte


Personāla pētījumi
Darbs un ģimene
Apmierinātība ar darbu


Mediju pētījumi
Internets un bērni
Reklāmu skaita prognoze


Sociālie pētījumi
Tradīciju nozīme
Naivie vēlētāji
Vēlētāju aktivitāte
Klimata pārmaiņas


Tehnoloģijas & risinājumi
Attiecības ar klientiem


Arhīvs


www.tns.lv


Īsumā par visu

 

Eiropas reklāmu kampaņu efektivitāte Latvijā

Mērot reklāmu kampaņu efektivitāti, visai bieži saskaramies ar gadījumiem, kad Latvijas kampaņu efektivitātes rādītāji ir nozīmīgi zemāki nekā Eiropas etalonmērījuma dati. Cik liela nozīme efektivitātes vērtējumā ir latviešu mentalitātei un cik - arī reklāmas radošumam?

Kādas ir darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespējas Latvijā?

60% darba ņēmēju tiek nodrošinātas darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespējas. Aicinām ielūkoties pētījuma rezultātos par darba ņēmēju viedokli par viņu darba slodzi, darba devēju nodrošinātajām darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespējām un citiem aktuāliem jautājumiem.

Kāda ir darbinieku apmierinātība ar darbu un tā apstākļiem Latvijā un Eiropas Savienībā?

Aprīlī TNS veica Eirobarometra Flash aptauju par Latvijas un Eiropas Savienības iedzīvotāju apmierinātību un novērtējumu, kā arī darba apstākļu izmaiņām pēdējo 5 gadu laikā. Aicinām ieskatīties pētījuma rezultātos un galvenajās atziņās!

Cik aktīvi mūsu bērni izmanto moderno tehnoloģiju sniegtās iespējas?

Lai iegūtu arvien plašāku informāciju par iedzīvotāju interneta patēriņa paradumiem, pirmo reizi pētījumu vēsturē TNS ir izpētījis interneta lietošanas paradumus arī bērnu un pusaudžu, kā arī senioru vidū. Šajā rakstā piedāvājam ieskatu Latvijas bērnu interneta un mobilo ierīču lietošanas paradumos.

Reklāmas apjoms pēdējos gados un prognoze 2014. gadam

Medijos izvietoto reklāmu skaits var gan krist, gan kāpt, tomēr sezonāli, skatot gadu dalījumā pa mēnešiem, tendences ir līdzīgas. Balstoties uz šādu pieņēmumu, varam veikt pēdējo gadu reklāmu skaita līknes salīdzinājumu, lai prognozētu šī gada reklāmu skaitu medijos.

Cik nozīmīgas Latvijas iedzīvotājiem ir tradīcijas?

Mūsdienu modernajā un globalizācijas pārņemtajā pasaulē tomēr laiku pa laikam rodas jautājums – vai joprojām ir kāda nozīme tradīcijām? TNS pavasarī veica padziļinātu izpēti Latvijas iedzīvotāju vērtībām un to uztveri dažādās sociāli demogrāfiskajās grupās. Šoreiz ieskatam - ko iedzīvotāji domā par tradīcijām, t.sk., par Līgo svētkiem.

„Naivie vēlētāji” no Lietuvas un Igaunijas vērtē Latvijas EP deputātu kandidātus

Starptautiski pētījumi liek domāt, ka naivie vēlētāji jeb cilvēki bez priekšstata par konkrētiem politiķiem, piem., citu valstu iedzīvotāji, var prognozēt vēlēšanu rezultātus, novērtējot politiskos kandidātus tikai pēc viņu fotogrāfijām. Ieskatam, ko naivie vēlētāji no Lietuvas un Igaunijas domāja par EP vēlēšanu  kandidātiem.

Atskats uz Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2014

Saulainā un siltā maija dienā Latvijā, līdzīgi kā citur Eiropas Savienībā, notika Eiropas Parlamenta vēlēšanas. TNS atskatās, kāda bija vēlētāju aktivitāte Eiropas Parlamenta vēlēšanās 2014.

Klimata pārmaiņu radīto draudu nozīmīgums eiropiešu uztverē

Rakstā sniegts ieskats Latvijas un citu ES valstu iedzīvotāju attieksmē pret klimata pārmaiņām citu globālu problēmu kontekstā, viedokļi par to, kas ir atbildīgie par klimata pārmaiņu problēmu risināšanu, kā arī iedzīvotāju rīcība cīņai ar klimata pārmaiņām.

Kā pilnveidot attiecības ar klientiem?

Daudzi uzņēmumi tic, ka stipras klientu attiecības rodas no ieguldījumiem visās ar klientu apkalpošanu saistītās lietās – viņi cenšas pārspēt visu, ko viņi dara un ieguldīt maksimāli daudz resursus visās lietās. Tomēr mēs domājam, ka ir atšķirība starp „ieguldīt visur” modeli un „ieguldīt pareizajās jomās” modeli. Kā efektīvi panākt to, lai uzņēmuma klienti ir apmierināti un lojāli?


© 2024 TNS Latvia | Autortiesības