Īsumā par visu


Mārketinga pētījumi
Neatvairāmi zīmoli
Zīmolu komunikācija
Neiromārketinga pieredze
Auto zīmolu tendences


Personāla pētījumi
Personāla vadītāja loma
Lielo uzņēmumu darbinieki
Spoguļpētījumi


Mediju pētījumi
Reklāmas tirgus
Sociālo tīklu lietošana


Sociālie pētījumi
Ceļošanas plāni
Pārvietošanās pilsētās


Tehnoloģijas & risinājumi
HiPO darbinieku pētījumi


Arhīvs


www.tns.lv


Ceļš uz panākumiem – no kuras vietas sākt?

 

23.04.2014. Veiksmīgiem un augošiem uzņēmumiem ir viena kopīga iezīme – tie apzinās, ka uzņēmuma veiktspēja ir cieši saistīta ar darbinieku piesaistību. Esošajos ekonomiskajos apstākļos panākt augstu veiktspēju ar iesaistītiem darbiniekiem nav greznība, tā ir nepieciešamība. Sakarā ar demogrāfiskajām izmaiņām un prasmju trūkumu kļūst arvien grūtāk atrast amatam atbilstošus darbiniekus un vadītājus ar atbilstošām vadības prasmēm. Jaunākās paaudzes cilvēki ienes savādākas prasības un citu darba stilu, ka arī atšķirīgu attieksmi pret vērtībām. Multikulturālisms izvirza jautājumus par dažādību, un darbinieki aizvien vairāk izmanto sociālos medijus, lai paustu viedokli par saviem darba devējiem.

 

Zinot, ka tieši darbinieku uzvedība un attieksme ir tā, kas rada vērtību klientiem, uzņēmumi ar augstu veiktspēju cenšas radīt darbiniekiem motivējošu un sekmējošu darba vidi un paaugstināt apmierinātību ar darbu. Cilvēki šajos uzņēmumos skaidri apzinās savu nozīmīgumu un ieguldījumu un izjūt uzņēmuma misijas un vērtību realizāciju visos organizācijas aspektos.

 

TRI*M augstas veiktspējas organizācijas

 

TRI*M augstas veiktspējas organizācijas (High Performance Organisation jeb HiPO) metode sniedz kodolīgas un precīzas atziņas, kas palīdz uzlabot un attīstīt uzņēmuma darba efektivitāti un organizāciju. Ar šo metodi var novērtēt  pašreizējo uzņēmuma stāvokli, pamatojoties uz četriem pamata punktiem, kā arī pielāgotiem vērtēšanas aspektiem. TRI*M HiPO palīdz uzņēmuma vadībai koncentrēties augstākā līmenī uz darbinieku iesaistīšanos, līderības izcilību, stratēģiju un mērķiem, kā arī organizācijas spējīgumu.

 

 

Metodes uzmanības centrā ir darbinieki, jo viņi vislabāk pārzina uzņēmumu, tālāk metodoloģija virzās dziļāk, lai saprastu, kā uzņēmums kopumā rada vērtību klientiem. TRI*M HiPO metodes visaptverošā sistēma sniedz skaidru priekšstatu par uzņēmuma stiprajām pusēm, iespējām un svarīgākajiem uzdevumiem. Lai sniegtu galvenos ieskatus organizācijas attīstībā un cilvēkresursu vadībā, TRI*M HiPO iet daudz tālāk nekā tradicionālie darbinieku pētījumi. Tā ļauj iegūt gan kopējās atziņas, gan noteikt prioritāti tālākām darbībām, kas var nodrošināt darbinieku un vadītāju iesaistīšanos, piesaistību, radošumu un atbildību. TRI*M HiPO sniedz jēgpilnus galvenos darbības rādītājus (KPI’s) – par uzņēmumu kopumā un par galvenajām darbības jomām. Tos ir viegli saprast, komunicēt un ieviest. Tos var salīdzināt dažādos periodos un starp dažādām uzņēmuma nodaļām un precīzi noteikt stratēģiju.

 

Mērķis - izaugsme!

 

 

Uzņēmumi ar augstu veiktspēju sasniedz izaugsmi:

 

■  Lojalitāte: lojālie klienti tērē vairāk, un klientu apmierinātība mazina to samazināšanās risku.  Tāpēc uzņēmumam nepieciešami iesaistīti un motivēti darbinieki, lai radītu vērtību klientiem.

 

■  Jauni klienti: apmierinātie klienti ir labi zīmola vēstneši, kas piesaista potenciālos klientus. Tāpēc uzņēmumam nepieciešami apmierināti un par uzņēmuma veiktspēju pārliecināti darbinieki, lai nodrošinātu izcilu apkalpošanu klientiem.

 

■  Jauni produkti un pakalpojumi: atklājot jaunas iespējas, pārsniedzot robežas un radot jaunus produktus un pakalpojumus, ir nepieciešami darbinieki, kas ir atvērti, elastīgi un radoši. Ir vajadzīga darba vide, kas nodrošina brīvību radīt inovācijas, un darba kultūra, kas atbalsta jaunu ideju ieviešanu.

 

■  Jaunas iespējas: augstas veiktspējas uzņēmumam ir nepieciešami tādi līderi, kas ir iesaistīti biznesa vadībā, lai viņi būtu gatavi uzņemties risku un risinātu problēmas, kas saistītas ar paplašināšanos un uzņēmējdarbības attīstību.

 

Darbinieki uzņēmumā ir tilts starp uzņēmuma solīto un produktu/pakalpojumu piegādi/sniegšanu. Tādējādi, lai palielinātu klientu uzticību, nepieciešams uzlabot darbinieku motivāciju un piesaistību. Tāpēc jebkurai organizācijai, lai panāktu izaugsmi, ir svarīgi nodrošināt darbinieku apmierinātību, noturēt izpildītājus un ātri pielāgoties pārmaiņām.

 

HiPO ir darbinieku pētījums, kas nodrošina visaptverošu sistēmu, lai identificētu uzņēmuma stiprās puses, vājās puses un steidzamās prioritārās jomas, kur būtu jākoncentrē resursi, lai radītu augstas veiktspējas organizāciju.

 

Ielūkosimies TRI*M HiPO pētījuma rezultātu piemērā!

 

Zemāk redzamajā grafikā ir attēlots kādas kompānijas un tās vienas nodaļas augstas veiktspējas (HiPO) indekss salīdzinājumā ar ārējo un iekšējo etalonmērījumu. Ārējais etalonmērījums ir radītājs, kas tika iegūts, apkopojot dažādu kompāniju rezultātus visā pasaulē, savukārt iekšējais etalonmērījums varētu būt vai nu konkrētas nozares, vai valsts, vai arī paša uzņēmuma rezultāts.

 

 

Šajā piemērā redzams, ka apskatītās kompānijas HiPO indekss ir 70 punkti, kas ir labs rezultāts (skala no 0 līdz 100), turklāt tas ir par pieciem indeksa punktiem augstāks nekā ārējais etalonmērījums. Savukārt kompānijas nodaļai HiPO indekss ir 61 punkts, kas ir zemāks gan par kompānijas līmeni, gan abiem etalonmērījumiem.

 

Kā palielināt veiktspēju uzņēmumā un veicināt veiksmīgu biznesu? To palīdzēs noskaidrot TRI*M augstas veiktspējas organizācijas metode (High Performance Organisation jeb HiPO).

 

Aleksandra Galahina

Analītiķu vadītāja
t 67 096 300
e aleksandra.galahina@tns.lv


© 2023 TNS Latvia | Autortiesības