Īsumā par visu


Mārketinga pētījumi
Laimīgi pircēji
Lojalitātes kartes


Personāla pētījumi
IT darbaspēka izaicinājumi
Koučings


Mediju pētījumi
Reklāmu izmēri
Preses lasīšana
Skatīšanās ar laika nobīdi
TV panelis


Sociālie pētījumi
Kultūras patēriņš
Rūpes par veselību


Tehnoloģijas & risinājumi
Zīmola spēks


Arhīvs


www.tns.lv


IT nozares izaicinājumi

 

17.12.2013. Informācijas tehnoloģijas pašlaik ir joma, kas nepārtraukti attīstās, un attiecīgi arī IT uzņēmumi ļoti aktīvi meklē jaunus darbiniekus. Piemēram, portālā cv.lv šobrīd vien ir ap 260 aktuāliem darba piedāvājumiem IT nozarē. IT speciālistiem labu darbu nevajadzētu būt grūti atrast, bet vai darba devējiem ir viegli atrast labus IT speciālistus? IT uzņēmumu personāla piesaistē strādājošajiem šāds uzdevums nereti ir liels izaicinājums, jo var paiet pat vairāki mēneši vai pat gads, lai atrastu īsto cilvēku īstajā vietā. Darbinieku piesaiste un noturēšana prasa apjomīgus laika, cilvēku un arī finansiālos resursus.

 

Apzinoties IT nozares izaicinājumus personāla jautājumos, TNS šobrīd veic pētījumu, kura mērķis ir palīdzēt IT uzņēmumiem precīzi un pārliecinoši uzrunāt savus esošos un potenciālos darba ņēmējus. Mēs pētām IT jomas korporatīvās reputācijas aspektus, kā arī apzinām IT studentu un IT speciālistu pašreizējo viedokli par nozarē aktuālajiem jautājumiem. Jau 2011.gadā, veicot līdzīgu pētījumu, tika iegūta daudzpusīga informācija par nozares redzējumu, kuru būs interesanti salīdzināt ar pašreizējo situāciju.

 

Šajā rakstā pievērsīšos dažiem IT nozarei būtiskiem faktiem, ko esam izpētījuši līdz šim, kā arī aicināsim padomāt, kādi ir tie jautājumi, atbildes uz kuriem veicinātu darbinieku noturību IT jomā un IT uzņēmumu biznesa izaugsmi.

 

Vairāk nekā 1/3 IT speciālistu apsvēra darba vietas maiņu tuvāko 12 mēnešu laikā

 

2011.gada TNS pētījums par IT nozari atklāja augstu darbinieku potenciālo mainību – vairāk nekā 1/3 IT speciālistu apsvēra darba vietas maiņu tuvākā gada laikā. No vienas puses, var cerēt, ka šī gada pētījums atklās tendenci pozitīvā virzienā. Tomēr, no otras puses, lielais IT vakanču skaits mudina domāt par pretējo. Tāpēc, mūsuprāt, IT uzņēmumiem būtu vēlams apdomāt:

 

■  Kāpēc IT jomā strādājošie vispār apsver darba vietas maiņu?
■  Kādi ir IT jomas darbiniekiem svarīgākie aspekti, izvēloties darba devēju?
■  Kā uzņēmums varētu piesaistīt sev labākos speciālistus no citiem nozares spēlētājiem?

 

Gandrīz pusei IT speciālistu darba ilgums esošajā uzņēmumā bija ne vairāk par 2 gadiem

 

Kaut arī 2011.gada pavasarī vairums IT nozares esošo un topošo speciālistu atzina, ka labprāt vienā vietā strādātu vismaz 3 gadus un vairāk, tomēr realitātē gandrīz puse IT speciālistu savā esošajā darba vietā bija sākuši strādāt vien pēdējo divu gadu laikā. TNS, izmantojot specializēto ietekmes pušu novērtēšanas un vadības rīku TRI*M, 2013.gada janvārī un februārī aptaujāja strādājošos Latvijas iedzīvotājus ar mērķi iegūt vispārēju pārskatu par darbinieku piesaistību. Pētījums liecina, ka kopumā Latvijā vispiesaistītākie darba ņēmēji ir tie, kas vienā uzņēmumā strādā 6-10 gadus. Arī IT uzņēmumiem noteikti būtu vēlme, lai tajos strādātu pēc iespējas vairāk ilglaicīgo darbinieku. Domājot, kā šo uzdevumu sasniegt, var apsvērt šādus aspektus:

 

■  Kuri ir labākie IT jomas darba devēji? Vai mans uzņēmums ir starp tiem?
■  Kādi faktori ietekmē IT jomas studentu un speciālistu piesaistību konkrētam darba devējam?
■  Kādus bonusus izmantot, lai motivētu topošos un esošos IT speciālistus?
■  Kāda būtu vēlamā darba alga?
■  Kādi ir darbinieku karjeras mērķi, un ko uzņēmums var darīt, lai palīdzētu darbiniekiem attīstīties uzņēmuma ietvaros?

 

Tikai 8 IT uzņēmumus atpazīst vairāk nekā puse IT studentu un 11 uzņēmumus – vairāk nekā puse IT strādājošo speciālistu

 

Pirms 2 gadiem vien 8 IT uzņēmumi varēja lepoties ar vairāk nekā 50% augstu atpazīstamību IT studentu vidū, kamēr vairāk nekā puse IT speciālistu zināja jau 11 IT uzņēmumus. Protams, visiem uzņēmumiem galvenais mērķis nebūs 100% atpazīstamība nozares profesionāļu vidū, tomēr bieži vien augstāka atpazīstamība korelē arī ar labākiem vērtējumiem potenciālo darba devēju skatījumā. Piemēram, 2011.gadā vairums labāko IT jomas darba devēju bija arī starp nozares atpazīstamākajiem uzņēmumiem IT studentu un speciālistu vidū. Domājot par savu atpazīstamību, būtu svarīgi rast atbildes uz šādiem jautājumiem:

 

■  Cik daudzi IT nozares studenti un speciālisti vispār atpazīst manu uzņēmumu?
■  Kādas IT uzņēmumu aktivitātes piesaista potenciālos darba ņēmējus?
■  Kādos informācijas avotos IT studenti un speciālisti meklē jaunumus par savu nozari? Kuriem informācijas avotiem uzticas vairāk un kuriem – mazāk?

 

Lai IT uzņēmumiem būtu vieglāk tikt galā ar izaicinājumiem personāla piesaistē un noturēšanā, TNS jau šobrīd veic pētījumu, kurā noskaidros atbildes uz šajā rakstā uzstādītajiem, kā arī citiem jautājumiem. 2014.gada sākumā būs iespējams iepazīties ar pētījuma rezultātiem par IT nozares korporatīvo reputāciju, kā arī atklājumiem saistībā ar darbaspēka problēmjautājumiem.

 

Ja vēlaties zināt, kā piesaistīt un noturēt labākos IT profesionāļus, tad vērsieties pie mums un jautājiet pēc IT nozares pētījuma!

 

Vēlu, lai 2014.gadā Jums izdodas sasniegt biznesa izaugsmi, atrodot īstos darbiniekus īstajā laikā un īstajā vietā!

 

Par pētījumu

2011. gadā pētījumu kompānija TNS veica IT nozares korporatīvās reputācijas pētījumu, kura ietvaros tika aptaujāti arī IT nozarē studējošie un IT speciālisti. Aptauja tika veikta laikā no 2011.gada 19.marta līdz 1.maijam, ar interneta starpniecību visā Latvijā aptaujājot 405 Latvijas augstākās izglītības mācību iestādēs un koledžās studējošos, kuru studijas ir saistītas ar IT nozari, kā arī 394 algotu darbu strādājošos IT speciālistus. Šobrīd TNS veic atkārtotu pētījumu ar līdzšinējo metodoloģiju.

 

Arta Kudlāne

Klientu atbalsta vadītāja
Sabiedrības uzvedības pētījumu eksperte
t 67 096 300
e arta.kudlane@tns.lv


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības