Īsumā par visu


TNS Latvijā
Vadības jaunumi


Mārketinga pētījumi
Būvnieku klienti
Zīmolu attīstība
Inovācijas izaugsmei
Neiromārketings


Personāla pētījumi
Pievilcīgie darba devēji
Darbinieku labklājība


Mediju pētījumi
Reklāmu reģistrs
Attieksme pret internetu
TV skatīšanās


Sociālie pētījumi
Brīvdienu plāni


Tehnoloģijas & risinājumi
Biznesa vides pētījumi
Pūļavota pētījumi
Pētījumu process


Arhīvs


www.tns.lv


Darbinieku labklājība Latvijā

 

03.04.2013. Kā darbinieki mēs visi vēlamies, lai darbavieta ir droša, iespējas ir vienlīdzīgas, un darba devēja attieksme ir objektīva. Teicamai pašsajūtai darbā ne mazāk svarīgi var būt arī tādi ikdienas apstākļi, kā ērts krēsls vai laba ventilācija.

 

Darba devējs nodrošina darbiniekiem materiālos resursus, lai varētu veiksmīgi strādāt, un ir viegli novērtēt, vai šie nosacījumi izpildās vai nē. Tomēr kā ir ar darba procesa nemateriālo daļu, piemēram, savstarpējām attiecībām ar kolēģēm vai vadītāju? Kāda situācija ir šajā darbinieku labklājības jomā Latvijā?

 

Pētījumu kompānija TNS 2013. gada februārī veica nodarbināto iedzīvotāju aptauju, lai gūtu ieskatu darbinieku labklājības situācijā Latvijā. Pētījumā tika noskaidrots nodarbināto vērtējums, vai, viņuprāt, uzņēmumā, kurā tie strādā, tiek realizēti dažādi ar darbinieku labklājību saistīti aspekti. Konkrētie pētījumā iekļautie aspekti tika izvēlēti sadarbībā ar Latvijas Organizāciju psihologu biedrību (LOPB).

 

 

Pētījuma rezultāti atklāj, ka nodarbināto labklājības jomā vērojamas viedokļa atšķirības dažāda lieluma uzņēmumu darbinieku vidū.

 

4/5 jeb 81% nodarbināto var saņemt atvaļinājumu likumā noteiktajā apjomā. Šajā aspektā pozitīvi izceļas lielie uzņēmumi, t.i. ar vairāk nekā 250 darbiniekiem, kuros strādājošie biežāk nekā caurmērā var dabūt atvaļinājumu likumā noteiktajā apjomā.

 

Tomēr lielajiem uzņēmumiem biežāk raksturīgas darbinieku labklājības problēmas, kas saistītas ar mikroklimatu uzņēmumā. Lielo uzņēmumu darbinieki biežāk norāda, ka regulāri saskaras ar negodīgu, nicinošu attieksmi no vadītāju puses (29%), savukārt no mazajiem uzņēmumiem (1-9 nodarbinātie) to norāda tikai katrs desmitais (10%), kas ir retāk nekā caurmērā (19%).

 

Vairākums strādājošo (83%) savā pašreizējā darbavietā nesaskaras ar negodīgu, nicinošu attieksmi no kolēģu puses. Interesanti, ka darbinieki 40 līdz 55 gadu vecumā retāk izjūt negodīgu un nicinošu attieksmi no kolēģu puses, kas varētu būt saistīts ar lielāku profesionālo un cilvēcisko attiecību pieredzi.

 

Uzņēmumiem, jo īpaši tādiem, kuros strādā vairāk nekā 250 darbinieki, būtu jāpiedomā, kā mazināt nevajadzīgu stresu darbavietā. Gandrīz puse (45%) nodarbināto uzskata, ka viņu darba devējs nav darījis visu nepieciešamo, lai risinātu šo problēmu. Tieši mazie uzņēmumi (līdz 10 darbiniekiem) vairāk risina stresa jautājumus darbavietā – 56% mazo uzņēmumu darbinieku atzīst, ka viņu darba devējs ir darījis visu nepieciešamo, lai novērstu nevajadzīgu stresu. Šādam apgalvojumam piekrīt tikai 34% lielo uzņēmumu darbinieki.

 

Darbinieku labklājības aspektu pētījums atklāj, ka uzņēmumiem vēl ir daudz veicamu uzdevumu strādājošo labklājības celšanā. Turklāt uzlabojumi būs iespējami, ja darba devēji spēs uzņemties atbildību un risinās problēmjautājumus, iesaistot darbiniekus un ņemot vērā viņu ieteikumus.

 

Par pētījumu

Pētījumu aģentūra TNS 2013. gada februārī veica labklājības aspektu novērtējuma pētījumu, visā Latvijā aptaujājot 493 strādājošos vecumā no 18 līdz 55 gadiem. Pētījuma rezultāti ir reprezentatīvi Latvijas nodarbināto iedzīvotāju mērķa grupai.

 

Tā kā pētījumā tika iekļauti sensitīvi jautājumi, lai respondentus iedrošinātu atklātāk paust savu viedokli, pētījums tika organizēts interneta aptaujas formā. Izlases kopa ir veidota balstoties uz gadījuma izlasi, izslēdzot pašpieteikšanos. Interneta pētījumu organizēšanā TNS stingri ievēro ESOMAR rekomendācijas interneta aptauju izlašu veidošanā un veikšanā.

 

Nataļja Kovaļova

Klientu atbalsta vadītāja
Sabiedrības uzvedības pētījumu eksperte
t 67 096 300
e natalja.kovalova@tns.lv


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības