Īsumā par visu


Mārketinga pētījumi
Neatvairāmi zīmoli
Zīmolu komunikācija
Neiromārketinga pieredze
Auto zīmolu tendences


Personāla pētījumi
Personāla vadītāja loma
Lielo uzņēmumu darbinieki
Spoguļpētījumi


Mediju pētījumi
Reklāmas tirgus
Sociālo tīklu lietošana


Sociālie pētījumi
Ceļošanas plāni
Pārvietošanās pilsētās


Tehnoloģijas & risinājumi
HiPO darbinieku pētījumi


Arhīvs


www.tns.lv


Lielo uzņēmumu darbinieku piesaistība saglabājas augstāka nekā Latvijas strādājošo vidū kopumā

 

23.04.2014. Latvijas lielo uzņēmumu darbinieki ir ar augstāku piesaistību savam darba devējam nekā kopumā strādājošie Latvijā. To atklāj tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūras TNS veiktā pētījuma rezultāti. Iespējams, ka lielajos uzņēmumos strādājošie jūtas drošāk un stabilāk, jo šajos uzņēmumos ir lielākas sociālās garantijas, labāka uzņēmuma stabilitāte tirgū, kā arī skaidrāk izstrādāta personāla vadības politika, kas atsaucas arī uz augstāku Latvijas lielo uzņēmumu darbinieku piesaistības rādītāju.

 

2013.gadā Latvijas lielo uzņēmumu darbinieku piesaistības indekss ir 65 punkti, kas ir par 9 indeksa punktiem augstāks nekā kopējais Latvijas strādājošo piesaistības rādītājs (56 punkti), kā arī augstāks par Eiropas vidējo darbinieku piesaistību (59 punkti). Darbinieku piesaistības indekss raksturo darbinieku apmierinātību un citus darbiniekiem būtiskus aspektus, piemēram, motivāciju, atkārtotu pieteikšanos, uzņēmuma konkurētspēju un sava darba devēja rekomendēšanu citiem. Jāatzīmē, ka salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2013.gadā Latvijas lielo uzņēmumu darbinieku piesaistības līmenis ir saglabājies nemainīgs.

 

 

Pētījums atklāj, ka trīs ceturtdaļas (74%) Latvijas lielo uzņēmumu darbinieku noteikti vai ļoti iespējams atkārtoti pieteiktos darbā uzņēmumā, kurā pašreiz strādā, un 68% lielo uzņēmumu darbinieku noteikti vai ļoti iespējams arī citiem ieteiktu savu pašreizējo darba devēju. Augstie rādītāji šajos aspektos veicina lielo uzņēmumu darbinieku piesaistību savam darba devējam.

 

Tikai trešā daļa (32%) lielo uzņēmumu darbinieku savu kolēģu motivāciju novērtējuši kā ārkārtīgi vai ļoti augstu. Attiecīgi darbinieku motivācijas salīdzinoši zemāks vērtējums kavē piesaistību kopumā, un tai lielajos Latvijas uzņēmumos būtu jāpievērš papildus uzmanība. Šāda tendence gan iezīmējas arī visu Latvijas strādājošo vidū un Eiropā kopumā.

 

Salīdzinājumā ar kopējiem Latvijas strādājošo piesaistības pētījuma rezultātiem, praktiski visi darbinieku piesaistības aspekti Latvijas lielajos uzņēmumos ir novērtēti ievērojami augstāk.

 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2013.gadā Latvijas lielo uzņēmumu darbinieku piesaistību veicinošie aspekti palikuši nemainīgi, un tie ir atkārtota pieteikšanās un rekomendēšana. Jāatzīmē, ka gada laikā ir nedaudz pieaudzis to Latvijas lielo uzņēmumu darbinieku īpatsvars, kuri rekomendētu savu darba devēju citiem (par 4 procentpunktiem; no 64% uz 68%). Savukārt gada laikā ir nedaudz samazinājies kolēģu motivācijas novērtējums lielo uzņēmumu darbinieku vidū (par 3 procentpunktiem; no 32% uz 29%).

 

Kopumā darbinieku situācija Latvijas lielajos uzņēmumos ir raksturojama kā sabalansēta. Lielākā daļa (62%) darbinieku ir kopumā apmierināti un uzņēmumam lojāli, savukārt motivējošo vidi izjūt 28% Latvijas lielo uzņēmumu darbinieku.

 

 

Lielākā daļa (43%) Latvijas lielo uzņēmumu darbinieki ir t.s. „iemītnieki”, kuri ir apmierināti ar darbu, bet neizjūt motivējošo darba vidi. Šie darbinieki uzņēmumā rada stabilizējošu efektu, jo apzinīgi veic savus darba pienākumus, bet nav apveltīti ar iniciatīvu – tādēļ viņus nepieciešams virzīt un vadīt.

 

29% Latvijas lielo uzņēmumu darbinieku ir t.s. „svešinieki” – neapmierināti, neiedvesmoti un uzskatāmi par nepietiekami izmantotiem uzņēmuma resursiem. Darbinieku segmentācijas modelis paredz, ka „svešinieku” īpatsvars uzņēmumā nedrīkstētu pārsniegt trešo daļu darbinieku.

 

Piektā daļa (19%) Latvijas lielo uzņēmumu darbinieki ir t.s. „virzītāji” jeb darbinieki ar augstu lojalitāti, kuri tic uzņēmuma mērķiem un konkurētspējai. Viņi ir apveltīti ar augstu pašiniciatīvu un vēlmi sadarboties, ir iedvesmoti un iedvesmo arī citus.

 

Savukārt desmitā daļa (9%) Latvijas lielo uzņēmumu darbinieku izjūt uzņēmuma motivējošo vidi, bet nav apmierināti ar savu darbu uzņēmumā. Šo darbinieku segmentu sauc par „kritiķiem”, kurus var raksturot kā individuālistus un vairāk ieinteresētus pašu profesionālajā izaugsmē. Kaut arī viņi ir kritiski noskaņoti pret uzņēmumu, tomēr arī sniedz impulsu izmaiņām.

 

Būtiski, ka, salīdzinot ar kopējiem Latvijas strādājošo piesaistības pētījuma rezultātiem, Latvijas lielo uzņēmumu darbinieku vidū ir būtiski vairāk „virzītāju”, savukārt mazāk – „svešinieku” un „iemītnieku”. Turklāt jāatzīmē, ka, salīdzinot ar iepriekšējā gada rezultātiem, Latvijas lielajos uzņēmumos nedaudz ir pieaudzis „iemītnieku” īpatsvars (par 3 procentpunktiem; no 40% uz 43%), savukārt pārējās grupās gada laikā būtiskas izmaiņas nav notikušas.

 

Šis salīdzinošais darbinieku pētījums ir laba iespēja novērtēt uzņēmuma sniegumu, salīdzinājumā ar citiem uzņēmumiem, kuros ir līdzīgi personāla vadības principi, ne tikai gūt priekšstatu salīdzinājumā ar vidējo situāciju valstī darbinieku piesaistības jomā.

 

Sazinieties ar mums, lai novērtētu Jūsu uzņēmuma darbinieku piesaistības līmeni!

 

Par pētījumu

Pētījumu kompānija TNS, izmantojot specializēto TNS biznesa risinājumu TRI*M, 2013.gada laikā noskaidroja darbinieku piesaistības rādītājus, apkopojot 6700 strādājošo viedokļus astoņos dažādu nozaru Latvijas lielajos uzņēmumus, kuros darbinieku skaits ir virs 500.

 

Latvijas strādājošo pētījumu TNS veica 2013.gada janvārī - februārī aptaujājot 487 darba ņēmēju vecumā no 17 līdz 69 gadiem. Aptauja tika veikta tiešo interviju veidā respondentu dzīvesvietā, iekļaujot jautājumus regulārās iedzīvotāju aptaujas Omnibus ietvaros.

 

Dace Goško

Klientu vadītāja
Sabiedrības uzvedības pētījumu eksperte
t 67 096 300
e dace.gosko@tns.lv


© 2023 TNS Latvia | Autortiesības