Īsumā par visu


Mārketinga pētījumi
Apgrozījuma pieaugums
Neiromārketings


Mediju pētījumi
Prese un digitālā vide
Reklamētākie zīmoli


Sociālie pētījumi
Uzņēmējdarbība ES
Uzņēmējdarbība LV
Latvijas attīstība
Apmierinātība ar dzīvi


Paralēlā darbība
Ģimenei draudzīgs komersants


Arhīvs


www.tns.lv


Vai Latvijas iedzīvotājiem ir motivācija iesaistīties uzņēmējdarbībā?

 

04.10.2012. Pēdējā laikā Latvijā arvien aktuālāka tēma ir uzņēmējdarbības un, jo īpaši, jaunu uzņēmumu veidošanas veicināšanas aktivitātes. Biznesa ideju konkursi, biznesa inkubatori start-up jeb t.s. „iesācējuzņēmējiem”, aktīvāka riska kapitāla piesaiste uzņēmējdarbības veidošanā u.tml. pasākumi biznesa vidē kļūst arvien populārāki.

 

Ir skaidrs, ka Latvijas izaugsmei ir nepieciešama uzņēmējdarbība, tomēr vai Latvijas iedzīvotājiem ir vēlme riskēt un izveidot savu uzņēmumu?

 

Regulārā iedzīvotāju patēriņa ieradumu pētījuma TNS AtlasTM ietvaros Latvijas iedzīvotājiem tika lūgts paust savu attieksmi pret vairākiem ar dzīvesveidu un vērtībām saistītiem apgalvojumiem. Iegūtie dati liecina, ka apgalvojumiem „Kādu dienu es vēlētos nodibināt savu uzņēmumu” vai „man patīk riskēt” respondenti piekrīt daudz retāk (35-37%), nekā tādiem apgalvojumiem kā „nedrīkst laist garām iespējas, ko sniedz dzīve”, „ir svarīgi visas dzīves garumā turpināt apgūt jaunas lietas” vai „ir svarīgi būt lietas kursā par notiekošo” (piekrīt 80-89%). Līdz ar to var spriest, ka iedzīvotājiem vairāk raksturīga vēlme pēc stabilitātes un to iespēju izmantošana, kuru piedāvā kāds cits, nevis pašam radīt šādu iespēju.

 

Latvijas iedzīvotājiem būtiskās vērtības stabilitāte un ģimeniskums, šķiet, grūti savienojamas ar karjeras un uzņēmējdarbības veidošanai nepieciešamajām vērtībām. Piemēram, apgalvojumam „lai gūtu panākumus, esmu gatavs/-a ziedot laiku, ko pavadu kopā ar ģimeni” piekrīt aptuveni tikpat liels skaits iedzīvotāju (37%) kā apgalvojumā par vēlmi iesaistīties uzņēmējdarbību.

 

Analizējot datus pa sociāli demogrāfiskajām grupām, var iegūt tipiskā potenciālā jaunā uzņēmēja portretu. Tas ir neprecējies vīrietis, vecumā no 20 līdz 39 gadiem, dzīvo pilsētā, ar ienākumiem virs 400 latiem mēnesī uz vienu ģimenes locekli.

 

Kā atsevišķa apakšgrupa jāizdala t.s. „uzņēmīgie jaunieši”. Tie ir jaunieši vecumā no 15 līdz 19 gadiem, kuriem pagaidām vēl nav individuālu ienākumu vai tie ir zemi (līdz 80 latiem mēnesī), taču viņi domā, ka ir gatavi kādu dienu nodibināt savu uzņēmumu.

 

Aktīvā komunikācija sabiedrībā par uzņēmējdarbības attīstīšanu ir nepieciešama un ilgtermiņā nesīs labus rezultātus, jo iedzīvotāju vērtības un dzīves stils bez šādām papildus aktivitātēm uz to nevirza. Lai saprastu, vai arī Jūsu uzņēmuma mērķauditorijai ir nepieciešama speciāla ievirze, svarīgi izpētīt tās vērtības, vajadzības un dzīves stilu.

 

Vai vēlaties uzzināt vairāk par iedzīvotāju vērtībām un dzīves stilu Jums interesējošā mērķa grupā? Sazinieties ar mums!

 

Par pētījumu

Pētījumu aģentūra TNS patēriņa paradumu pētījumu TNS AtlasTM Pavasaris 2012 veica laikā no 2012. gada 6.februāra līdz 13.maijam. Izmantojot datorizētās intervijas (CAPI) respondenta dzīvesvietā, visā Latvijā tika aptaujāti 1748 Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 74 gadiem. Aptauja norisinājās respondenta dzīvesvietā regulārās iedzīvotāju aptaujas Omnibuss ietvaros.

 

Agnese Krecele

Klientu atbalsta vadītāja
Sabiedrības uzvedības pētījumu eksperte
t 67 096 300
e agnese.krecele@tns.lv


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības