Īsumā par visu


TNS Latvijā
Vadības jaunumi


Mārketinga pētījumi
Būvnieku klienti
Zīmolu attīstība
Inovācijas izaugsmei
Neiromārketings


Personāla pētījumi
Pievilcīgie darba devēji
Darbinieku labklājība


Mediju pētījumi
Reklāmu reģistrs
Attieksme pret internetu
TV skatīšanās


Sociālie pētījumi
Brīvdienu plāni


Tehnoloģijas & risinājumi
Biznesa vides pētījumi
Pūļavota pētījumi
Pētījumu process


Arhīvs


www.tns.lv


Kas ir spēcīgu zīmolu panākumu pamatā?

 

03.04.2013. Veidojot un attīstot mārketinga stratēģiju, katrs zīmols cenšas atrast savu unikalitāti – veidu, kā būt pamanītam un iemīlētam patērētāju vidū, kā būt konkurētspējīgam pret citiem zīmoliem. Šobrīd būt par spēcīgu zīmolu ar unikālu tēlu un spēju piesaistīt patērētāju uzmanību kļūst arvien grūtāk: mediju telpa kļūst arvien piesātinātāka, mārketinga komunikācija arvien mērķētāka, produktu un pakalpojumu piedāvājumi arvien līdzīgāki.

 

Kā veidot spēcīgu un konkurētspējīgu zīmolu, ja tirgus kļūst arvien piesātinātāks ar komunikāciju, ja konkurentu piedāvājumi ir līdzīgi? Kā būt atšķirīgam, pamanāmam un patērētāju iemīlētam?

 

Arvien biežāk dažādu zīmolu tēla pētījumi atklāj, ka nozarēs, kurās konkurence ir piesātināta un zīmolu komunikācija aktīva, ar tradicionālu tēla parametru vērtējumu nepietiek, lai atrastu sava zīmola unikalitāti - veidu, kā atšķirties savā komunikācijā no citiem.

 

 

Šobrīd spēcīgi ir tie zīmoli, kuri spēj uzrunāt patērētāju vajadzības emocionālā jeb sajūtu līmenī, tie, kuri atrod veidu, kā funkcionālās vajadzības sasaistīt ar patērētāju emocionālajām vajadzībām, ar to, kā patērētāji vēlas justies, lietojot produktu, kā grib „izskatīties”, lietojot šo produktu.

 

TNS NeedScope™ metodoloģija piedāvā zīmoliem ērti lietojamu rīku dažādu vajadzību izpētei, analīzei un vadībai zīmola komunikācijā. Zinot un izprotot, kā veidojas patērētāju vajadzības dažādos– funkcionālo, identitātes un emocionālo vajadzību līmeņos, - zīmols spēj mērķtiecīgi pilnveidot gan savu produktu piedāvājumu, gan komunikāciju ar esošajiem un potenciālajiem zīmola lietotājiem. Spēcīgākie zīmoli ir tie, kas spēj veidot komunikāciju vairāk nekā produkta piedāvājuma un dzīvesstila līmenī, bet spēj uzrunāt patērētāju emocionālās jeb apslēptākās vajadzības. NeedScope izpētes un analīzes modelis sniedz ne tikai visaptverošu skatījumu par tirgu – kādas ir patērētāju vajadzības un to, kā esošie zīmoli tās apmierina, - bet arī ērti lietojamu ietvaru zīmola attīstībai un vadībai.

 

■ NeedScope modelis atklāj par 72% vairāk diferencējošās pazīmes nekā ierastie tēla pētījumi un sniedz precīzu zīmola pozicionējuma vērtējumu tieši patērētāju vajadzību segmentos.

 

 

■ Precīzi un skaidri atklāj, kā attīstīt zīmola pozicionējumu un komunikāciju atšķirīgi no citiem nozares zīmoliem.

 

 

Izzinot patērētāju emocionālās vajadzības, zīmols spēj iet tālāk par vispārpieņemtajiem standartiem, dzīvesstila, demogrāfisko parametru un tamlīdzīgajiem stereotipiem un kļūt patiesi spēcīgs, pārliecinošs un ietekmīgs. NeedScope metodoloģija un ietvars zīmola vadībā ļauj „atslēgt vaļā” apslēptās vajadzības patērētāju emocionālajā jeb sajūtu līmenī.

 

ŠEIT varat aplūkot piemēru emocionālo vajadzību segmentācijai būvniecības nozarē.

 

TNS aprīlī organizē vairākas NeedScope pēcpusdienas

 

NeedScope pēcpusdienās būs iespēja iepazīties ar starptautiskajiem arhetipu segmentāciju modeļiem un zīmolu pozicionējumu veiksmīgiem piemēriem no starptautisko kompāniju, t.sk. Sony, Kraft, Kleenex, Unilever, MAQS Low Firm u.c., zīmolvedības prakses.

 

Ja arī jūsu uzņēmums vēlas piedalīties šādos semināros, lūdzu piesakieties, REĢISTRĒJOTIES ŠEIT!

 

Inta Priedola

Vecākā klientu vadītāja
Zīmolu vadības un komunikācijas izpētes eksperte
t 67 096 300
e inta.priedola@tns.lv


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības