Īsumā par visu


TNS pasaulē
5 jautājumi ekspertam
Pētījumu atdzimšana


Mārketinga pētījumi
Efektīva kampaņa
Klientu apkalpošana
Ieguldījumi attīstībā


Personāla pētījumi
Personālvadības funkcijas


Mediju pētījumi
Reklāmdevēju aktivitāte
Kolektīvā iepirkšanās


Sociālie pētījumi
Elektroinstalācijas iegāde
Īstermiņa kredītņēmēji
Sporta līdzjutēji


Tehnoloģijas & risinājumi


Arhīvs


www.tns.lv


Elektroinstalācijas materiālu tirgus izpēte mājsaimniecību vajadzību kontekstā

 

15.10.2013. Praktiski ikviens Latvijas iedzīvotājs ir elektroenerģijas patērētājs, attiecīgi arī preces un pakalpojumi, kas saistīti ar elektroenerģijas pārvadi, sadzīvē tiek plaši izmantoti. Atbildes uz dažādiem jautājumiem par elektroinstalācijas materiāliem (tādiem kā drošinātāji, slēdži, kontaktligzdas, kabeļi un vadi, pagarinātāji, releji, sensori, vadības un kontroles iekārtas u.c.) mājsaimniecību vajadzību kontekstā pētījumu kompānija TNS noskaidroja ekonomiski aktīvo Latvijas iedzīvotāju aptaujā.

 

Pētījums atklāj, ka atbildīgie par elektroinstalāciju materiālu iegādi mājsaimniecībā caurmērā biežāk ir vīrieši un iedzīvotāji vecumā no 40 līdz 55 gadiem. Jāatzīmē, ka pēdējo 3 gadu laikā tieši ārpus Rīgas - lauku teritorijās un citās Latvijas pilsētās - dzīvojošo vidū ir augstāks šo preču pircēju īpatsvars nekā Rīgā dzīvojošo vidū (attiecīgi 81%, 77% un 68%).

 

Aptaujas ietvaros vaicājām, kādus elektroinstalācijas materiālu ražotājus (zīmolus) iedzīvotāji var nosaukt spontāni, un jāsecina, ka elektroinstalācijas materiālu ražotāju spontānā atpazīstamība ir zema. Kopumā vienu vai vairākus ražotājus nosauca 23% ekonomiski aktīvo iedzīvotāju. Šis rādītājs ir augstāks to vidū, kuri paši pēdējo 3 gadu laikā ir pirkuši minētos materiālus (37%). Biežāk spontāni nosaukti ir tādi ražotāji kā ABB, Siemens, Makel, Philips, Schneider Electric, Osram, Jauda.

 

 

Salīdzinoši zemā ražotāju spontānā atpazīstamība (arī to iedzīvotāju vidū, kuri paši ir pirkuši šos produktus), iespējams, saistīta ar vairākiem apstākļiem. Pirmkārt, elektroinstalācijas materiāli ir ilgtermiņa lietošanas produkti, un tie netiek pirkti ikdienā. Otrkārt, kā liecina arī aptaujas dati, ražotājs ir viens no mazāk svarīgajiem kritērijiem elektroinstalācijas materiālu izvēlē. Ja rodas vajadzība iegādāties elektroinstalācijas materiālus, tad produkta tehniskie parametri ir galvenais kritērijs, kas nosaka izvēli. Arī cenai ir būtiska loma izvēles izdarīšanā par labu vienam vai otram produktam. Tādējādi viena produkta ietvaros (kontaktligzda, slēdzis, kabelis utml.) preces brīvi var tikt aizvietotas starp dažādiem ražotājiem (zīmoliem).

 

 

Tam, ko cilvēki laika gaitā uzkrājuši un atceras par ražotāju, ir cieša sasvstarpējā saikne ar pirkšanas uzvedību. Lai ražotāji stiprinātu savas pozīcijas tirgū, svarīga ir ne tikai preču pieejamība (cena, produktu klāsts, izplatīšanas vietas), bet arī cilvēku vēlme iegādāties noteikta ražotāja produkciju.

 

Izpētes alternatīvas nozarē

 

Ar pētījumu palīdzību (gan kvantitatīvu, gan kvalitatīvu) iespējams uzrunāt ne tikai mājsaimniecības/ to pārstāvjus, bet arī dažādu uzņēmumu pārstāvjus, kas saistīti ar konkrēto nozari (piemēram, industriālās jeb ražošanas nozares pārstāvjus, pakalpojumu sniedzējus nozarē - montāžas, instalācijas uzņēmumu pārstāvjus u.c.) ar mērķi iegūt noderīgu informāciju par tirgu, kas turpmāk būtu izmantojama lēmumu pieņemšanā, plānošanā, turpmāko mērķu nospraušanā, ieguldītā darba efektivitātes novērtēšanā u.c., tātad būtu palīgs uzņēmumiem efektīvi darboties tirgū.

 

Par aptauju

Aptauju pētījumu aģentūra TNS veica laikā no 2013.gada 13. līdz 15. augustam, ar interneta starpniecību visā Latvijā aptaujājot 700 Latvijas ekonomiski aktīvos iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 55 gadiem.

 

Pētījuma dati ir reprezentatīvi minētajam iedzīvotāju kopumam. Izlases kopa ir veidota, balstoties uz gadījuma izlasi un izslēdzot pašpieteikšanos. Interneta pētījumu organizēšanā TNS stingri ievēro ESOMAR rekomendācijas interneta aptauju izlašu veidošanā un veikšanā.

 

Sanda Vecenane

Klientu vadītāja
t 67 096 300
e sanda.vecenane@tns.lv


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības