Īsumā par visu


TNS pasaulē
5 jautājumi ekspertam
Pētījumu atdzimšana


Mārketinga pētījumi
Efektīva kampaņa
Klientu apkalpošana
Ieguldījumi attīstībā


Personāla pētījumi
Personālvadības funkcijas


Mediju pētījumi
Reklāmdevēju aktivitāte
Kolektīvā iepirkšanās


Sociālie pētījumi
Elektroinstalācijas iegāde
Īstermiņa kredītņēmēji
Sporta līdzjutēji


Tehnoloģijas & risinājumi


Arhīvs


www.tns.lv


Aleksandra Galahina: radīt pievienoto vērtību – tas ir izaicinoši un aizraujoši!

 

15.10.2013. Aleksandra ir cilvēks, kas spēj atklāt to, kas slēpjas aiz cipariem, izprast, meklēt cēloņsakarības un ar aizrautību analizēt kvantitatīvos pētījumu datus. Iniciatīva, mērķtiecīgs darbs un talants raksturo Aleksandru. Tāpēc šoreiz iepazīsim tuvāk un "piecus jautājumus ekspertam" uzdosim tieši Aleksandrai Galahinai, TNS analītiķu vadītājai Latvijā.

 

Laura Vendele: Ko pētījumu kompānijā dara analītiskā nodaļa? Kādi ir Tavi galvenie darba uzdevumi?

Aleksandra Galahina: Tā ir nodaļa, kurā tiek apstrādāti visu kvantitatīvo pētījumu dati. Kopumā pētījuma veikšana ir visai komplicēts process – sākot ar anketas izveidi un programmēšanu, tad lauka darba norisi un noslēgumā ar datu apstrādi un analīzi. Analītiķi ir tie, kuri iesaistās pētījuma procesa noslēdzošajā fāzē. Kad dati ir savākti, sākas aizraujošs darbs pie ciparu masīva pārveidošanas uz klientam daudz draudzīgāko rezultātu atspoguļošanu. Analītiķi pārbauda pētījuma datus, veic statistiskas analīzes, atspoguļo datus tabulās un grafikos, kā arī sniedz savu ieguldījumu datu interpretācijā. Tā kā mūsu klienti ir ļoti atšķirīgi, ar dažādām vajadzībām un iespējām, tad arī analītiķiem jāpielāgojas katra projekta uzdevumiem. Pavisam droši var teikt, ka nav divu vienādu pētījumu.

 

Kas Tevi visvairāk iedvesmo un aizrauj Tavā darbā?

Visvairāk es esmu gandarīta, kad redzu, ka mūsu darbs palīdz mūsu klientiem attīstīties, mainīties un augt. Vienmēr ir patīkami novērot, ka uzņēmumi savā praktiskajā darbā izmanto pētījumu rezultātus un secinājums – vai tā ir kāda jauna, veiksmīga reklāma, vai inovatīva produktu vai pakalpojumu virzīšana tirgū, vai arī kompānijas tēla un reputācijas uzlabošana. Vēl man patīk, ka līdz ar mūsu klientu attīstību, nepārtraukti attīstāmies arī mēs paši, mācāmies jaunas lietas, iedziļināmies katrā tematā, paplašinām savu ekspertīzi.

 

Kādi ir lielākie izaicinājumi Tavā darbā?

Vienmēr ir izaicinājums - atrast katram klientam gan piemērotāko risinājumu, gan jaunu un „svaigu” pieeju pētījuma problemātikai, gan arī paskatīties uz jau ierastajām problēmām no cita skatpunkta. Radīt pievienoto vērtību katram pētījumam, kaut ko vairāk par cipariem – tas ir izaicinoši un aizraujoši!

 

Kāds, Tavuprāt, ir ideāls analītiķis?

Pētījumu nozarē tas ir cilvēks ar plašu redzesloku. Tā kā mūsu klienti pārstāv dažādas nozares un ir atšķirīgās tirgus situācijās, kā arī sagaida no mums atšķirīgus savu vajadzību risinājumus, tad katram pētījuma procesā iesaistītajam darbiniekam ir jākoncentrējas uz konkrēto klientu. Nedrīkst skatīties uz visiem pētījumiem vienādi. Protams, labs analītiķis ir speciālists sava jomā, statistiķis, ar konstruktīvu un sakārtotu domāšanu. Analītiķa primārais darbs – rast atbildes uz klienta interesējošiem jautājumiem ar kvantitatīvās informācijas palīdzību. Tomēr pētījums – tas nav tikai cipari, tā ir arī iedziļināšanās problemātikā jebkurā līmenī, klienta nozares izjūta.

Nav ideāla analītiķa, kā arī nav ideālo cilvēku. Ir ļoti labi speciālisti, tādi arī strādā mūsu nodaļā.

 

Kāds būtu Tavs novēlējums uzņēmumiem, kas izmanto pētījumus?

Es novēlētu uzņēmumiem noteikti ņemt vēra pētījuma rezultātus, izstrādājot nākotnes plānus, attīstot savus produktus un uzlabojot uzņēmuma darba vidi. TNS prakse liecina, ka pētījumu atklājumi var sniegt nozīmīgu atbalstu uzņēmuma biznesa mērķu sasniegšanā, jaunu produktu attīstībā vai citos aktuālos jautājumos. Manuprāt, Vinvuda Rīda (Winwood Reade) teiciens labi raksturo pētījumu būtību: „While the individual man is an insoluble puzzle, in the aggregate he becomes a mathematical certainty. You can, for example, never foretell what any one man will do, but you can say with precision what an average number will be up to. Individuals vary, but percentages remain constant". Es ieteiktu uzņēmumiem vienmēr raudzīties uz situācijām arī individuālā līmenī. Domāt par saviem klientiem kopumā un par katru atsevišķi, rūpēties par visiem saviem darbiniekiem un par katru atsevišķi, skatīties uz pētījuma rezultātiem plaši, iedziļinātos katrā ciparā atsevišķi. Tad noteikti panākumi neizpaliks!

 

Ar Aleksandru sarunājās Laura Vendele, TNS mārketinga vadītāja Latvijā.


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības