Īsumā par visu


Mārketinga pētījumi
Patērētāju reakcijas
Auto nozare
Mutvārdu slava
Lojalitātes kartes


Mediju pētījumi
Mediju pētījumi 2012.gadā
Reklāmu rekordi
Preses lasīšana


Sociālie pētījumi
Demogrāfijas tendences
Valodu apguve


Tehnoloģijas & risinājumi
Kvalitatīvie pētījumi
Reakcijas ātrums


Pētījumi pasaulē
TNS pētījumi pasaulē


Arhīvs


www.tns.lv


Kā „zaļo” tehnoloģiju attīstība ietekmē auto zīmolu reputāciju Latvijā?

 

18.12.2012. Korporatīvās reputācijas pētījumi auto nozarē pasaulē atklāj, ka, neskatoties uz jaunajām attīstības tendencēm šajā nozarē, piemēram, „zaļajai” domāšanai un sociālās atbildības iniciatīvām, joprojām būtiska loma augstas reputācijas veidošanā ir auto ražotāja korporatīvajam zīmolam. Korporatīvā zīmola loma reputācijas veidošanā auto nozarē ir būtiski lielāka, nekā tas ir vērojams citās nozarēs, piemēram, finanšu vai IT nozarē, kur būtiska loma ir produktu piedāvājumam un sadarbībai ar esošajiem un potenciālajiem klientiem.

 

Auto nozares pētījumi dažādās pasaules valstīs atklāj, ka auto zīmolu korporatīvā tēla ietekme uz reputāciju nav viennozīmīga. Būtiska loma ir arī vēsturiskajām vērtībām un patērētāju pieredzei dažādās valstīs, un to ietekme uz reputāciju atšķiras.

 

Viennozīmīgi ir skaidrs, ka auto nozares turpmākajā attīstībā un tās ilgtspējībā nozīmīga loma būs „zaļajai” domāšanai. Attīstoties šim virzienam, auto ražotāji un izplatītāji arvien biežāk aktualizē jautājumu, kā šis virziens maina vai ietekmē līdzšinējo zīmolu reputāciju. Starptautiskie pētījumi reputācijas jomā atklāj, ka auto nozarē ir būtiski integrēt zīmolu vecās vērtības vienlaikus ar jaunajiem „zaļās” zīmolu attīstības virzieniem. Vadošo auto zīmolu piemēri to arī labi apliecina:

 

■ zīmolu „zaļās” identitātes pamatā tiek komunicētas caur korporatīvajām vērtībām un zīmola ilgtspējības aspektiem;

■ tiek ieguldīti nozīmīgi resursi „zaļo” tehnoloģiju izpētē un attīstībā;

■ tiek attīstītas un meklētas arvien jaunas sadarbības ar vadošajām zaļo tehnoloģiju kompānijām un NVO šo jautājumu aktualizēšanai;

■ īstenotas apjomīgas PR aktivitātes un komunikācijas kampaņas, kuru laikā sabiedrība tiek informēta par šobrīd veikto ieguldījumu un sasniegumiem auto nozares attīstībai „zaļajā” virzienā, kā arī par šī attīstības virziena nozīmīgumu ilgtspējības kontekstā.

 

Šāds korporatīvās komunikācijas attīstības virziens ir veicinājis to, ka auto nozarei Eiropā un pasaulē ir izdevies noturēt augstu korporatīvās reputācijas rādītāju – Eiropā 64, pasaulē 69 punkti, kamēr citām nozarēm ekonomiskās lejupslīdes laikā reputācijas vērtējumam ir tendence samazināties.

 

TNS šī gada novembrī veica auto nozares reputācijas priekšizpēti Latvijā, lai identificētu auto nozares reputācijas izaicinājumus mūsu valstī. Latvijā pārstāvēto auto zīmolu reputācijas veidošanā būtiska ir zīmolu emocionālā pievilcība – uzticēšanās korporatīvajam zīmolam, kā arī personīgā pieķeršanās zīmolam (zīmola spēkam patērētāju prātos). Šis aspekts liecina par spēcīgu pieķeršanos auto zīmoliem vēsturisko aspektu un vērtību ietekmē. Savukārt racionālā pievilcība auto zīmoliem (zīmolu pārstāvošo uzņēmumu veiktspējas un piedāvāto pakalpojumu un produktu kvalitāte) ir salīdzinoši zemāka. Tas būtiski kavē auto nozares reputāciju Latvijā, kas ir nozīmīgi zemāka par vidējo rādītāju Eiropā.

 

Latvijā patērētāju vidū ir vērojams, ka auto zīmolu izvēlē būtiska loma ir auto kvalitātei, izturībai un ekonomiskajām tehnoloģijām, un līdz šim pamatā priekšstats par to veidojās no vēsturiskajām zīmolu vērtībām. Kopumā auto nozares reputācijas priekšizpēte liecina, ka Latvijā auto zīmolu korporatīvajā komunikācijā trūkst ziņu par jaunajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem un to lietderību un pieejamību patērētājiem. Iztrūkst līdzsvars starp „veco” priekšstatu par zīmoliem un jauno starptautiskajā līmenī attīstīto korporatīvo komunikāciju.

 

Svarīgi jautājumi auto ražotājiem un izplatītājiem

 

Domājot par auto zīmolu korporatīvās reputācijas attīstību Latvijā, auto ražotāju pārstāvjiem un izplatītājiem ir būtiski saprast:

 

Kāds priekšstats par auto zīmolu valda Latvijā patērētāju „prātos”? Kas to veido – vēsturiskie aspekti, zīmola vērtības, personīgā pieredze, mazumtirgotāju un servisu reputācija, uztvertā mutvārdu slava?

 

Cik tuvu vai tālu Latvijā esošais auto zīmols ir no starptautiskā zīmola korporatīvā tēla, t.sk. „zaļajā” aspektā?

 

Cik sabalansēta ir zīmola emocionālā un racionālā pievilcība Latvijā? Kā tas ietekmē zīmola reputāciju Latvijā?

 

 

 

Teicama reputācija ir būtisks priekšnoteikums vēlamajai ietekmes pušu rīcībai un zīmola izaugsmes iespējām.

 

Ja jūs interesē, kā veidot konsekventu un vienotu pieeju zīmola reputācijas vadībā, un vēlaties noskaidrot reputācijas vērtējumu Latvijā, sazinieties ar mums!

 

Inta Priedola

Vecākā klientu vadītāja
Reputācijas izpētes eksperte
t 67 096 300
e inta.priedola@tns.lv


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības