Īsumā par visu


Mārketinga pētījumi
Apgrozījuma pieaugums
Neiromārketings


Mediju pētījumi
Prese un digitālā vide
Reklamētākie zīmoli


Sociālie pētījumi
Uzņēmējdarbība ES
Uzņēmējdarbība LV
Latvijas attīstība
Apmierinātība ar dzīvi


Paralēlā darbība
Ģimenei draudzīgs komersants


Arhīvs


www.tns.lv


TNS jau trešo reizi atzīts par ģimenei draudzīgu komersantu

 

04.10.2012. Septembrī Labklājības ministrija (LM) atkārtoti ir novērtējusi TNS politiku un pakalpojumu labo praksi Latvijā kā draudzīgu gan bērniem, gan ģimenēm, jau trešo reizi piešķirot ģimenei draudzīga komersanta statusu. Šajā statusā darbojamies jau 4 gadus – kopš 2008. gada.

 

Statusu LM piešķir uzņēmumiem, kas īsteno ģimenei draudzīgu politiku gan savā komercsabiedrībā, gan plašākas sabiedrības kontekstā, piemēram, sniedzot pakalpojumus un nodrošinot ģimenēm ar bērniem pieejamu vidi. LM izvērtē gan kāda ir uzņēmuma efektīvas darba un ģimenes dzīves saskaņošanas politikas īstenošana (piemēram, nodrošinot attālinātā darba iespējas, elastīgu darba laiku), gan nodarbināto veselības aizsardzību darba vietā, uzņēmuma telpu un aprīkojuma atbilstību bērna vajadzībām, uz klientu vērstu pakalpojumu sniegšanu, atbalsta nodrošināšanu bērniem un ģimenēm veltītiem pasākumiem, iesaistīšanos labdarībā. Ne mazāk būtiskas ir rūpes par klientiem.

 

Viena no TNS politikas prioritātēm ir darbinieku attīstība, kas sevī ietver arī atbalstu ģimeniskajām vērtībām un ģimenei draudzīgas vides veidošanu. Tāpat arī uzņēmums rūpējas par ērtu un drošu vidi bērniem – birojā var iekļūt gan ar bērnu ratiņiem, gan arī apmeklētāji ratiņ krēslos. Jau sešus gadus TNS Latvia telpās ir izveidota bērnistaba ar rotaļlietām dažāda vecuma bērniem, kurā uzņēmuma darbinieku bērni nepieciešamības gadījumā var spēlēties un mācīties. Tiek organizēti pasākumi darbinieku bērniem un sniegts atbalsts ģimenēm, kurās ir bērni. Vecākiem ir iespēja elastīgi plānot savu darba laiku un vietu, kas veicina darbinieku efektīvu darba un ģimenes dzīves savienošanu.

 

TNS valdes priekšsēdētāja Ginta Krivma un mārketinga vadītāja Laura Vendele, saņemot Ģimenei draudzīga komersanta diplomu no Labklājības ministres Ilzes Viņķeles

 

 

Labklājības ministre Ilze Viņķele svinīgā apbalvošanas ceremonijā pasniedza īpašu apliecību un uzlīmi, atzīstot, ka: „Ģimenei draudzīgas vides veidošana ir svarīga no dažādiem aspektiem. Ikvienam ir svarīgi, lai valstī tiktu veidota ģimenes un bērnus atbalstoša politika. Lai arī pašvaldības rūpētos par draudzīgu vidi ģimenēm un bērniem, tomēr tikpat liela nozīme ģimenes labsajūtas un drošības veidošanā ir arī uzņēmumiem. Es augstu vērtēju ikkatra uzņēmuma sociālo atbildību, rūpējoties par saviem darbiniekiem un viņu ģimenēm."

 

Prieks, ka šogad vēl vairāki uzņēmumi bez mums ir saņēmuši novērtējumu kā ģimenei draudzīgi komersanti – Latvijas Televīzija, kā arī 11 uzņēmumi Ilgtspējas indeksa ietvaros: SEB banka, Nordea banka, Swedbank, Latvenergo, Grifs AG, Statoil Fuel & Retail Latvia, VTU Valmiera, CSDD, Neste Latvija, Starptautiskā lidosta "Rīga" un Rimi Latvia.

 

Sociāli atbildīgas politikas un prakses īstenošanu novērtē gan uzņēmuma darbinieki, gan klienti, gan arī sabiedrība kopumā, tādējādi uzņēmums spēj darboties vēl efektīvāk. To mēs esam pārbaudījuši un pēc šāda principā strādājam šodien un turpināsim arī nākotnē gan Latvijā, gan starptautiski.

 

Lai izdodas īstenot visas labās idejas!

 

Laura Vendele

Mārketinga vadītāja
t 67 096 300
e laura.vendele@tns.lv


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības