Īsumā par visu


Mārketinga pētījumi
Apgrozījuma pieaugums
Neiromārketings


Mediju pētījumi
Prese un digitālā vide
Reklamētākie zīmoli


Sociālie pētījumi
Uzņēmējdarbība ES
Uzņēmējdarbība LV
Latvijas attīstība
Apmierinātība ar dzīvi


Paralēlā darbība
Ģimenei draudzīgs komersants


Arhīvs


www.tns.lv


Kā uzņēmumi var sekmēt Latvijas attīstību ilgtermiņā?

 

04.10.2012. Veiksmīgi uzņēmumi savu darbības stratēģiju plāno un īsteno ar skatu nākotnē, rūpējoties ne tikai par savu finanšu mērķu sasniegšanu īstermiņā, bet arī sabiedrības ilgtermiņa labumu. Izglītības un zinātnes ministrs profesors Roberts Ķīlis ir teicis: "Manuprāt, ir būtiski spēt vienoties par tādiem risinājumiem, kas, iespējams, nav izdevīgi mums katram konkrēti un pašlaik, bet kas var sniegt kopīgu labumu." Ko domā Latvijas uzņēmumu pārstāvji un arī iedzīvotāji par veidiem, kā uzņēmumi var veicināt Latvijas attīstību ilgtermiņā? TNS pētījumu rezultāti atklāj padziļinātu ieskatu iespējās atbalstīt valsts attīstību.

 

Lielākā daļa Latvijas uzņēmumu vadītāju (62%) un ekonomiski aktīvo iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 55 gadiem (64%) atzīst, ka svarīgākais Latvijas ilgtermiņa attīstības pamatnosacījums uzņēmējdarbības kontekstā ir laba darba vide un rūpes par darbinieku. To atklāj pētījumu aģentūras TNS 2012.gada maijā veiktie pētījumi, kuros noskaidroti Latvijas uzņēmumu vadītāju un ekonomiski aktīvo iedzīvotāju viedokļi par svarīgākajiem aspektiem Latvijas uzņēmumu darbībā, lai sekmētu Latvijas attīstību ilgtermiņā.

 

Iedzīvotāju domas par svarīgākajiem uzņēmumu darbības aspektiem, kas sekmē Latvijas attīstību ilgtermiņā, pēdējā gada laikā nav būtiski mainījušās. 2012.gadā, aptaujājot uzņēmumu vadītājus, vērojams, ka iedzīvotāju un uzņēmumu vadītāju viedokļi ir ļoti līdzīgi.

 

Kā otrs svarīgākais uzņēmējdarbības ieguldījums Latvijas ilgtermiņa attīstībā tiek minēta prasme mērķtiecīgi plānot uzņēmuma darbību ilgtermiņā. Vairāk nekā puse aptaujāto iedzīvotāju (56%) un uzņēmumu vadītāju (54%) pauž viedokli, ka tie uzņēmumi, kas ievieš un darbojas saskaņā ar savu ilgtermiņa stratēģiju, sniedz ieguldījumu valsts izaugsmē. Salīdzinoši biežāk ilgtermiņa stratēģijas esamību kā svarīgu aspektu Latvijas attīstībai vērtē lielie uzņēmumi ar 100 un vairāk darbiniekiem.

 

Peļņa un godīga nodokļu nomaksa arī ir būtiski ilgtspējas nosacījumi, kurus salīdzinoši biežāk nosauc tieši uzņēmumu vadītāji. 51% uzņēmumu vadītāju un 45% Latvijas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju uzskata, ka valsts attīstību sekmē tieši tie uzņēmumi, kas darbojas ar peļņu. Savukārt, 49% uzņēmumu vadītāju un 41% ekonomiski aktīvo iedzīvotāju pauž viedokli, ka godīga nodokļu nomaksa ir faktors, kas sekmē Latvijas attīstību ilgtermiņā.

 

Par mazāk svarīgiem uzņēmumu darbības aspektiem valsts ilgtermiņa attīstības kontekstā aptaujātie uzskata, piemēram, sabiedrības informēšanu par savu darbību, atbildību pret apkārtējo vidi, atbalstu labdarībai un citiem sabiedrībai nozīmīgiem pasākumiem.

 


 

Gan uzņēmumu augstākā līmeņa vadītāji, gan ekonomiski aktīvie iedzīvotāji, kas veido Latvijas šodienu un rītdienu, ir pārliecināti – nozīmīgas ir gan uzņēmumu rūpes par saviem darbiniekiem un kvalitatīvas darba vides nodrošināšana, gan arī godīgas un pelnošas uzņēmējdarbības īstenošana. Katram tālredzīgam Latvijas uzņēmējam, kam rūp sava biznesa un savas valsts attīstība ilgtermiņā, šie aspekti jāsaglabā ar nozīmīgu vietu savu darāmo darbu sarakstā.

 

Par pētījumu

Pētījumu 2012. gada maijā veica pētījumu aģentūra TNS, ar interneta starpniecību visā Latvijā aptaujājot 700 ekonomiski aktīvos Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 55 gadiem un 369 augstākā līmeņa vadītājus Latvijas uzņēmumos.

 

Izlases kopa ir veidota balstoties uz gadījuma izlasi, izslēdzot pašpieteikšanos. Interneta pētījumu organizēšanā TNS stingri ievēro ESOMAR rekomendācijas interneta aptauju izlašu veidošanā un veikšanā.

 

Inta Priedola

Vecākā klientu vadītāja
Reputācijas izpētes eksperte
t 67 096 300
e inta.priedola@tns.lv


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības