Īsumā par visu


TNS pasaulē
5 jautājumi ekspertam


Mārketinga pētījumi
Uzmanības piesaiste
Klientu apkalpošana


Personāla pētījumi
Darbinieku piesaistība
Darba & ģimenes dzīve


Mediju pētījumi
Planšetdatoru lietošana
Reklāmu laiki
Medija attīstība


Sociālie pētījumi
Līdzdalības demokrātija


Tehnoloģijas & risinājumi
Sociālo tīklu monitorings
Slepeno tikšanās


Arhīvs


www.tns.lv


Elastīgs darba laiks - izplatītākā darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespēja

 

11.06.2013. Ņemot vērā, ka cilvēks darbā pavada trešo daļu savas dzīves, ļoti nozīmīga loma viņa labsajūtas un darba produktivitātes nodrošināšanā ir darba videi. Lai noskaidrotu, kā Latvijas uzņēmumos tiek nodrošināti ģimenei draudzīgie aspekti, TNS veica pētījumu, kura ietvaros aptaujāja ekonomiski aktīvos iedzīvotājus, kuri strādā algotu darbu, par ģimenes un darba dzīves saskaņošanas iespējām viņu darba vietās.

 

Teju puse jeb 48% Latvijas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju, kuri šobrīd atrodas darba tiesiskajās attiecībās, uzskata, ka viņu darbavietā tiek nodrošinātas darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespējas – elastīgs darba laiks, attālināta darba iespējas. Tomēr šajā aspektā vēl ir vieta izaugsmei, jo 43% iedzīvotāju atzīst, ka viņu darba vietās nav iespējas saskaņot darba un privāto dzīvi.

 

 

Gandrīz katrs otrais pētījuma dalībnieks (48%) atzīst, ka viņa darbavietā tiek īstenota ģimenei draudzīga uzņēmējdarbības prakse. Starp ģimenes dzīves saskaņošanas iespējām, ko viņiem nodrošina darba devējs, respondenti visbiežāk min elastīgu darba laiku (78%), brīvas svētku dienas (65%) un attālināta darba iespējas (25%). Bet 8% strādājošo, kuriem darbadevējs nodrošina darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespējas, norāda, ka viņu darbavietās tiek nodrošinātas arī darbinieku bērnu pieskatīšanas iespējas.

 

Salīdzinoši augsts ir arī to  respondentu skaits (43%), kuri norāda, ka viņu darba devēji darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespējas nenodrošina. Atlikušie 9% nav pārliecināti par to, vai viņu darbavietā ir nodrošinātas šādas iespējas.

 

 

Plašāki pētījumi par darbinieku piesaistību Latvijā, t.i., ne tikai darbinieku apmierinātību, bet arī viņu līdzdalību uzņēmuma darbā, lojalitāti un motivāciju, atklāj, ka esošās iespējas saglabāt līdzsvaru starp darba un personīgo dzīvi tiek vērtētas kā vidējas. Kaut arī lielāka ietekme uz darbinieku piesaistību Latvijā ir aspektiem, kas saistīti ar atalgojumu, karjeru un profesionālo apmācību, uzņēmumi nedrīkst aizmirst arī par darba un personīgās dzīves līdzsvaru. Šis aspekts ir nozīmīgs strādājošajiem kopumā, turklāt nākotnē tam varētu būt daudz lielāka loma darbinieku piesaistībā.

 

Par aptauju

Aptauja veikta laikā no 2013. gada 23. līdz 25.aprīlim, aptaujājot ar interneta starpniecību 543 ekonomiski aktīvos Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 55 gadiem, kuri strādā algotu darbu. Pētījuma dati ir reprezentatīvi minētajam iedzīvotāju kopumam. Izlases kopa ir veidota, balstoties uz gadījuma izlasi un izslēdzot pašpieteikšanos. Interneta pētījumu organizēšanā TNS stingri ievēro ESOMAR rekomendācijas interneta aptauju izlašu veidošanā un veikšanā.

 

Laura Vendele

Mārketinga vadītāja
t 67 096 300
e laura.vendele@tns.lv


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības