Īsumā par visu


TNS pasaulē
5 jautājumi ekspertam
Pētījumu atdzimšana


Mārketinga pētījumi
Efektīva kampaņa
Klientu apkalpošana
Ieguldījumi attīstībā


Personāla pētījumi
Personālvadības funkcijas


Mediju pētījumi
Reklāmdevēju aktivitāte
Kolektīvā iepirkšanās


Sociālie pētījumi
Elektroinstalācijas iegāde
Īstermiņa kredītņēmēji
Sporta līdzjutēji


Tehnoloģijas & risinājumi


Arhīvs


www.tns.lv


Personālvadības funkcijas pašreizējos darba tirgus apstākļos

 

15.10.2013. Situācija darba tirgū kopumā sāk uzlaboties – pieaug nodarbinātība, un samazinās bezdarbs.  Šai kontekstā ir interesanti noskaidrot:

■ kādas Latvijas uzņēmumos ir biežāk veiktās personālvadības funkcijas un kādas tiek atzītas par visbūtiskākajām funkcijām?
■ kādas funkcijas uzņēmumos veic paši uzņēmuma vadītāji un kādas citi darbinieki?
■ vai pašlaik lielāka uzmanība tiek pievērsta ikdienas lietvedībai vai stratēģiskajai plānošanai?

 

Kā norāda jomas eksperti, ja uzņēmuma vadītājam nerūp personālvadības funkcijas ārpus lietvedības, ir grūti sasniegt uzstādītos biznesa mērķus. Tomēr labs personāla vadītājs var mainīt uzņēmuma vadītāja domas, parādot sava snieguma pievienoto vērtību. Vērojama tendence, ka uzņēmumu vadītāji aizvien vairāk izprot personālvadības lomu un ietekmi biznesā, ko zināmā mērā apstiprina arī fakts, ka pēdējo divu gadu laikā ir pieaudzis to uzņēmumu skaits, kuros ir personāla vadītājs vai personāla speciālists (2011. gadā tie bija 22%, savukārt 2013. gadā - jau 35%). Vienlaikus samazinās tādu uzņēmumu skaits, kuros personālvadības funkcijas veic pats vadītājs vai kāds cits darbinieks.

 

Uzņēmumos biežāk veiktās personālvadības funkcijas

 

TNS šā gada martā veiktais pētījums uzņēmumu vadītāju vidū liecina, ka salīdzinoši visbiežāk uzņēmumos tiek veiktas personālvadības funkcijas, kas saistītas ar rūpēm par darba aizsardzību, darba vidi uzņēmumā (84%), ko nosaka arī likumdošana.

 

Interesanti, ka Latvijas uzņēmumos vienlīdz bieži tiek veiktas funkcijas, kas saistītas ar personāla administrēšanu un lietvedību (78%) un darbinieku motivēšanu, lojalitātes un pozitīvas attieksmes pret darbu veicināšanu (78%). Nākamās biežāk veiktās personālvadības funkcijas uzņēmumos ir ar atalgojumu saistītu jautājumu risināšana (73%) un drošības, stabilitātes sajūtas radīšanu darbiniekos (72%).

 

Nedaudz mazāk kā 2/3 uzņēmumu tiek veikta konfliktsituāciju risināšana (65%), atbalsta sniegšana darbiniekiem personīgu problēmu risināšanā (65%), personāla novērtēšana, attīstība un apmācības (59%), kā arī darbinieku atlase un rekrutācija (57%). Raksturīgi, ka atbalsta sniegšanu darbiniekiem personīgu problēmu risināšanā kā būtisku personālvadības funkciju biežāk kā vidēji ir norādījuši tie vadītāji, kuru uzņēmumos strādā 3-4 darbinieki, kā arī laukos lokalizēto uzņēmumu vadītāji, kamēr ar dažādu konfliktsituāciju risināšanu salīdzinoši biežāk nodarbojas tieši lielākos uzņēmumos (20 un vairāk darbinieku), kā arī uzņēmumos, kuros apgrozījums gadā ir virs 2 milj. latu. Savukārt darbinieku atlase, rekrutācija caurmērā biežāk tiek veikta uzņēmumos ar darbinieku skaitu virs 10, uzņēmumos, kas darbojas iepriekš eksistējuša uzņēmuma reorganizācijas rezultātā, uzņēmumos ar ārvalstu īpašumtiesībām, kā arī pakalpojumu nozarē.

 

Salīdzinot ar pirms diviem gadiem veikto pētījumu, uzņēmumu vadītāji šogad retāk ir nosaukuši ar atalgojumu saistītu jautājumu risināšanu (73% pret 88%) un sekmīgas informācijas nodrošināšanu starp vadītājiem un darbiniekiem (69% pret 88%) kā personālvadības funkcijas, kuras tiek veiktas viņu uzņēmumā. Visticamāk, uzlabojoties ekonomiskajai situācijai un stabilizējoties darba tirgum, uzņēmumu vadītājiem šo funkciju aktualitāte ir mazinājusies.  Vienlaikus jāatceras, ka jebkurā situācijā ir būtiski atrast laiku iekšējai komunikācijai un informācijas apmaiņai. Nedrīkstētu par zemu novērtēt šīs funkcijas nozīmi, jo tas var atsaukties uz personāla apmierinātību, lojalitāti un piesaistību.

 

Būtiskākās personālvadības funkcijas

 

Interesanti, ka tāpat kā pirms diviem gadiem veiktajā pētījumā, par visbūtiskākajām personālvadības funkcijām uzņēmumu vadītāji ir atzinuši darbinieku motivēšanu un lojalitātes veicināšanu (41%), rūpes par darba aizsardzību, darba vidi uzņēmumā (37%), kā arī drošības, stabilitātes sajūtas radīšanu darbiniekos (33%).  Tālāk būtiskuma ziņā seko ar atalgojumu saistītu jautājumu risināšana (29%) un sekmīgas informācijas nodrošināšana starp vadītāju un darbiniekiem (29%).

 

Salīdzinoši par mazāk būtiskām funkcijām pašlaik uzņēmumos tiek atzīstas konfliktsituāciju risināšana, personāla novērtēšana, attīstība un apmācības, kā arī darbinieku atlase un rekrutācija. Tās par visbūtiskākajām funkcijām pašreizējos apstākļos ir nosaukuši aptuveni 1/10 aptaujāto uzņēmuma vadītāju.

 

Jāuzsver, ka drošības, stabilitātes sajūtas radīšana darbiniekos kā pati būtiskākā personālvadības funkcija tika minēta ekonomiskās lejupslīdes laikā (2009. gada pētījumā), tomēr tā joprojām atrodas visbūtiskāko funkciju topa trijniekā. Salīdzinot ar pirms diviem gadiem veiktā pētījuma rezultātiem, šogad retāk tiek minēta personāla novērtēšana, attīstība un apmācības kā viena no visbūtiskākajām personālvadības funkcijām.

 

 

Uzņēmuma vadītāja un citu speciālistu (grāmatvedis, sekretāre, biroja vadītājs) veiktās personālvadības funkcijas

 

Pētījuma dati liecina, ka uzņēmumos, kuros nav personāla vadītāja, personālvadības funkcijas visbiežāk veic paši uzņēmumu vadītāji. Šo uzņēmumu vadītājiem tika uzdots jautājums, kādas tieši personālvadības funkcijas veic viņi paši un kādas – citi darbinieki, piemēram, grāmatvedis, sekretāre, biroja vadītājs.

 

Vadītāji salīdzinoši biežāk kā citi atbildīgie darbinieki nodarbojas ar vispārējas darba organizācijas un plānošanas jautājumiem (78% pret 40%), personāla attīstību un apmācību (62% pret 37%), kā arī personāla atlasi un rekrutāciju (60% pret 33%). Likumsakarīgi, ka uzņēmumu vadītāji biežāk kā citi darbinieki nodarbojas ar darbinieku pieņemšanu darbā (86%) un atlaišanu no darba (82%). Citu funkciju veikšanā neiezīmējas statistiski nozīmīgas atšķirības starp uzņēmumu vadītājiem un citiem darbiniekiem.

 

 

Par pētījumu

Pētījumu aģentūra TNS 2013. gada martā uzņēmumu vadītāju un īpašnieku vidū veica aptauju par dažādiem personālvadības jautājumiem. Šo pētījumu TNS veic regulāri kopš 2009. gada, nodrošinot datu salīdzināšanas iespējas dinamikā. Iepriekš pētījums tika veikts 2009. un 2011. gadā. Uzņēmumu vadītāju aptauja tika veikta telefoninterviju veidā. Kopumā tika aptaujāti 500 uzņēmumu vidējā un augstākā līmeņa vadītāji.

 

Signe Kaņējeva

TNS lielo klientu direktore
Personāla pētījumu eksperte
t 67 096 300
e signe.kanejeva@tns.lv


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības