Īsumā par visu


Mārketinga pētījumi
Neatvairāmi zīmoli
Zīmolu komunikācija
Neiromārketinga pieredze
Auto zīmolu tendences


Personāla pētījumi
Personāla vadītāja loma
Lielo uzņēmumu darbinieki
Spoguļpētījumi


Mediju pētījumi
Reklāmas tirgus
Sociālo tīklu lietošana


Sociālie pētījumi
Ceļošanas plāni
Pārvietošanās pilsētās


Tehnoloģijas & risinājumi
HiPO darbinieku pētījumi


Arhīvs


www.tns.lv


Sociālo tīklu lietošanas paradumi

 

23.04.2014. Ik dienas arvien lielāku lomu uzņēmējdarbībā iegūst sociālie tīkli, kas ir kļuvuši par neatņemamu mārketinga komunikāciju sastāvdaļu un tiek izmantoti uzņēmuma tirgus pozīcijas stiprināšanai. Tādēļ šoreiz brīdī, kad tiek veikts pētījuma TNS Latvia Digital 2014. gada pavasara perioda lauka darbs, apskatīsim, kādi ir bijuši Latvijas iedzīvotāju paradumi sociālo tīklu lietošanā 2013. gadā un senāk. Jaunākie interneta patēriņa paradumu pētījuma rezultāti būs pieejami jau maija beigās.

 

TNS regulāri veiktā interneta patēriņa paradumu pētījuma TNS Latvia Digital rezultāti atklāj, ka pēdējo 2 gadu laikā Latvijā ir pieaudzis sociālo tīklu lietotāju skaits. 2011. gada pavasarī, kad TNS pirmo reizi uzsāka detalizētāk pētīt Latvijas iedzīvotāju paradumus sociālo tīklu lietošanā, tos jebkad bija lietojuši vairāk kā puse jeb 51% Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem. Savukārt 2013. gada pavasarī tie jau bija gandrīz 2/3 jeb 62%. Jāatzīmē, ka visvairāk pieaudzis (+4 procentu punkti) tieši to iedzīvotāju skaits, kas sociālos tīklus lieto salīdzinoši retāk jeb 1-3 reizes mēnesī un retāk.

 

 

Analizējot pētījuma rezultātus detalizētāk, redzams, ka sociālos tīklus salīdzinoši biežāk lieto šādu sociāli demogrāfisko grupu pārstāvji - gados jauni cilvēki vecumā no 15 līdz 39 gadiem, latvieši, vidzemnieki, kurzemnieki, iedzīvotāji ar augstāko izglītību, strādājošie iedzīvotāji, studenti, iedzīvotāji, kuru ģimenēs ir bērni, kā arī iedzīvotāji ar augstiem ģimenes ienākumiem (virs EUR 285 uz vienu ģimenes locekli).

 

Ir skaidrs, ka kopumā sociālo tīklu popularitāte Latvijas iedzīvotāju vidū pieaug, tādējādi rodas jautājums - ko cilvēki dara sociālajos tīklos? Lai to noskaidrotu, pētījuma ietvaros aptaujas dalībniekiem tika lūgts nosaukt, kādas aktivitātes tie veic sociālajos tīklos. TNS Latvia Digital 2013. gada pavasara perioda rezultāti liecina, ka populārākā sociālajos tīklos veiktā aktivitāte viennozīmīgi ir jaunumu pārbaudīšana savā profilā, kuru vismaz reizi nedēļā veic 71% sociālo tīklu lietotāju. Otrā populārākā aktivitāte sociālo tīklu lietotāju vidū ir draugu, paziņu bilžu un video failu pārlūkošana, savukārt trešā - vēstuļu rakstīšana draugiem un paziņām.

 

 

Veidojot profilu sociālajos tīklos, jebkurš uzņēmums cer, ka tieši viņa aktivitātes sociālajos tīklos piesaistīs lielu skaitu uzņēmuma zīmolam lojālu sekotāju. Cik liela sociālo tīklu lietotāju daļa Latvijā seko zīmoliem? Saskaņā ar TNS Latvia Digital 2013. gada pavasara perioda pētījuma rezultātiem pēdējo 2 gadu laikā sociālo tīklu lietotāju īpatsvars, kas seko zīmoliem, ir gandrīz dubultojies. Ja 2011. gada pavasarī, zīmoliem sekoja 12% sociālo tīklu lietotāju, tad 2013. gadā tie jau ir 21%.

 

 

Lai noskaidrotu, cik lielā mērā sekošana zīmoliem ietekmē biznesa attīstību, pētījuma ietvaros jautājām respondentiem novērtēt, vai pievienošanās kāda zīmola sekotāju lokam ir veicinājusi viņu pieņemt lēmumu par šī zīmola piedāvāto produktu iegādi. Pērn pavasarī gandrīz ½ jeb 49% zīmolu sekotāju atzina, ka pievienošanās zīmola sekotāju lokam drīzāk vai noteikti ir veicinājusi pieņemt pozitīvu lēmumu par zīmola produktu iegādi. Pretēju viedokli izteica 44% aptaujāto, norādot, ka pievienošanās zīmolu sekotājiem drīzāk vai noteikti nav veicinājusi pirkt šī zīmola produktus. Bet 6% zīmolu sekotāju bija grūti novērtēt, cik lielā mērā sekošana ir ietekmējusi šādu lēmumu pieņemšanu.

 

Par pētījumu

Pētījumu aģentūra TNS interneta patēriņa paradumu pētījumu TNS Latvia Digital, Pavasaris 2013 veica laika periodā no 2013. gada 4. februāra līdz 2013. gada 12. maijam. Izmantojot tiešās datorizētās intervijas (CAPI) respondenta dzīvesvietā, visā Latvijā tika aptaujāti 2046 pastāvīgie Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 74 gadiem.

 

Signe Hokonena

Mediju pētījumu vecākā klientu vadītāja
Mediju pētījumu eksperte
t 67 096 300
e signe.hokonena@tns.lv


© 2023 TNS Latvia | Autortiesības