Īsumā par visu


TNS pasaulē
5 jautājumi ekspertam


Mārketinga pētījumi
Uzmanības piesaiste
Klientu apkalpošana


Personāla pētījumi
Darbinieku piesaistība
Darba & ģimenes dzīve


Mediju pētījumi
Planšetdatoru lietošana
Reklāmu laiki
Medija attīstība


Sociālie pētījumi
Līdzdalības demokrātija


Tehnoloģijas & risinājumi
Sociālo tīklu monitorings
Slepeno tikšanās


Arhīvs


www.tns.lv


Interneta un sociālo tīklu monitorings

 

11.06.2013. Internets ir unikāla vide, kurā rezonē sabiedrībā aktuāli jautājumi. Pateicoties mūsdienu saziņas līdzekļiem, ir iespējams piekļūt visdažādāko tēmu sabiedriskajiem diskursiem, izmantojot sociālos portālus (Twitter, Facebook), ziņu portālus (Delfi, Apollo un Tvnet) un dažādus blogus, forumus.

 

Šo informācijas avotu monitorings ir iespēja piekļūt diskusijām par jauniem produktiem, viedokļiem un iespaidiem par reklāmas kampaņām, kā arī baumām par jautājumiem saistītiem ar uzņēmumiem. Ar speciālu programmu palīdzību var analizēt un sekot līdzi patērētāju rakstītajiem komentāriem visos šajos medijos.

 

Turklāt akcents ir nevis uz žurnālistu un ekspertu viedokļiem, bet uz pašu patērētāju radīto saturu, caur komentāriem un tvītiem, kuros cilvēki apspriež viņiem pašiem svarīgus jautājumus.  Tādējādi iespējams identificēt tās tēmas, kas ir TIK aktuālas, ka patērētāji tās apspriež sociālajos medijos un raksta par tiem portālos, vortālos un blogos. Par garlaicīgām un neaktuālām tēmām sociālajos medijos neraksta (protams, ir izņēmumi) atšķirībā no citiem informācijas avotiem, kur cilvēki sastopas ar informāciju, kas viņiem var nelikties saistoša.

 

 

Kā uzņēmumiem var palīdzēt interneta un sociālo tīklu monitorings?

 

■ Ieskatam patērētāju izpratnē par dažādiem viņiem aktuāliem jautājumiem

■ Iedziļināties patērētāju uztverē, izprotot patērētāju valodu un svarīgus jautājumus patērētāju dzīvē

■ Zīmola un komunikācijas izvērtēšanai

■ Svarīgu jautājumu menedžmentam un tendenču izpētei

■ Zīmola aizsardzībai un reputācijas vadībai

■ Konkurentu izpētei

■ Jaunu produktu attīstīšanai un vadībai

■ Attiecību veidošanai ar patērētājiem

■ Darbadevēja reputācijas vadībai

■ Identificēt neapmierinātas patērētāju vajadzības

 

Pētījumi liecina, ka informācijas apmaiņa sociālajos medijos atstāj būtisku iespaidu uz uzņēmumu korporatīvo reputāciju. Lai sekotu līdzi izmaiņām interneta vidē, ir iespējama konsekventa ilgtermiņa monitorēšana vai arī tikai tad, kad ir plānotas kādas izmaiņas, uz kurām cilvēki varētu aktīvi reaģēt. Piemērām, kad kāds uzņēmums ir palaidis jaunu produktu, vai klīst baumas, vai arī ir noticis nepatīkams incidents, kas draud ietekmēt kompānijas reputāciju.

 

 

Tā ir iespēja uzņēmumiem saņemt ātru atgriezenisko saiti no sabiedrības puses par tā rīcību – reklāmas kampaņām, produktu piedāvājumu, kopējo darbību.

 

TNS Latvijā piedāvā kvantitatīvu analīzi – salīdzinot patērētāju aktivitāti dažādos sociālajos medijos, analizējot dažādās vecuma grupās, ienākumu līmeņiem, komentāru skaita un biežuma sadalījumiem. Tāpat arī ir iespējams veikt padziļinātāku kvalitatīvo analīzi, kodējot komentārus (kuri no izteikumiem ir ar pozitīvu vai negatīvu nokrāsu pret pašu uzņēmumu) un tālāk analizējot komentāru saturā saskatāmās likumsakarības.

 

Tādējādi uzņēmums var turēt roku uz sabiedriskā diskursa pulsa tā dabiskajā vidē, jo cilvēki var brīvi izteikties par savu viedokli. Šīs metodes pielietojums paver iespēju arī analizēt ne tikai savu, bet arī konkurentu darbību un būt proaktīvam, veidojot atgriezenisko saiti un reaģējot uz komentāriem, iesaistoties diskusijās, radot papildus interesi, dažkārt „apdzēšot uguni” vai kliedējot baumas, neskaidrības un pārpratumus. Daudziem uzņēmumiem tā ir bijusi iespēja identificēt būtiskus jautājumus, uz kuriem veiksmīgi reaģēt sabiedrisko attiecību daļai.

 

Ivars Ribkinskis

Klientu atbalsta vadītājs
t 67 096 300
e ivars.ribkinskis@tns.lv


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības