Īsumā par visu


TNS Latvijā
Vadības jaunumi


Mārketinga pētījumi
Būvnieku klienti
Zīmolu attīstība
Inovācijas izaugsmei
Neiromārketings


Personāla pētījumi
Pievilcīgie darba devēji
Darbinieku labklājība


Mediju pētījumi
Reklāmu reģistrs
Attieksme pret internetu
TV skatīšanās


Sociālie pētījumi
Brīvdienu plāni


Tehnoloģijas & risinājumi
Biznesa vides pētījumi
Pūļavota pētījumi
Pētījumu process


Arhīvs


www.tns.lv


Kā neiromārketinga pētījumus izmantot reklāmas materiālu izstrādē?

 

03.04.2013. Sekojot pētījumu jomas attīstībai, TNS Latvijā pagājušā gada nogalē ieviesa jaunu pētījumu veidu un veica pirmos neiromārketinga pētījumus Latvijā. Pasaulē neiromārketinga metodoloģija jau tiek plaši izmantota, tādēļ arī TNS ir investējis tehnoloģiju iegādē, lai varētu saviem klientiem nodrošināt neiromārketinga testu veikšanu.

 

Neiromārketings sniedz iespēju „ieskatīties dziļāk patērētāju prātā” un izpētīt arī zemapziņas aspektus, tādēļ neiromārketinga pētījumi plaši tiek izmantoti mārketinga komunikācijas analīzē. Turklāt jāatzīmē, ka komunikācijas materiālus var testēt jau sākot no reklāmas idejas, koncepta līdz pat gatavai reklāmai. Sīkāk par neiromārketinga pētījumu metodoloģiju un izmantotajām tehnoloģijām varat uzzināt ŠEIT!

 

Lai labāk izprastu neiromārketinga metodes pielietojumu reklāmu izstrādē, apskatīsim BIOBRAZOL BIO medikamentu pret dedzināšanas sajūtu reklāmas materiālu analīzi, kas veikta izmantojot neiromārketinga metodi. Šajā pētījumā piedalījās 40 respondenti, kuri cieš no kuņģa dedzināšanas sajūtas. Pētījums tika veikts Polijā, un tā ietvaros tika testēti gan reklāmas koncepti, gan arī gatavās TV reklāmas.

 

Sākotnējā fāzē tika testēti divi reklāmas koncepti. Pēc šīs fāzes tika izvēlēts viens labākais koncepts un nākamajā pētījuma fāzē tika testēta gatavā izstrādātā reklāma.

 

Kā redzams 1.attēlā, visās reklāmas materiāla daļās pirmajam konceptam ir pozitīvāki piesaistības (svarīguma) rādītāji, kas parāda, ka konkrētais ziņojums/stimuls pirmajam konceptam ir emocionāli piesaistošāks mērķa grupai. Tāpat pirmajam konceptam visās epizodēs ir spēcīga aktivizācija, kas norāda uz to, ka konkrētajiem patērētājiem reklāmas stimuls/ kadrs liekas aizraujošs, viņus uzrunājošs reklāmas aplūkošanas brīdī.

 

 

Kā būtisku neiromārketinga ieguvumu, var minēt arī reklāmas materiālu analīzi kadru pa kadram, kas ļauj izvēlēties ne tikai atbilstošākās reklāmas epizodes, bet arī veiksmīgākos un mazāk veiksmīgos kadrus katrā no tām. Savukārt, izņemot neefektīvās reklāmas daļas, vai aizvietojot tās ar citām atbilstošākām, mēs varam panākt, ka daudz efektīvāk tiek izmantots reklāmai paredzētais budžets – nepalielinot ieguldītās finanses, ar reklāmu ir iespējams uzrunāt vairāk patērētāju.

 

Šajā piemērā (skat. 2.attēlu) gatavās reklāmas izstrādes gaitā iespējams izmantot visas testētā koncepta ainas, vienīgi būtu nepieciešams apsvērt to, kā pilnveidot pirmās reklāmas epizodes atbilstību mērķa grupai. Lai saprastu kā uzlabot pirmās epizodes atbilstību, ir nepieciešams sīkāk analizēt katru kadru šajā epizodē.

 

 

Savukārt otrajā pētījuma fāzē tika analizēts izstrādātais reklāmas klips, kas tika izveidots atbilstoši pirmajam testētajam reklāmas konceptam. Tāpat gala reklāmas efektivitāte tika salīdzināta ar koncepta mērījumu, tādā veidā analizējot, cik atbilstoši mērķa grupai ir izveidots reklāmas radošais izpildījums.

 

 

Neiromārketinga rezultāti otrajā pētījumu daļā atklāj (3.attēlā), ka gatavās reklāmas uztvere patērētāju mērķa grupā ir līdzīga koncepta uztverei. Jāatzīmē, ka reklāmas sākuma epizodi ir izdevies uzlabot, savukārt brīdinājuma informācijas pievienošana par zāļu atbildīgu lietošanu reklāmas beigās (6. un 7. kadrs) ir radījusi izmaiņas reklāmas noslēguma novērtējumā.

 

Kopumā BIOBRAZOL BIO medikamentu izstrādātajai reklāmai ir gan augsti piesaistības rādītāji, gan arī augsts aktivizācijas līmenis - tas norāda, ka reklāma ir atbilstoša mērķa grupai un tā patērētāju uzrunās un pamudinās uz konkrētu rīcību.

 

Tādējādi netiks tērēti resursi uz mērķa grupām, kam produkta lietošana nav aktuāla, kas ļaus efektīvi izmantot reklāmai paredzēto budžetu. Tāpat saistošāka un precīzāka mērķa grupas uzrunāšana var veicināt produkta pārdošanas apjomu pieaugumu.

 

Nākamo neiromārketinga pētījumu Latvijā TNS plāno šī gada pavasarī, pieteikšanās līdz 27. aprīlim.

 

Ja vēlaties saņemt sīkāku informāciju par neiromārketingu, tad sazinieties ar mums!

 

Dace Goško

Klientu vadītāja
Sabiedrības uzvedības pētījumu eksperte
t 67 096 300
e dace.gosko@tns.lv


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības