Īsumā par visu


TNS Latvijā
Vadības jaunumi


Mārketinga pētījumi
Būvnieku klienti
Zīmolu attīstība
Inovācijas izaugsmei
Neiromārketings


Personāla pētījumi
Pievilcīgie darba devēji
Darbinieku labklājība


Mediju pētījumi
Reklāmu reģistrs
Attieksme pret internetu
TV skatīšanās


Sociālie pētījumi
Brīvdienu plāni


Tehnoloģijas & risinājumi
Biznesa vides pētījumi
Pūļavota pētījumi
Pētījumu process


Arhīvs


www.tns.lv


Pūļavota pētījumi - kolektīvās gudrības izmantošana mārketinga jautājumu risināšanā

 

03.04.2013. Divas galvas ir labākas nekā viena? Bet ja nu tās būtu simts, pieci simti vai pat tūkstotis? Kopš 2006. gada pasaulē ir pazīstams jēdziens „pūļa gudrība” (crowd wisdom), kas apzīmē grupas kolektīvo spēju risināt reālas problēmsituācijas. Prakse liecina, ka lielas cilvēku grupas viedoklis par visdažādāko jomu jautājumiem var būt vērtīgāks par atsevišķu ekspertu vai ekspertu grupu viedokli.

 

Šīs atziņas tālāk tiek izmantotas pūļavota mārketinga pētījumos. Uzņēmums vai institūcija uzdevumu, ko parasti veica kāds uzņēmuma darbinieks vai eksperts, atvērtā aicinājumā piedāvā risināt plašākam cilvēku lokam. Uzdevums var būt jebkurš uzņēmumam svarīgs mārketinga jautājums, piemēram, reklāmas kampaņas vai jauna produkta izstrāde. McDonalds Vācijā izmantoja šādu pieeju, ļaujot cilvēkiem pašiem interneta lapā izstrādāt savu hamburgeru un pēc tam izveidot šim hamburgeram arī reklāmas video. Lieki piebilst, ka šī kampaņa guva vērienīgus panākumus.

 

Pētījumā piedalīties var tikt aicināti esošie klienti vai speciāli atlasītas mērķa grupas, piemēram, potenciālie klienti, kurus uzņēmums vēlas piesaistīt, un kuri nav atsaukušies līdz šim veidotajām mārketinga kampaņām. Tie var būt arī t.s. „radošie patērētāji” (creative consumers) – patērētāju grupa ar radošām spējām risināt uzņēmumam svarīgus mārketinga jautājumus. Respondentu līdzdalībai kā motivējošais faktors bieži tiek izmantots noteikts atalgojums labāko ideju autoriem, piemēram, nelielas naudas summas vai dāvanu kartes.

 

 

Pētījuma dalībniekiem tiek piedāvāta iespēja ieņemt aktīvu pozīciju, lai piedalītos, piemēram, tādas reklāmas veidošanā, kas atbilstu viņu pašu priekšstatiem un vēlmēm un tajā pašā laikā saskanētu ar pētījuma pasūtītāja interesēm. Respondenti iesaistās radošajā procesā, realizējot savas ieceres, vīzijas un skatījumu par konkrēto uzdevumu. Šāda pieeja ļauj uzņēmumiem par tiem pašiem līdzekļiem, kas tiek ieguldīti vienas reklāmas izstrādē, saņemt plašu ideju un risinājumu klāstu, no kuriem iespējams izvēlēties vispiemērotāko. Turklāt tā ir iespēja veidot atgriezenisko saiti ar pētījuma dalībniekiem un iegūt padziļinātu priekšstatu par patērētāju viedokli un skatījumu.

 

Respondentu sasniegšanai var izmantot interneta aptaujas vai TNS piedāvāto interneta tiešsaistes pētniecisko platformu - Ideastream, kas ļauj veidot tīklu respondentiem, lai piedalītos tiešsaistes diskusijās un forumos, strādājot pie uzdevuma. Ideju apmaiņu iespējams uzraudzīt ar moderatoru un administratoru palīdzību, kas arī var aktīvi līdzdarboties radošajā procesā, lai nodrošinātu atgriezenisko saiti un palīdzētu izskaidrot pētījuma mērķi un nepieciešamo informāciju.

 

 

Pētījuma dalībnieki tiek iepazīstināti ar kontekstuālu informāciju par uzdevumu, piemēram, reklāmas kampaņas mērķi, koncepciju, nosacījumiem, mērķauditoriju.

 

Tālāk dalībniekiem tiek piedāvāta iespēja piedalīties reālu uzdevumu risināšanā:

 

■ reklāmas koncepcijas formulēšanā;
■ reklāmas sižeta līnijas izstrādē;
■ saukļa izstrādē;
■ vizuālā noformējuma veidošanā.

 

Procesu ir iespējams veidot radoši un interaktīvi, pasniedzot kā aizraujošu spēli vai uzdevumu, lai motivētu un nenogurdinātu dalībniekus. Pats pētījuma dalībnieks redzēs gala rezultātu un gūs gandarījumu par piedalīšanos procesā un gala rezultāta tapšanā. Šādu pieeju ir izmantojuši tādi slaveni zīmoli, kā Google, McDonalds, L’Oreal, Ben and Jerry’s Ice Cream, YouTube, Toyota un citi. Šo zīmolu veidotās reklāmas un produkti, izmantojot šo metodi, ir guvuši lielus panākumus.

 

Kamēr šī metode ir jauna un vēl pagaidām Latvijas tirgū maz pazīstama, tā ir lieliska iespēja uzņēmumiem būt vieniem no pirmajiem, kas izmanto šo metodi, lai veicinātu savu konkurētspēju. Metode piedāvā iespēju būt tuvāk savam esošajam vai potenciālajam patērētājam, lai labāk izprastu viņu izvēles un domu gājienu.

 

Sadarbība ar TNS ļaus Jums atrast Jūsu uzņēmuma interesēm vispiemērotāko risinājumu pūļavota mārketinga pētījumu izmantošanai un nodrošinās Jums profesionālu pētījuma vadību.

 

Plašāku informāciju par šo metodoloģiju varat iegūt, sazinoties ar TNS!

 

Ivars Ribkinskis

Klientu atbalsta vadītājs
t 67 096 300
e ivars.ribkinskis@tns.lv


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības