Īsumā par visu


Mārketinga pētījumi
Apgrozījuma pieaugums
Neiromārketings


Mediju pētījumi
Prese un digitālā vide
Reklamētākie zīmoli


Sociālie pētījumi
Uzņēmējdarbība ES
Uzņēmējdarbība LV
Latvijas attīstība
Apmierinātība ar dzīvi


Paralēlā darbība
Ģimenei draudzīgs komersants


Arhīvs


www.tns.lv


Cik daudz papildus apgrozījuma vēl var iegūt tirgū?

 

04.10.2012. Jaunākie pētījumi pasaulē un arī Latvijā atklāj, ka patērētāju uzvedība kļūst arvien dinamiskāka un to prognozēt ar tradicionālajām lojalitātes izpētes metodēm kļūs aizvien grūtāk. Šādā situācijā zīmoliem ir jāskatās ne tik daudz uz patērētāju lojalitātes rādītāju, kā uz iespēju palielināt sava zīmola patēriņa daļu kopējā lietotāja patēriņa „grozā”. Tāpēc TNS patērētāju psiholoģiskās piesaistības mērījuma Conversion Model jaunākais modelis atbild uz diviem būtiskiem biznesa plānošanas un attīstības jautājumiem:

 

1. Cik lielu papildus apgrozījumu var iegūt no esošajiem zīmola lietotājiem, ja palielina darījumu apjomu ar vienu lietotāju? Kā novērst patēriņa samazināšanos?

 

2. Cik lielu papildus apgrozījumu var iegūt no jaunajiem zīmola lietotājiem, tos piesaistot no konkurējošiem zīmoliem? Kā novērst jūsu zīmola lietošanas pārtraukšanu?

 

Lai gūtu atbildes uz šiem biznesa attīstības pamata jautājumiem, Conversion Model jaunā modeļa ietvaros tiek izdalītas divas zīmola izaugsmes asis, atbilstoši kurām esošie un potenciālie zīmola lietotāji tiek segmentēti kādā no četriem patērētāju uzvedības modeļiem

 

 

1.ass: Patērētāju zaudēšanas-iegūšanas ass

■ 1.segments: Cik daudz jaunus zīmola lietotājus var piesaistīt? Cik daudz papildus apgrozījuma tie var radīt?
■ 2.segments: Cik daudz esošo zīmola patērētāju var zaudēt? Cik lielus zaudējumus tas radīs?

 

2.ass: Naudas apgrozījuma samazinājuma-pieauguma ass

■ 3.segments: Cik daudz ir esošo zīmola lietotāju, kas turpinās izmantot zīmolu, bet samazinās jūsu zīmola patēriņa daļu attiecīgās produktu vai pakalpojumu kategorijas patēriņa grozā?
■ 4.egments: Cik daudz ir esošo zīmola lietotāju, kas turpinās izmantot zīmolu un kas varētu palielināt jūsu zīmola patēriņa daļu kategorijas ietvaros?

 

Pēc tam, kad ir noskaidrots segmentu lielums un darījumu apjoms katrā no tiem, ar Conversion Model metodi tiek aprēķināts jūsu zīmola apgrozījuma izaugsmes potenciāls.

 

 

Augstāk esošajā piemērā var redzēt, ka 11% no visā kategorijas tirgū esošā apgrozījuma ir klienta zīmola patērētāju radītais darījumu apjoms, kas klientam nodrošina t.s. stabilo apgrozījumu – visdrīzāk tas nedz palielināsies, nedz samazināsies, un var kalpot kā labs drošā apgrozījuma rādītājs biznesa nākotnes prognozēm. Nepilni 3% no visā tirgū esošā darījumu apjoma ir klienta zīmola „riskantais apjoms” – ja klienta zīmols neuzlabos savu sniegumu, pastāv liela varbūtība šo apjomu zaudēt, turklāt zaudēt to tieši konkurentiem. Tirgū vēl ir 6% „iespēju apjoma”, ko var piesaistīt klienta zīmols, iegūstot jaunus lietotājus un palielinot darījumu apjomu ar esošajiem. Tātad kopumā klienta zīmolam ir labas izaugsmes iespējas – pat ja tas zaudēs 3% darījumu apjoma, vietā var nākt 6%, kas rada „tīro pieaugumu” 3% apmērā. Līdz ar to, klienta zīmols kategorijas ietvaros var palielināt sava apgrozījuma tirgus daļu par 3%, sasniedzot 14%. Savukārt, ja klienta zīmolam izdosies noturēt riskanto darījumu apjomu, tad zīmola apgrozījuma tirgus daļa var sasniegt pat 17%.

 

Lai saprastu, kā noturēt esošos zīmolu lietotājus, kā palielināt darījumu apjomu viņu vidū un kā piesaistīt jaunus lietotājus, ir nepieciešams veikt papildus faktoru analīzi. Šīs analīzes ietvaros ir jāņem vērā zīmola pievilcīgums tirgū jeb „spēks prātā” un zīmola veiktspējas racionālie faktori jeb „spēks tirgū”, kā arī specifiskie zīmola izvēli kategorijas ietvaros virzošie faktori.

 

Lūdzu, sazinieties ar mums, lai saņemtu individuālo piedāvājumu!

 

Ilva Pudule

Lielo klientu direktore
Mārketinga komunikāciju pētījumu eksperte
t 67 096 300
e ilva.pudule@tns.lv


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības