Īsumā par visu


TNS Latvijā
Vadības jaunumi


Mārketinga pētījumi
Būvnieku klienti
Zīmolu attīstība
Inovācijas izaugsmei
Neiromārketings


Personāla pētījumi
Pievilcīgie darba devēji
Darbinieku labklājība


Mediju pētījumi
Reklāmu reģistrs
Attieksme pret internetu
TV skatīšanās


Sociālie pētījumi
Brīvdienu plāni


Tehnoloģijas & risinājumi
Biznesa vides pētījumi
Pūļavota pētījumi
Pētījumu process


Arhīvs


www.tns.lv


Kuri Latvijas uzņēmumi ir pievilcīgākie darba devēji?

 

03.04.2013. Saskaņā ar Centrālās Statistikas pārvaldes datiem, darba tirgū zemākais punkts bija tieši pirms trīs gadiem, kad nodarbināto iedzīvotāju skaits samazinājās līdz 916 tūkstošiem, un bezdarba līmenis sasniedza 20,5%. Kopš 2010.gada pavasara notiek pakāpeniska darba tirgus atlabšana, un 2012. gada 4. ceturksnī darba meklētāju īpatsvars bija jau tika 13,8% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem, kas ir viens no zemākajiem rādītājiem kopš 2008. gada beigām. Darba piedāvājumu portālos palielinās darba sludinājumu skaits, un darba devējiem arvien vairāk ir jādomā, kā piesaistīt jaunus darba ņēmējus un noturēt esošos darbiniekus. Potenciālie darba ņēmēji, izdarot savu izvēli par labu tam vai citam darba devējam,  salīdzina uzņēmumus, tāpēc šādā darba tirgus situācijā par ļoti būtisku izvēles kritēriju kļūst pievilcīgs darba devēja tēls.

 

Pētījumu kompānija TNS jau vairākus gadus veic Pievilcīgāko darba devēju tēla pētījumu, kā ietvaros noskaidro atbildes uz darba devējiem būtiskiem jautājumiem - kādas ir potenciālo darba ņēmēju gaidas attiecībā uz darba devējiem? kāds ir vēlamās algas apjoms konkrētās nozarēs? kādi ir būtiskākie darba devēja izvēles kritēriji? kuros Latvijas uzņēmumos darba ņēmēji strādātu vislabāk? Turklāt pētījumā tiek noskaidrotas ne tikai strādājošo, bet arī topošo speciālistu - studentu domas:

 

 

Pētījuma rezultāti atklāj, ka algotu darbu strādājošo vidū vienlīdz pievilcīgs ir gan valsts, gan privātais sektors, kamēr topošie speciālisti – studenti priekšroku dod privātajam sektoram. Vairums strādājošo, domājot par nākamo gadu, neapsver iespēju mainīt savu pašreizējo darbu, kas sasaucas ar viņu vēlmi pēc drošības un stabilitātes. Dati liecina, ka vairāk kā puse studentu paralēli studijām strādā. No tiem aptuveni puse ir atraduši darbu savā specialitātē.

 

Līdzīgi kā 2011. gada pētījumā gan strādājošo, gan studentu vidū starp pievilcīgākajām nozarēm ir transports un uzglabāšana. Strādājošo mērķauditorijā starp pievilcīgākajām nozarēm ir arī apstrādes rūpniecība, elektroenerģijas, gāzes, siltuma un ūdens apgāde, kā arī mežsaimniecība un mežizstrāde, kamēr studentu vidū populāras nozares ir arī finanses un apdrošināšana, kā arī apstrādes rūpniecība.

 

Gan strādājošo, gan studentu vidū svarīgi un pievilcīgus darba devējus raksturojoši kritēriji ir drošs un stabils darbs, uzņēmuma panākumi savā jomā, kā arī uzņēmuma darbība nozarē, kas attīstās. Raksturīgi, ka papildus šiem kritērijiem, strādājošiem svarīga ir arī laba uzņēmuma reputācija un tas, ka uzņēmums ir sociāli atbildīgs, kamēr studentiem būtiskas šķiet labas karjeras iespējas un pievilcīga papildus ieguvumu sistēma.

 

Pētījuma ietvaros tika noskaidroti pievilcīgākie darba devēji Latvijā, t.i., tie uzņēmumi, kuros potenciālie darba ņēmēji strādātu vislabprātāk. Aptaujā tika iekļauti Top50 lielākie uzņēmumi pēc darbinieku skaita un apgrozījuma no dažādām nozarēm, kā arī tie uzņēmumi, kurus spontāni nosauca paši pētījuma dalībnieki kā pievilcīgākos darba devējus. Uzņēmumi, kuri atzīti kā pievilcīgākie, ir spējuši Latvijas „darba tirgu” pārliecināt, ka tie, salīdzinoši ar citiem uzņēmumiem, ir teicama vieta, kur strādāt.

 

Pievilcīgākie darba devēji strādājošo uztverē ir Latvijas Valsts meži, Latvenergo, Latvijas Dzelzceļš, Starptautiskā lidosta „Rīga”, Grindeks, airBaltic Corporation, Latvijas Gāze un NP Foods. Savukārt studenti par pievilcīgākajiem darba devējiem atzīst airBaltic Corporation, Swedbanku, Starptautisko lidostu „Rīga”, Latvijas Valsts mežus, SEB banku, Latvijas Mobilo Telefonu, Ventspils naftu, Latvenergo, Lauma Lingerie, Statoil Fuel & Retail Latvia, Lattelecom un Siemens.

 

 

 

Ja Jūs interesē ar darba devēja tēla vadību saistīti jautājumi, labprāt pastāstīsim plašāk par pētījuma rezultātiem un to izmantošanas iespējām!

 

Par pētījumu

Pētījumu aģentūra TNS 2012. gada novembrī veica regulāro strādājošo ekspektāciju un pievilcīgāko darba devēju tēla pētījumu Latvijā, aptaujājot 446 strādājošos un 650 vadošo Latvijas augstskolu tiesību, ekonomikas un vadības, informācijas tehnoloģiju, dabas un tehnisko zinātņu pēdējo kursu studentus. Pētījuma rezultāti ir reprezentatīvi strādājošo un studentu mērķa grupām. Strādājošo vidū pētījums tika veikts ar telefoninterviju palīdzību, bet studentu vidū – tiešsaistes režīmā.

 

Signe Kaņējeva

TNS lielo klientu direktore
Personāla pētījumu eksperte
t 67 096 300
e signe.kanejeva@tns.lv


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības