Īsumā par visu


TNS pasaulē
5 jautājumi ekspertam
Pētījumu atdzimšana


Mārketinga pētījumi
Efektīva kampaņa
Klientu apkalpošana
Ieguldījumi attīstībā


Personāla pētījumi
Personālvadības funkcijas


Mediju pētījumi
Reklāmdevēju aktivitāte
Kolektīvā iepirkšanās


Sociālie pētījumi
Elektroinstalācijas iegāde
Īstermiņa kredītņēmēji
Sporta līdzjutēji


Tehnoloģijas & risinājumi


Arhīvs


www.tns.lv


Latvijas uzņēmumu ieguldījumi attīstības veicināšanai

 

15.10.2013. Ikviena uzņēmuma darbību raksturo ne tikai uzņēmuma finansiālais sniegums (apgrozījums un peļņa), bet arī dažādi citi uzņēmumam būtiski aspekti, tādi kā uzņēmuma zīmols, reputācija, arī uzņēmuma darbinieki, kas ir savas jomas eksperti, un citi. 2013.gada pavasarī TNS Eiropas Komisijas pasūtītā Flash Eirobarometra pētījuma ietvaros aptaujāja ES dalībvalstīs darbojošos uzņēmumu pārstāvjus. Pētījumā tika analizēti uzņēmumu nemateriālie aktīvi, kā arī uzņēmumu investīcijas attīstības veicināšanā.

 

Pētījuma rezultāti atklāj, ka Latvijas uzņēmumi visās pētījumā ietvertajās aktivitātēs, izmantojot sava uzņēmuma iekšējos resursus, investīcijas veic ievērojami retāk nekā Eiropas Savienības dalībvalstu uzņēmēji kopumā.

 

Salīdzinoši biežāk Latvijas uzņēmēji, izmantojot uzņēmuma iekšējos resursus, veic investīcijas apmācībās (51%), organizācijas un uzņēmējdarbības procesa uzlabojumos (48%), kā arī uzņēmuma reputācijā un zīmolvedībā (44%). Tāpat aptuveni trešā daļa Latvijas uzņēmumu veic investīcijas produktu un pakalpojumu dizainā (31%) un pētniecībā un attīstībā (30%). Salīdzinoši retāk Latvijas uzņēmēji izmantoja iekšējos resursus, lai veiktu investīcijas programmatūru izstrādē. 2011.gadā šāda veida aktivitātē ir investējuši vien 15% Latvijas uzņēmumu.

 

 

Savukārt, izmantojot ārējus pakalpojumu sniedzējus, salīdzinoši visbiežāk Latvijas uzņēmēji iegulda apmācībās (34%). Tāpat apmēram piektā daļa uzņēmumu iegulda organizācijas un uzņēmējdarbības procesa uzlabojumos (22%), uzņēmuma reputācijā un zīmolvedībā (21%), programmatūras izstrādē (18%), kā arī produktu un pakalpojumu dizainā (18%). Savukārt investīcijas, izmantojot ārējos pakalpojumu sniedzējus, pētniecībā un attīstībā veic tikai desmitā daļa (10%) uzņēmumu.

 

Turklāt jāatzīmē, ka arī, izmantojot ārēju pakalpojumu sniedzējus, Latvijas uzņēmumi investīcijas veic ievērojami retāk nekā Eiropas Savienības dalībvalstu uzņēmumi kopumā.

 

 

Tomēr svarīgi atzīmēt, ka Latvijas uzņēmēji, kas 2011.gadā ir veikuši investīcijas nemateriālajā īpašumā, kā nozīmīgāko motivātoru šāda veida investīcijām norāda labākas attiecības ar klientiem un darījumu partneriem (55%). Tāpat kā svarīgus motivātorus investīcijām Latvijas uzņēmēji norāda labāku ekonomisko atdevi vai lielākas tirgus daļas (48%), iekšējo uzņēmējdarbības procesa augstāku efektivitāti (36%), kā arī jaunu uzņēmuma pakalpojumu vai produktu straujāku attīstību (33%) un iekšējo prasmju uzlabošanu attiecībā uz nemateriālo īpašumu (31%).

 

Visu Eiropas Savienības dalībvalstu uzņēmumu pārstāvji, kuri ir veikuši investīcijas nemateriālajā īpašumā, kopumā kā galvenos motivātorus ieguldījumiem nemateriālajā īpašumā ir norādījuši labākas attiecības ar klientiem un darījumu partneriem (55%), iekšējā uzņēmējdarbības procesa augstāku efektivitāti (43%), kā arī labāku ekonomisko atdevi vai lielākas tirgus daļas (42%).

 

Savukārt gan Latvijas, gan arī Eiropas Savienības dalībvalstu uzņēmēji kā galvenās lietas, kas viņus atturēja investēt nemateriālajā īpašumā, norāda augstas investīciju izmaksas (LV - 33%; ES - 45%), nelabvēlīgu nodokļu politiku attiecībā uz nemateriālo īpašumu (LV - 30%; ES - 33%), kā arī ierobežotu publisko finansiālo atbalstu (dotācijas, aizdevumi un atbalsts jauna personāla atlasei) nemateriālajam īpašumam (LV - 28%; ES - 35%).

 

Nenoliedzami, ka pirms jebkādu investīciju veikšanas tiek izvērtēta gan nepieciešamība ieguldīt, gan arī tas, cik ilgā laika periodā varēs sagaidīt rezultātus no šīm investīcijām. Analizējot dažādas investīcijas nemateriālajā īpašumā pēc to atdeves laika, redzams, ka Latvijas uzņēmumu pārstāvji atdevi no viņu veiktajām investīcijām plāno gūt jau samērā īsā laika periodā. Praktiski no visām pētījumā analizētajām aktivitātēm lielākā daļa uzņēmēju atdevi no veiktajiem ieguldījumiem plāno gūt vismaz 5 gadu laika periodā.

 

 

Kā investīcijas, kam atdeve ir jāsniedz jau salīdzinoši īsā laika periodā, iezīmējas apmācības, kur 63% Latvijas uzņēmēju plāno gūt atdevi jau 2 gadu laikā. Tāpat apmēram puse Latvijas uzņēmumu plāno gūt 2 gadu laikā atdevi no saviem ieguldījumiem organizācijas vai uzņēmējdarbības procesa uzlabojumos (47%) un produktu un pakalpojumu dizainā (47%). Savukārt salīdzinoši kā ilgtermiņa investīcija uzņēmēju skatījumā ir uzņēmuma reputācija un zīmolvedība, no kuras 15% uzņēmumu atdevi plāno sagaidīt vairāk nekā 6 gadu laikā.

 

Kopumā šī pētījuma rezultāti parāda, ka Latvijas uzņēmumu pārstāvjiem rūp ne tikai uzņēmuma finansiālie rādītāji, bet ir svarīga uzņēmuma reputācija, zīmolu sniegums, uzņēmējdarbības procesa uzlabojumi un citi uzņēmuma nemateriālie īpašumi.

 

To, ka Latvijas uzņēmumu pārstāvji, izmantojot ārējo pakalpojumu sniedzējus, investē līdzekļus pētniecībā un attīstībā, esam novērojuši arī mēs TNS Latvijā. Pēdējo gadu laikā īpaši pieaudzis to klientu skaits, kuri izvēlas mērīt uzņēmuma reputāciju, zīmolu veiktspēju, kā arī dažādus darbinieku pētījumus (Mystery Shopper, darbinieku piesaistība, iekšējo procesu kvalitātes novērtējumi u.c.).

 

Sazinieties ar mums, lai saņemtu savu individuālo piedāvājumu Jūsu uzņēmuma aktuālo jautājumu izpētei!

 

Par pētījumu

Eiropas Komisija sadarbībā ar TNS Opinion & Social aptauju veica no 2013.gada 22.janvārim līdz 19.februārim, telefoniski aptaujājot 8 715 Eiropas Savienības uzņēmumus 27 dalībvalstīs un uzņēmumus 9 citās valstīs. Latvijā aptauju veica pētījumu aģentūra TNS, telefoniski aptaujājot 200 Latvijas uzņēmumu pārstāvjus.

 

Dace Goško

Klientu vadītāja
Sabiedrības uzvedības pētījumu eksperte
t 67 096 300
e dace.gosko@tns.lv


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības