Īsumā par visu


TNS pasaulē
5 jautājumi ekspertam


Mārketinga pētījumi
Uzmanības piesaiste
Klientu apkalpošana


Personāla pētījumi
Darbinieku piesaistība
Darba & ģimenes dzīve


Mediju pētījumi
Planšetdatoru lietošana
Reklāmu laiki
Medija attīstība


Sociālie pētījumi
Līdzdalības demokrātija


Tehnoloģijas & risinājumi
Sociālo tīklu monitorings
Slepeno tikšanās


Arhīvs


www.tns.lv


Vai pētījumi var palīdzēt attīstīt mediju biznesu?

 

11.06.2013. Diezgan bieži par mediju tirgu Latvijā izskan frāze, ka Latvijā mediju tirgus ir pārsātināts un sadrumstalots. Vai ir iespējas attīstīt mediju un piesaistīt lielāku auditoriju šādos tirgus apstākļos? Jā, iespējas noteikti ir!

 

Kustība mediju tirgū notiek. Tiek izdoti gan jauni drukātie preses izdevumi, gan tirgū ienāk jaunas radiostacijas un maina zīmolu esošās, kā arī notiek izmaiņas Latvijā raidošajos TV kanālos, nemaz nerunājot par interneta medijiem. Ir mediji, kuri neiztur konkurenci un visbiežāk finansiālu iemeslu dēļ ir beiguši pastāvēt. Reklāmas tirgus ir mazs, un, lai arī cik cēli mērķi būtu medijam, visbiežāk tas tomēr grib gūt ienākumus no reklāmas. Nenoliedzami liela nozīme ir sasniegtās auditorijas kvantitātei, un tai var sekot līdzi TNS veiktajos regulārajos mediju pētījumos par drukāto mediju, radio, televīzijas un interneta auditorijām.

 

Neaizmirsīsim, ka karalis ir nevis medijs, bet Latvijas iedzīvotājs (mēs katrs) ar savām vajadzībām un motivāciju, kāpēc patērēt vai nepatērēt vienu vai citu mediju. Specializētie mediju pētījumi ir tie, kas palīdz saprast to, kāds ir Latvijas iedzīvotājs kā mediju patērētājs. Kādas ir viņa apzinātās un arī emocionālā līmenī apslēptās vajadzības, cik piesaistīts, viņš ir viena vai cita medija zīmolam. Pētījumi var iedot virzienu, kurā iet un ko darīt, lai attīstītos atbilstoši izvirzītajiem mērķiem.

 

Jautājumi, kurus mediji visbiežāk risina ar specializēto pētījumu palīdzību

 

■ Kā medija zīmolu uztver mērķauditorija, cik daudz zina, lieto zīmolu, kāda ir attieksme pret zīmolu? Cik daudz ir piesaistīto lietotāju zīmolam, kādas ir iespējas piesaistīt cita medija lietotājus konkrētam medija zīmolam?

■ Vai saturs, ko piedāvā medijs, atbilst mērķauditorijas vajadzībām? Kādas stiprās un vājās puses ir produkta saturā? Kā uzlabot satura kvalitāti?

■ Kā pozicionēt zīmolu un veidot komunikācijas stratēģiju atbilstoši medija patērētāja emocionālajām vajadzībām?

■ Vai izveidotais reklāmas (medija reklāma) materiāls uzrunās vajadzīgo mērķauditoriju?

 

Ir vēl daudz citu jautājumu, uz kuriem mēs varam jums palīdzēt rast atbildes! Jums ir tikai jāpajautā, par pārējo (piemērotākajām pētījumu metodēm, anketas izveidi, u.c. jautājumiem) parūpēsies TNS vadošie pētījumu eksperti.

 

Pārdomāts ieguldījums pētījumā var aiztaupīt zaudējumus, kas var rasties no nepārdomātām investīcijām Jūsu biznesā.

 

Elīna Krūze

Mediju pētījumu vecākā klientu vadītāja
Mediju pētījumu eksperte
t 67 096 300
e elina.kruze@tns.lv


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības